Betrokken

Betrokken

maandag 16 maart 2009

Burgers nemen hun gemeente de maat - Gouda stelt teleur


Bunschoten (41,6) is de best presterende gemeente van Nederland. De top-drie wordt volgemaakt door Nederweert en Oud-Beijerland. De prestaties van de gemeenten zijn gebaseerd op rapportcijfers van de eigen burgers op een zestal rollen van de gemeenten: de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en als belastingbetaler. De cijfers zijn door 151 gemeenten ingevoerd op de website waarstaatjegemeente.nl, maar daar is geen algemene eindranglijst uit opgemaakt.
Twee onderzoekers, Klaas Abma, adjunct-directeur van Littenseradiel en onderzoeker van integrale metingen bij gemeenten, en Arno Korsten, hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit, hebben dat voor hun binnenkort te verschijnen boek "Gemeenten in rapportcijfers" gedaan. ‘Wanneer je dit soort gegevens van gemeenten hebt, moet je ook laten zien wie het beste presteert en welke ranglijst dat oplevert’, aldus Abma in Binnenlands Bestuur.
Kiezer
De lage waardering die burgers - ook in Gouda - geven voor hun rol als kiezer is opvallend.
Geen enkele gemeente scoort een 7. Van de 151 deelnemende gemeenten scoorde zelfs minder dan de helft hoger dan een 5,5 op die rol.
Burgers zijn dus vaak ontevreden over hun dagelijks bestuur en over de gemeenteraden. Ze voelen zich - volgens de onderzoekers - niet vertegenwoordigd in de raad, hebben de indruk dat ze weinig invloed hebben op besluiten en dat toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders niet worden nagekomen. Het vertrouwen in het college is blijkbaar vaak niet erg groot.
Dit is een punt dat we ons in Gouda - om maar dicht bij huis te blijven - als fracties in de gemeenteraad moeten aantrekken.
Immers, hier staat het vertrouwen van de burger in de politiek op het spel!
Partner
Bij de rol van partner (actuele bestemmingsplannen en kwaliteit onderwijs) scoren de meeste gemeenten een dikke voldoende, maar Gouda doet het hier erg slecht en eindigt bijna onderaan met een 5,1. Dit vind ik wel heel frappant en ik ben heel benieuwd wat er nu precies in Gouda speelt. Als het gaat om verouderderde schoolgebouwen en het vaak lang moeten wachten op nieuwbouw dan snap ik het wel, maar ik vermoed dat er meer is meegewogen door de deelnemers. Wellicht dat een lezer nog iets daarbij kan opmerken.
Voor de zorgvuldigheid moet ik wel vermelden dat veel gemeenten die in het onderzoek zijn meegenomen, kleiner zijn dan Gouda en dat maar 151 van de 441 gemeenten hebben meegedaan.
Maar goed, hoe dan ook, we hebben er in ieder geval in Gouda weer een paar uitdagingen bij de komende tijd!

2 opmerkingen:

Johan Weeber zei

Beste Theo,
Ik hoop dat eea leidt tot een diepgaand (zelf)onderzoek binnen Raad en College. Het verbaast mij na 12 jaar inwoner/ondernemer en als wijkteamvoorzitter in ieder geval helemaal niets. Ik sterf van de voorbeelden, daar moet je me maar eens over bellen.
gr
Johan

Klaas Abma zei

Geachte heer Krins.
Leuk dat u reageert op de ‘ranglijst’ die Binnenlands Bestuur onlangs publiceerde. Samen met Arno Korsten heb ik die lijst samengesteld.
Overigens is de lijst slechts een zeer klein onderdeel van het onderzoek dat wij uitvoerden. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in het boek ‘Gemeenten in rapportcijfers’. Dat zal rond Koninginnedag verschijnen.
In uw blog stelt u dat Gouda laag scoort op de partnerrrol. Het eindcijfer is inderdaad aan de lage kant. Maar de reden daarvoor ligt niet in het onderwijs (daarin is de score ruim voldoende), maar in de actualiteit van de bestemmingsplannen naar de situatie van voorjaar 2007. Dit verschijnsel hebben wij bij veel meer grotere gemeenten geconstateerd. In ieder geval scoorden de kleinere gemeenten hier veel beter op.
U kunt het complete rapport van het voorjaar 2007, waar Gouda aan meedeed, downloaden via (u moet deze url even kopiëren) http://waarstaatjegemeente.hetpon.nl/index.php?category0=resultaten&category1=resultaten_2007
U komt dan op de site van Het PON dat het onderzoek uitvoerde. Door de klikken in het onderdeel ‘voorjaar 2007’ wordt een pdf geopend van het rapport.
mvg
Klaas Abma.