Betrokken

Betrokken

vrijdag 18 april 2014

Coalitiebesprekingen in Gouda van start


Onder begeleiding van Arie van Erk, Burgemeester van Bergambacht, is een start gemaakt met de coalitiebesprekingen tussen GoPo/GBG, ChristenUnie, CDA, SGP, Gouda’s 50+ partij en de SP.

Genoemde partijen werken aan het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De eerste bespreking stond in het teken van het uitwisselen en toelichten van de belangrijkste thema’s van alle deelnemende partijen. Voor dit overleg was ook de Partij voor de Dieren uitgenodigd, die op de uitnodiging is ingegaan.

Uit het overleg zijn werkgroepen geformeerd die enkele van deze thema’s de komende dagen verder zullen uitwerken. De partijen kwamen overeen dat pas over portefeuilleverdeling en het aantal wethouders zal worden gesproken nadat het concept coalitieakkoord op hoofdlijnen is vastgesteld.

De partijen hechten er aan om de Goudse samenleving, organisaties en verenigingen te betrekken bij de totstandkoming van het coalitieakkoord op hoofdlijnen en nodigt hen daartoe gevraagd en ongevraagd uit input te leveren.
Mailen kan o.a. naar theo.krins@gouda.nl

Met zorgvuldigheid en bewaking van de kwaliteit willen de partijen voortvarend te werk gaan en zullen de gesprekken volgende week voortzetten.


"Partijen hebben afgesproken de pers gedurende de coalitievorming slechts middels gezamenlijke persberichten te informeren en telefonisch/mondeling geen nadere informatie te verstrekken", aldus woordvoerder Jan de Koning (Gouda Positief / GBG)

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Blij dat de 'dieren' mogen meedoen. Goed om gezamenlijk te publiceren, zodat geen Misverstanden kunnen ontstaan in de berichtgeving. Succes gewenst.
In Gouda begint de wenteling (of een woord van gelijke strekking).
Ben van Bommel

Theo Krins zei

We gaan het zien Ben! In ieder geval is het mooi om met deze partijen aan de slag te zijn voor onze stad!

Nico Voogt (voorzitter RHID) zei

Theo, ondernemers (via SOG, GBC, VNO-NCWRhijnGouwe en RHID vertegenwoordigd in GO ofwel Gouda Onderneemt) in Gouda rekenen er op dat in de coalitiebesprekingen het Economisch Actieprogramma Gouda 2014/2015 alle aandacht krijgt, ieder dat nog een keer lezen wil en centraal zal staan en daardoor alle ruimte krijgt.

Zie voor de download;

http://www.go-gouda-onderneemt.nl/wp-content/uploads/Actieprogramma_Economie_Gouda.pdf


http://www.go-gouda-onderneemt.nl/wp-content/uploads/Intentieovereenkomst_Actieprogr_Econonomie_Gouda.pdf

www.go-gouda-onderneemt.nl

Theo Krins zei

Beste Nico, het Economisch Actieprogramma is door ons expliciet als speerpunt genoemd.

Hans Suijs zei

Theo, je kent het standpunt van velen dat cultuurhistorische waarden, bij goed gebruik, een stads-economische groei kunnen bewerkstelligen. Denk ook eens terug aan wat Arnold Heertje daarover zei tijdens een van de waterconferenties. In 2006 werd al geroepen dat "het fruit nog nooit zo laag heeft gehangen", maar ik heb meer interesse in goede plukkers.
succes
Hans

Anoniem zei

Deelnemende partijen nu al de mond gesnoerd? Vier jaar lang luisteren naar meneer de Koning? :-(