Betrokken

Betrokken

maandag 5 mei 2014

Stadsgesprekken in Gouda

De beoogde coalitie gaat In gesprek met ruim 160 verenigingen, organisaties, instellingen en afvaardiging van burgers over hun plannen en ideeën voor de stad

De gemeenteraadspartijen Gouda Positief / GBG, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ partij werken aan een hoofdlijnenakkoord voor de komende vier jaar. De input van verenigingen, organisaties, instellingen en afvaardiging van burgers is hierbij onmisbaar omdat ze nauw betrokken zijn bij de stad.

Op donderdagavond 15 mei worden daarom Stadsgesprekken in het Huis van de Stad gehouden om uit de eerste hand te horen wat zij belangrijk vinden.

De partijen gaan daarbij in gesprek op basis van de volgende vragen:
  • ‘Welke uitdagingen of knelpunten ziet u voor de stad, uw vereniging of organisatie?’ 
  • ‘Welke suggesties en oplossingen ziet u?’ 
  • ‘Welke eigen bijdrage kunt u hier aan leveren?’
Aan 12 tafels krijgen steeds twee organisaties een half uur de tijd om hun ideeën, suggesties en oplossingen toe te lichten. Er zijn 7 gespreksrondes zodat er in totaal plek is voor 168 gesprekspartners.

AD, 3 mei 2014

Voorafgaand aan de Stadsgesprekken zijn er uiteraard ook gesprekken gepland met de andere partijen uit de gemeenteraad (D66, PvdA, VVD, GroenLinks en Partij voor de Dieren). 

Op basis van alle gesprekken wordt gekeken welke ideeën en suggesties meegenomen kunnen worden bij de verdere onderhandelingen.

Aanmelden
Verenigingen, organisaties en instellingen kunnen zich aanmelden via stadsgesprek@gouda.nl

Meer informatie zal de komende weken te vinden zijn op www.gouda.nl/stadsgesprek


4 opmerkingen:

J. te G. zei

Interessante stap.Deze stap wint aan waarde door elk half jaar voor een nieuw College, op vaste politiek relevante momenten,deze gesprekken voort te zetten. Gehaktdag voor de politiek.De permanente thermometer in de Goudse samenleving.Komende bijeenkomst te zien als nulmeting over hoe de organisaties denken over politiek.Verwachten van de huidige politiek aan de hand van verkiezingsprogramma,voorgeschiedenis partij en organisaties in de Goudse samenleving.Daarnaast zijn Open Debat momenten, Debat met de Stad nodig voor niet aan de organisaties en hun belangen verbonden zaken.De kiezers op hun best.Noodzaak zie ik in Rapport aan de Stad,anders dan het Burgerverslag.Verslag over de feiten en ontwikkelingen op een manier die de "'gewone kiezer aanspreekt"", echter juist geen overheids PR.Daar is Gouda altijd goed in geweest, getuige o.a zaken rond begrotingen, vroegere burgemeester, westergouwe,verkoop en uitpanding van monumenten,de zorg, de wijkorganisaties en failliet gaan daarvan.controle op uitvoering van afspraken door het gemeentelijk apparaat. Toegangelijkheid van het ambtenaren apparaat voor burgerinitieven etc.Stationsaanpak niet te vergeten en verkeersmaatregelen.
Stadsgesprekken ja dus mits ingebed in een structuur, verslag en verantwoording en open debat.
Succes.
J. te G.

Anoniem zei

stadsgesprek@gouda.nl werkt helaas niet.

Theo Krins zei

Het mailadres werkt prima, maar je moet achter nl geen punt tikken.
Het moet dus zijn: stadsgesprek@gouda.nl

WH Kolkman zei

Theo,

Prima initiatief, uiteindelijk zijn jullie ook volksvertegenwoordigers.

Maar wel belangrijk om vanaf het begin van deze avonden veel aan expectation management te doen en duidelijkheid over het engagement en besluitvormings process te doen.
Anders leidt eea alleen maar tot teleurgestelde burgers en organisaties. En dat mis ik een beetje op de site. Bij een vergelijkbare poging van de raad zo'n 2-3 jaar geleden gebeurde dit m.i. ook te weinig.

Gezien de financiele situatie van Gouda, de capaciteiten van de huidige ambtenaren/organisatie en de komende uitdagingen voor de gemeente (WMO, jeugzorg hervorming, bezuinigingen, etc) zijn de budgetten en resources beperkt.

Bovendien zijn er waarschijnlijk een hoop zaken die wettelijk moeten gebeuren, of al in de planning staan, dus de ruimte voor nieuw beleid / wensen zou wel een vrij klein kunnen zijn.

Bij elke wens zullen dus keuzes tussen kwaliteit (meer, minder of betere service), resources (mensen, geld, hulp van burgers) en tijd (timing) gemaakt moeten worden.

Dus het wordt m.i. erg belangrijk duidelijk en eerlijk te communicaren naar de burgers en organisaties hoe de financienen er voor staan, over het hele process hoe je als raad / college de prioriteiten gaat stellen, keuzes gaat maken, hoe je lastige besluiten gaat nemen, en wat je van de burgers verwacht.

Succes!