Betrokken

Betrokken

woensdag 18 maart 2009

Ondernemersfonds vraagt creatieve inzet en actieve bijdrage


Woensdag was er een informatiebijeenkomst van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) over het nieuwe Ondernemersfonds Gouda in De Zalm.
Ik ging erheen in de verwachting dat het wel eens spannend kon gaan worden, aangezien de economische crisis door het land giert en ondernemers wellicht niet zitten te wachten op een nieuw fonds en extra lasten.
Maar dat viel enorm mee, ik heb geen wanklank gehoord, maar wel veel applaus en instemmende geluiden.
SOG had enorm haar best gedaan om mensen het woord te geven die positief achter dit initiatief staan, maar ik moet zeggen dat ze ook echt een goed verhaal hadden.

Waarnemend voorzitter van de SOG, Fred Grem, zette de aanleiding nog eens uiteen (freeriders die wel profiteren, maar niet investeren) en vertelde dat ze een tip kregen van een ondernemer die enthousiast was over het Ondernemersfonds in Leiden.

Jan de Laat, voorzitter van het Ondernemersfonds, wilde duidelijk zoveel mogelijk vragen en zorg wegnemen en gaf helder aan dat het fonds primair tot taak heeft om als coördinerend orgaan op te treden en de onderliggende ondernemersverenigingen bepalen waaraan ze het geld willen besteden. Zijn verwachting is dat door dit fonds er een grotere betrokkenheid ontstaat tussen de ondernemers en dat daardoor het ondernemersklimaat zal verbeteren.
Het waren woorden die mij bijzonder aanspraken, aangezien juist deze argumenten voor onze fractie belangrijk waren in het steunen van dit initiatief bij de besluitvorming in de Raad.

Siebe Keulen
mocht als wethouder ook nog een duit in het zakje doen en deed dat met verve. Hij wees er nog maar eens op dat de organisatiegraad in Gouda bij de ondernemers laag is en er nogal wat ondernemers zijn die de neiging hebben om nergens aan te mee te doen. Wat dat betreft zou het naar zijn mening goed zijn als er één grote ondernemersverening komt. Ten aanzien van het fonds is er angst aanwezig, maar dat is volgens hem niet terecht. Verder riep hij op om vertrouwen in elkaar te hebben.
Hij had ook nog een nieuwtje: binnenkort worden ook nieuwe ondernemers (net als bewoners) welkom geheten.

Heel leuk vond ik dat Jan van der Linden, vestigingsmanager van de V&D in Leiden, het woord voerde. Hij draagt zijn stad duidelijk een warm toe en was enorm enthousiast over het Ondernemersfonds in Leiden. Negativiteit bestempelde hij als koudwatervrees door onwetendheid. Wat als erg positief wordt ervaren is dat je nu plannen maakt die je ook kan gaan uitvoeren. Dat is nog wel eens anders geweest.

Tenslotte kwamen de plannen van SOG nog even aan de orde en ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Geen kleine plannetjes, maar duidelijk een keuze voor een beperkt aantal aansprekende projecten:
1. Bloemversiering in de binnenstad. Dit project werd enthousiast gepresenteerd door de immer actieve Mia Schaap en Josephine Weber. Deze dames verdienen een standbeeld Wat een positieve inbreng hebben deze dames toch altijd voor onze binnenstad. Hulde!
2. Eenduidige Kerstverlichting
3. Sinterklaasintocht
4. Overige en nieuwe initiatieven

Opvallend was het, dat twee wijkteams vanuit hun 3 euro budget 1.000 euro hebben bijgedragen aan dit fonds, zodat SOG in totaal in 2009 75.000 euro te besteden heeft.

Als overal in Gouda het Ondernemersfonds met hetzelfde enthousiasme wordt opgepakt als SOG dat doet, dan wordt dit een groot succes voor Gouda.

Geen opmerkingen: