Betrokken

Betrokken

zaterdag 26 april 2014

Coalitie in Gouda moet haast makenDeze week was de 2e week van de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen in Gouda.
Vorige week zat ook de Partij voor de Dieren er oriënteren bij. Deze week heeft de partij echter te kennen gegeven dat ze niet meedoet aan de coalitie.

Middels onderstaand persbericht werd dit bekend gemaakt:

Partij voor de Dieren Gouda blijft eigen koers varen.

Gouda, 23 april maart 2014 - In tegenstelling tot eerdere berichten in de media, treedt de Partij voor de Dieren in Gouda niet toe tot de coalitie van GoPo/GBG, CU, CDA, SGP, G50+ en SP. Wel hebben een aantal verkennende telefoongesprekken plaatsgevonden en is de PvdD vorige week eenmaal aangeschoven bij de coalitiebespreking. Maar inhoudelijk ziet de PvdD te weinig aansluiting .

‘Wanneer wij meedoen, zouden wij te veel beleid moeten gaan steunen dat regelrecht tegen onze idealen ingaat’, aldus Corina Kerkmans, Fractievoorzitter in Gouda. ‘Dergelijke concessies willen we niet doen. Daarbij hebben we voor het verwezenlijken van onze speerpunten, met één zetel gewoonweg nog te weinig inbreng in deze coalitie’.
Het niet toetreden heeft overigens niets met het proces van de coalitie te maken. ‘De sfeer is onderling zeer goed en het voorgestelde proces, zoals een hoofdlijnenakkoord en meer burgerinbreng past helemaal in deze tijd’, zo vindt Kerkmans. ‘Ik verwacht met name met betrekking tot het opkomen voor kwetsbare groepen veel positiefs van deze groep en dat zullen we dan zeker ondersteunen. Vanuit onze oppositierol zullen we het beleid verder kritisch volgen en het beste in staat zijn om telkens weer op te komen voor onze speerpunten: een Gouda dat ook aan de generaties na ons denkt met een duurzame en circulaire economie, diervriendelijkheid, meer groen en zorgzaamheid’.

AD, 26 april 2014
Tempo maken

Met de zes partijen die samen 18 zetels hebben wordt nu verder gewerkt aan het coalitie akkoord en dat gebeurt in goede harmonie. Daarbij wordt er goed doorgewerkt al vindt de PvdA het volgens een bericht in het AD op 26 april niet snel genoeg gaan.
Woordvoerder Jan de Koning reageert terecht als volgt: "We praten met zes partijen, zorgvuldigheid is een vereiste. Alle partijen krijgen veel ruimte om hun eigen standpunten toe te lichten. Ook gaan we praten met instellingen en belangengroeperingen. Dat kost tijd, maar dat komt de stad uiteindelijk wel ten goede. [...] We gaan voortvarend te werk en de sfeer is uitstekend."

Vreemde eend in de bijt

De SP wordt - volgens het AD - door partijen vaak een "vreemde eend in de bijt" genoemd binnen de Goudse coalitie, maar Lenny Roelofs (SP) relativeert dat: "Op sociaal gebied zijn er echt wel partijen waar wij zaken mee kunnen doen. We hebben genoeg in de melk te brokkelen en worden door iedereen heel serieus genomen." Ook zij geeft aan dat de sfeer goed is.

Meer nieuws is er op dit moment niet, maar zoals opgemerkt wordt er hard en zorgvuldig gewerkt aan een coalitie akkoord.

4 opmerkingen:

J.te G zei

PvdA.
Te verwachten reacties uit die hoek.Na jaren achterkamertjes politiek en politiek geladen deals met CDA en D66 komt de op de publiciteit gerichte reactie van de fractievoorzitter PvdA merkwaardig over. Er liggen immers ruim voldoende dossiers met spannende inhoud uit het verleden en toekomst dossiers uit de door de PvdA te veel gedomineerde posities.
De Nieuwe combinatie mag wel haast hebben en tussentijds openheid betrachten en uitvoeren.Immers dat helpt bij het te geven vertrouwen dat het in Gouda aan de Ijssel anders kan en moet.
Succes en ik lees spoedig wat NU al transparant moet worden.
J.te G.

WLB zei

Het is natuurlijk goed om te vernemen dat er hard gewerkt wordt aan een coalitie, en fijn dat de sfeer goed is, maar in alle redelijkheid valt niet in te zien hoe zulke uiteenlopende partijen tot een eenduidig beleid kunnen komen zonder hun politieke uitgangspunten te verloochenen.

Hans Suijs zei

"Bezint eer ge begint" is een verstandige zin. Ik hoop dat er ook een betrouwbaar lange termijn beleid ontwikkeld kan worden. Telkens kleine korte termijn zaakjes schaadt uiteindelijk de stad. Partijen die als een soort "rupsje nooit genoeg" de zwakken wilden beschermen, hebben hun doelstelling onbetaalbaar gemaakt. Drees waarschuwde al, maar zijn erfgenamen deden lange tijd aan potverteren. Een periode van reflectie lijkt me heel goed voor allen.

Anoniem zei

Ik hoop van harte dat de pogingen slagen. Immers (op D66 na) doet deze poging recht aan de uitslag van de verkiezingen in Gouda.
Heet is een fantastische kans te laten zien dat lokaal gericht bestuur kan samengaan met meer landelijk gerichte idealen. Jammer de 'dieren' afhaken. Met een andere samenstelling zouden zij ook maar één zetel inbreng hebben.
Ben van Bommel