Betrokken

Betrokken

dinsdag 15 april 2014

De rook is opgetrokken

Bron: AD

Vorige week is het initiatief van zes fracties om een coalitie te gaan vormen als een bom ingeslagen. Er zullen niet veel mensen geweest zijn die dit hadden verwacht.
De reacties waren heel divers, maar over het algemeen toch vooral positief. Een enkele Gouwenaar uitte zijn ongenoegen en dan ging het vooral om het "gevaar" van een "christelijk blok".

"christelijk blok"


Vanuit vooral de hoek van D66 is meermalen aangegeven dat door het vormen van een "christelijk blok" door ChristenUnie, CDA en SGP de coalitie bij voorbaat al geen kans had en dat wij op twee borden hebben geschaakt.
Deze opstelling is vanuit een teleurstelling over het gebeuren te begrijpen, maar het doet geen recht aan hoe e.e.a. is verlopen.
Voor de diverse media hebben we uitgelegd hoe het proces is verlopen en het leek me goed om dat ook in deze blog te doen,

Spannend weekend

Nadat wij op vrijdagavond 4 april in een gesprek met Rogier Tetteroo (PvdA) en Daphne Bergman (formateur, D66) hadden vastgesteld dat verder praten geen zin meer had, ontstond er op zaterdag 5 april een nieuw initiatief,
Gouda Positief benaderde een aantal partijen om met elkaar na te gaan of een alternatieve coalitie mogelijk zou zijn.
Op zaterdagmiddag 5 april zijn 6 partijen, Gouda Positief / GBG, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda's 50+ Partij bij elkaar gekomen en is er over en weer gepolst of er een basis aanwezig is om een coalitie met elkaar te gaan vormen.
Na een paar dagen bedenktijd zijn we op maandagavond 7 april opnieuw bij elkaar gekomen en hebben we met elkaar vastgesteld dat we er voor willen gaan. We vinden elkaar in de ambitie om in Gouda een fris en nieuw geluid te laten horen en dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid mee doet met een blanco blad. We hebben met elkaar vervolgens een intentie verklaring getekend als start van de besprekingen met elkaar.

Gevaar voor Gouda

Op woensdag 9 april is het initiatief naar buiten gebracht en dat leverde op social media veel reacties op en ook de kranten lieten zich niet onbetuigd. Zie hier voor een compleet overzicht. 

Enigszins zorgelijk vind ik de felle reacties richting de christelijke partijen, waarbij dan vooral de koopzondagen worden genoemd.
Voor dit moment wil ik daar het volgende over kwijt: de ChristenUnie respecteert democratisch genomen beslissingen en wil dit onderwerp verder bespreken binnen de coalitie onderhandelingen.
De christelijke fracties zijn al jaren actief in Gouda en hebben zich altijd laten gelden als constructieve partijen, dus ik roep critici op hun ongenoegen nog even in te slikken en aan te zien hoe alles zich de komende tijd gaat ontwikkelen,
Gelukkig verstomt de kritiek en ervaren we steeds meer positieve reacties en dat is bemoedigend.

Procesbegeleider


Op 15 april gaan we van start om inhoudelijk tot overeenstemming te komen en dat doen we met een procesbegeleider. Burgemeester Arie van Erk (Bergambacht) is bereid die rol op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee. We zullen starten met het inventariseren van speerpunten en pijnpunten en aan de hand daarvan aan de slag gaan,
Het worden spannende weken, maar we zijn vol vertrouwen dat we er met elkaar uit gaan komen.

4 opmerkingen:

J.te G zei

De Rook? de omgevingsmist zul je bedoelen denk ik in de kop.
Begrijpelijke tijdelijke afhankelijk van weersomstandigheden/politieke en maatschappelijke werkelijkheid afhankelijke omstandigheden.Voor Gouda als stad een juiste keuze te breken met de partijelite van PvdA en in het bijzonder D66.Na mist komt zonneschijn en een heldere blik op de werkelijkheid in Gouda.Dat is nodig om de jarenlange te intense vrijages van PvdA,CDA en D66 om de macht te doorbreken en met een nieuwe coalitie te laten zien waar je voor staat, wat kan, wat realisties is met begroting van Gouda.Zo is niet Ik wens verder bouwen in Westergouwe een optie.Zo zijn de kosten aan de doorvaartte heroverwegen door praktisch de vaart op Gouda de komende jaren te verbeteren en te laten zien dat Gouda en schepen daadwerkelijk, het gehele jaar bijelkaar gaan horen.
Ik wens de nieuwe coalitie moed en vertrouwen in de toekomst toe.Blijf een nauwe band met kiezers houden.Intensiveer het contact.Laat zien dat politiek zich kan vernieuwen met de kernwaarden van de lokale democratie.

Bert Wiltink zei

Goed dat de oppositie de arrogantie van de macht afstraft. Je kunt de verkiezingen winnen en de formatie verliezen.

Wel vind ik dat Theo de argumentatie zuiver moet houden. Het argument dat de D'66 variant geen recht doet aan de verkeizingsuitslag is discutabel. Elke coalitie die op een meerderheid kan leunen, doet recht aan de verkiezingsuitslag. Je hoeft niet perse winnende partijen op te nemen. Misschien bedoelt Theo dat je de winnaars mee moet nemen in een nieuwe coalitie, maar ook dat hoeft democratisch gezien echt niet.
Wel valide vind ik de opmerking dat er geen recht gedaan is aan de adviezen aan de informateur en dat de voorgestelde coalitie niet echt iets nieuws brengt.
Ik wens de nieuwe coalitie alle goeds toe. Mooi, die frisse wind.

Anoniem zei

Theo veel sterkte gewenst!
We hopen op een college waarin de Goudse burgers zich kunnen vinden en die recht doet aan de verkiezingsuitslag en goed is voor Gouda
Immers men zegt toch altijd:'de kiezer heeft gesproken'
Gouda wacht op een goed en stabiel college die open staat voor soms nieuw beleid

Hans Suijs zei

Theo en alle andere partners. Zoek s.v.p. niet alleen uit wat je samen uit je programma's kunt halen en dat als leidraad nemen, maar ga vooral na hoe de beschadigde relatie electoraat en politieke volksvertegenwoordigers gerepareerd kan worden. Lokaal is de afstand tot de kiezer korter en misschen kan landelijk er dan van leren.
Veel succes en wijsheid