Betrokken

Betrokken

zaterdag 3 oktober 2009

"Het kwartje is gevallen in Gouda"

Henriette Heuvelman van wijkteam Gouda-Oost geeft de burgemeester het eerste exemplaar van het fotoboekje "Go! K!nderclub"

Deze week was het weer een interessante week voor de Raad.

Afgelopen maandag begon de week voor mij met het voorzitten van een vergadering van de Auditcommissie. We bespraken o.a. de controle aanpak van de nieuwe accountant en diverse plannen.

Woensdag was er een belangrijke raadsvergadering, waarbij veel aandacht was voor de parkeernota en de besluitvorming rond de motie over een 30km zone op de singels. Vanwege een belanrijk overleg op mijn werk was ik helaas verhinderd voor deze vergadering.

Collega Michel Klijmij (GL) heeft een leuk (sfeer) verslag gemaakt en graag attendeer ik u daarop: http://michel.klijmij.net/2009/10/02/nacht-van-de-raad/

Het onderwerp 30 km/h zone op de singels wil ik er nog even uitlichten. Het gaat om een voor veel bewoners lang gekoesterde wens en ook wethouder Harro Janssen (ChristenUnie) is op zichzelf niet tegen het invullen van deze wens. Hij zit echter o.a. wel vast aan bepaalde noodzakelijke aanpassingen en wil de aanpassing ook (voorlopig) beperken tot de Kattensingel.

De Raad ging uiteindelijk in op zijn voorstel om bepaalde processtappen te maken:
1. De ambtelijke organisatie stelt een verkeersbesluit op en de politie geeft daarbij een advies.
2. De Raad geeft dan nogmaals aan of ze kiest voor 3o km/h voor de Kattensingel.
3. De wethouder wil dan samen met anderen kijken hoe de herinrichting op een goede wijze kan plaatsvinden en er zullen gelden moeten worden vrijgemaakt.

Vrijdag 2 oktober was de Dag van de Wijken

Dit jaar is er enorm veel geïnvesteerd door mensen van de gemeente en wijkbewoners om een wijkanalyse en wijkvisie tot stand te brengen. Daarnaast zijn wijkteams met bewoners actief om allerlei zaken in de wijken aan te pakken en te verbeteren. Op deze dag konden we als raadsleden met eigen ogen zien hoe het er voor staat in de wijken en welke aandachtspunten er zijn. Ieder raadslid kon twee wijken bezoeken. Zelf heb ik me beperkt tot het bezoeken van de wijk Bloemendaal. Tussen de middag werden we o.l.v. fractiegenoot Anke Huisman bijgepraat door wethouder Arnout Menkveld, die blijk gaf behoorlijk bijbelvast te zijn. Hij gaf de aanwezigen de mooie leus mee: "Leefbaarheid zij met u!"

Tijdens lunch tijd werden we ook op de hoogte gesteld van de stand van zaken in Goverwelle en Gouda-Noord. Daarnaast gaf Henriette Heuvelman een fotoboekje aan de burgemeester over activiteiten in de wijk Gouda-Oost en vertelde ze wat over de ontwikkelingen en activiteiten in haar wijk. Ze typeert de wijk als een wijk die steeds gezelliger wordt! Veel politici hebben de wijk dit jaar bezocht en Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, had opgemerkt: "Het kwartje is gevallen in Gouda.".
Volgens mij was dat al jaren zo, maar het is fijn dat landelijke politici dat nu ook onderkennen.

's-Middags ging ik met anderen op ecologisch verantwoorde wijze met paard en wagen door de wijk Bloemendaal. Het wijkteam en de bewoners hadden enorm hun best gedaan om ons een goede indruk te geven van het wel en wee in de wijk.
Hierbij een foto impressie:

Wijkteamvoorzitter Monique Muijselaar heeft er alle vetrouwen in

Wethouder Kastelein mag met bewoners bloembollen in de (harde) grond doen.


Wijkbewoners rond de Columbuslaan vertellen over de recente ophoging in hun buurt.

Collega Mohammed Mohandis (PvdA) op verkiezingstournee

Wijkbewoners rond de Geraniumstraat willen extra speelplekken

Kinderen hielpen ijverig mee om bloembollen in de wijk te planten.

1 opmerking:

Henriette zei

ter aanvulling:
Pieter van Geel deed zijn uitspraak tijdens de algemene beschouwingen na 'Prinsjesdag'in de Tweede Kamer.
Henriette