Betrokken

Betrokken

maandag 12 mei 2014

Coalitie onderhandelingen in Gouda gestrandChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ partij zijn vandaag onaangenaam verrast door het bericht van fractievoorzitter Johan Weeber van Gouda Positief om te stoppen met de coalitievorming met deze partijen en verder te gaan met D66 en PvdA.
Er is de afgelopen weken in goede onderlinge harmonie hard gewerkt aan het tot stand brengen van een coalitie akkoord, waarbij alle partijen zich in de inhoud goed konden herkennen.
De inzet was om de komende week definitief tot overeenstemming te komen en er was geen enkele indicatie vanuit Gouda Positief dat zij overwogen om zich terug te trekken van de onderhandelingstafel.

De partijen hadden bij de start een intentie verklaring ondertekend waarbij de afspraak is gemaakt om elkaar vooraf te informeren als er andere ontwikkelingen zouden zijn en geen andere initiatieven te ontplooien zolang de coalitie onderhandelingen gaande zijn.

De fractievoorzitter van Gouda Positief, Johan Weeber, heeft ervoor gekozen zich niet te houden aan deze afspraak en is samen met Jan de Laat van zijn partij het gesprek aan gegaan met D66 en PvdA, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een nieuw initiatief.

Als reden voor zijn stap geeft Johan Weeber aan dat het “met zes zeer uiteenlopende partijen niet mogelijk is gebleken om goede en concrete afspraken te maken op inhoud voor de komende vier jaar”.
De andere partijen delen deze opvatting niet, daar inmiddels over bijna alle onderwerpen overeenstemming was en er reeds een gedegen concept coalitie akkoord ligt.

Daarnaast is het ook vervelend voor de vele organisaties en instellingen die zich hebben aangemeld voor de stadsgesprekken op 15 mei. Aan dit mooie initiatief kunnen wij nu niet meer geloofwaardig deelnemen door de keuze van Johan Weeber.

Vanavond is er overleg tussen de zes partijen die het initiatief hadden genomen om tot een coalitie te komen, waarbij we terug zullen blikken op het verloop van de gebeurtenissen en Johan Weeber een nadere toelichting zal geven.

Wordt vervolgd....Hieronder het persbericht van Gouda Positief:

Drie grootste fracties in Gouda slaan handen ineen

De coalitieonderhandelingen in Gouda gaan een derde ronde in. In de eerste ronde werd door D66 en PvdA gestreefd naar een coalitie zonder Gouda Positief/Gemeentebelangen Gouda (GoPo/GBG); in de tweede ronde was GoPo/GBG mede-initiatiefnemer van een coalitie zonder D66 en de PvdA. Zoals bekend is de eerste ronde gestaakt omdat geen meerderheid kon worden verkregen in de raad.

Eind vorige week is duidelijk geworden dat ook de tweede coalitieronde in de opvatting van GoPo/GBG niet zal gaan leiden tot een breed gedragen en stabiel bestuur. Dit ondanks een (krappe) raadsmeerderheid. “We zijn vol optimisme begonnen en de sfeer tijdens de onderhandelingen was uitstekend. Helaas is het met zes zeer uiteenlopende partijen niet mogelijk gebleken om goede en concrete afspraken te maken op inhoud voor de komende vier jaar.” zegt Johan Weeber.

Afgelopen weekend hebben dan ook enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen D66, Gouda Positief/GBG en de PvdA. Partijen hebben na rijp beraad besloten hun verantwoordelijkheid te nemen in het belang van een stabiel en bestuurskrachtig stadsbestuur. Gezamenlijk starten zij een derde formatieronde, hetgeen mede mogelijk is geworden doordat is gewerkt aan een begin van herstel van het vertrouwen tussen partijen.

De inhoudelijke gesprekken gaan snel van start. De drie partijen beseffen dat nog verder geïnvesteerd moet worden in het versterken van het onderling vertrouwen. Gezamenlijk is vastgesteld dat het tijd is voor betere verhoudingen, en de blik te richten op de toekomst. Daphne Bergman (D66) en Rogier Tetteroo (PvdA) onderstrepen het belang om alsnog met elkaar om tafel te gaan om te zorgen voor een zo goed mogelijk college voor Gouda: "We hebben veel signalen uit de stad gekregen dat mensen vinden dat de grote partijen met elkaar moeten gaan besturen en dat de bestaande patstelling zou moeten worden doorbroken."

In deze derde ronde wordt onderhandeld om te komen tot uitgangspunten voor een nieuw collegeprogramma en de financiële kaders die daarbij horen. Dit zal ruim een week duren. Vervolgens zullen met andere partijen gesprekken worden gevoerd om aan te sluiten op dit proces. Hierna zullen de inhoudelijke gesprekken om tot een coalitieakkoord te komen van start kunnen gaan met alle beoogde coalitiepartijen. Uitgangspunt is dat recht wordt gedaan aan de politieke stromingen in de gemeenteraad en het vormen van een zo groot mogelijke raadsmeerderheid.

De bereikte resultaten in de eerste twee ronden zullen als input worden gebruikt voor deze derde ronde. Daarmee wordt respect getoond naar de bijdragen van de overige partijen die zich tot dusverre voor een goed collegeprogramma hebben ingezet. De uitnodiging aan de organisaties in Gouda voor de Stadsgesprekken op 15 mei aanstaande blijven van kracht: alle partijen in Gouda zijn daarmee in staat om de wensen van deze organisaties tot zich te nemen en op basis daarvan hun bijdrage aan het coalitieakkoord aan te scherpen.

De verwachting is dat er medio juni een nieuw college en programma kunnen worden gepresenteerd. 

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Is of wordt de intentieverklaring waarin in het persbericht wordt gerefereerd openbaar?

Anoniem zei

Jammer.
Ben van Bommel

J te G. zei

Gouda Positief??.Lijkt toch meer op een partij van opportunisten.Hoogmoed komt voor de val.
Samenwerking met D66 en PvdA om het fluweel van de zetels en de kiezerswinst als alibi.
J te G

Anoniem zei

Als d66 en pvda enige vorm van zelfrespect hebben zouden zij er goed aan doen om niet met die onbetrouwbare pseudo politici van gopo in zee te gaan. Wat een schertsfiguren

Anoniem zei

wees maar blij dat je met zo'n onbetrouwbaar type niet een coalitie hebt gemaakt anders zou ie er over een half jaar wel uitgestapt zijn.

Anoniem zei

Wat een puinhoop. Eerst stapt ChristenUnie zelf uit onderhandelingen, en nu zijn ze verbaasd dat Gouda Positief hetzelfde doet!!! Gouda Positief is ondertussen wel zon beetje de meest ontbetrouwbare club in de stad. Ze vonden het lollig om de eerste coalitieonderhandelingen een beetje naar de maan te helpen, en nu is het weer achter de rug om van andere partijen. Twee maanden later is er NOG geen college!!! We zijn de laatste gemeente in Nederland daarmee. Wat een amateurisme zeg.

Anoniem zei

Deze laatste reactie -met tegenstrijdigheden - getuigt inderdaad van amateurisme