Betrokken

Betrokken

vrijdag 25 september 2009

Verkering gevraagd tijdens Raadsbijeenkomst

Afgelopen woensdag hadden we een enerverende avond.

We begonnen met een bedrijfsbezoek aan Bunnik's Logistics, vlakbij station Gouda. Dit bedrijf heeft sinds 1994 een Logistiek Diensten Centrum (LDC). Dit centrum maakt het mogelijk dat er grote vrachten worden bezorgd bij het LDC en van daaruit door kleine bestelwagens naar de binnenstad worden gebracht. Naast de presentatie kregen we ook een rondleiding door dit prachtige bedrijf. Voor diverse raadsleden was het plaatsnemen in een grote truck toch wel een hoogtepunt en de claxon klonk veelvuldig over het stille bedrijfsterrein. We blijven toch allemaal kind....

Daarna moesten we met enige spoed naar de Antwerpseweg, alwaar onze raadsbijeenkomst van start ging met een presentatie van Binnenstadservice.nl.

Dit is een stichting die als servicepunt voor ondernemers fungeert en met schone vervoermiddelen goederen vanuit een centraal punt naar het centrum van de stad vervoert. Het lijkt dus erg op het LDC in Gouda. Het gaat hier echter om een stichting en er wordt gewerkt met mensen die bij WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) werkzaam zijn of werkloos zijn. Firma Bunnik zat in de zaal en gaf direct aan dit een prachtig initiatief te vinden en graag samen te willen werken met deze stichting. Zo bloeide er die avond spontaan iets heel moois op! Ik ben heel benieuwd hoe dit verder vorm gaat krijgen.

Het was echt een avond van de presentaties, want de avond werd vervolgd met een presentatie over de (on)mogelijkheden van een 30km-zone. De presentatie werd verzorgd door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Een deel van de Raad wil namelijk van de singels, met name de Kattensingel, een 30km-zone maken, liefst per direct, zonder (noemenswaardige) aanpassingen aan de weg. In de presentatie werd ons duidelijk gemaakt hoe dat precies kan en we zullen nu een standpunt moeten gaan innemen. Hierbij zullen verschillende zaken moeten worden afgewogen: wensen van de bewoners, doorstroming moet niet teveel worden belemmerd, verkeersveiligheid en het feit dat combinatie met ontsluiting via Zuid-Westelijke Randweg als alternatief nog niet mogelijk is.

Ook de Spoorzone kwam nog aan bod, waarbij we aangaven het jammer te vinden dat het plan steeds minder ambitieus wordt, maar begrijpen dat het financieel wel haalbaar moet zijn. Diverse fracties hebben nog aarzelingen en de notitie kan daarom niet als hamerstuk naar de Raad. We willen van de wethouder ook een nieuwe schets krijgen hoe het er nu uit zal gaan zien, aangezien er nogal wat wijzigingen zijn.

De raadsbijeenkomst werd afgesloten met het onderwerp: Presentatie Dag van de Wijken.

Op 2 oktober is er voor de raadsleden in het kader van de wijkaanpak een Dag van de Wijken waarop we nader kunnen kennismaken met de wijken in Gouda. Deze zullen ons met allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden laten kennismaken. We kregen nu vast een voorproefje en wijkteam Bloemendaal verraste ons met een vogelhuisje (voor mussen) en een bloembol (gerelateerd aan de thema's groen en sociale cohesie).

Ook kregen we van de gemeente een samenvatting van wijkanalyses en wijkvisies in het kader van de Wijkaanpak.
Grappig is dat er een foto van winkelcentrum Bloemendaal instaat (in de wijk Plaswijck) staat bij het hoofdstuk over de wijk Bloemendaal. Blijft blijkbaar lastig om een juist zicht op de wijken te hebben...

Geen opmerkingen: