Betrokken

Betrokken

vrijdag 11 september 2009

"Veiligheid wordt hét verkiezingsonderwerp !"


Deze week was er een Flitscongres Veiligheid in Utrecht, welke door het VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is georganiseerd.

Het korte congres ging over actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en we werden geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek onder alle gemeenten naar de belangrijkste veiligheidsprioriteiten. Vier onderwerpen werden op basis daarvan nader met elkaar besproken:
- de aanpak van overlast en verloedering;
- de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester;
- gemeentelijke handhaving en de relatie met de politiecapaciteit;
- de veiligheidsregio’s.

Verder ondertekende de minister van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van veertig gemeenten (w.o. burgemeester Cornelis) een manifest tegen overlast en verloedering.


Sjaak van der Tak (burgemeester Westland) opende het congres met een aantal prikkelende uitspraken:
"Veiligheid is voor gemeenteraden en colleges van B&W topprioriteit"
"Het veiligheidsbeleid staat op een kruispunt. Gaan we voort op de ingeslagen weg en maken we Nederland nog veiliger of zien we ons gedwongen een pas op de plaats te maken omdat de middelen (o.a. voldoende politie, tk) ontbreken?"
"Openbare orde en veiligheid is één van de pijlers van de lokale democratie. Het zal ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen één van de , zo niet het belangrijkste, onderwerp zijn."

Er kwam nog heel veel meer aan de orde op dit congres. Wat mij wel duidelijk werd (of eigenlijk al was) is, dat voor de burgers veiligheid hét punt wordt waarop ze haar partijkeuze zal baseren tijdens de komende verkiezingen. Dat zal ook wel de reden zijn waarom Trots op Nederland voornemens is om in Gouda mee te gaan doen.

Ofschoon ik het ermee eens ben dat dit onderwerp heel belangrijk is, zullen we met elkaar toch ons best moeten gaan doen om ook voor andere onderwerpen voldoende aandacht te krijgen. Juist op basis van die onderwerpen valt ook echt iets te kiezen. Veiligheid is een onderwerp waar de meeste partijen het op grote lijnen wel over eens zijn, daar zit weinig onderscheid.

Nog even wil ik terugkomen op het congres, aangezien er nog een paar interessante opmerkingen werden gemaakt:
- De politie is een onmisbare partner om de veiligheid te vergroten. De burger wil daarbij wel dat die politie in de buurten verankerd is en zichtbaar is op straat. De politie moet niet op afstand staan. Zichtbaarheid betekent: niet in de auto, maar op de fiets of lopend.
- Veiligheid neemt meer toe met voldoende verlichting dan met meer camera's.
- Mensen die 's-avonds regelmatig over straat gaan voelen zich veiliger dan mensen die iedere avond voor de buis zitten.
- Als je maatregelen neemt, communiceer daar dan helder over en blijf ook toetsen bij de bevolking of het leidt tot het gewenste effect.

Nog één punt wil ik noemen, aangezien de ChristenUnie hier enige tijd geleden ook nadrukkelijk op heeft gewezen: veiligheid heeft ook te maken met de fysieke omgeving en hoe je reageert op meldingen. Zorg voor goede, passende woningen en voorkom zwerfvuil en smerige buurten. Als er gemeld wordt, geef daar direct een vervolg op en meldt ook terug, zodat de burger weet dat hij/zij melden zin heeft. Dat bevordert het veiligheidsgevoel.

Al met al was het een leerzaam congres en zal ik me (namens de ChristenUnie) blijven inzetten om in Gouda op het gebied van veiligheid een nuttige bijdrage te leveren.

Gouda veilig, dat wil toch iedereen?!

4 opmerkingen:

Léon van der Meij zei

Wat mij opvalt is dat 1 zeer belangrijk aspect rondom veiligheid in dit verhaal ontbreekt: wanneer leren we accepteren dat we niet alles kunnen beheersen? En dat 100% veiligheid dus een farce is?
Behalve werken aan het verbeteren van de veiligheid (zeker nuttig), moeten we ook beter leren leven met onveiligheid.

Bernadette de Heer zei

Graag wil ik benadrukken dat onveiligheid ook ontstaat door foute voorbeelden.
Reclame is hier met name een katalysator; het lijkt bijv. wel algemeen geaccepteerd wanneer er bewust iets stuk valt, er glasruiten worden ingetrapt en ga zo maar door. Zo lijkt het ook wel normaal wanneer er progamma's op de buis zijn waarbij men uitgedaagd wordt om elkaar onderuit te halen, zelfs relationeel. Is alles dan in deze wereld een SOAP? Willen we dit werkelijk accepteren, c.q. laten doorgaan?

Laten we ook iets doen met onze normen en waarden die wij nog steeds herkennen; onze kinderen zoeken houvast in deze woelige tijd; laten we een goed voorbeeld geven.
Trek regels aan m.b.t. reclame, tv-en anderssoortige progamma's en handel hiernaar. Dit is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze toekomstige volwassenen!

Ben zei

Leon woont kennelijk in een goede buurt. Een ongeluk zit in een klein hoekje zei mijn oma. Ik leef al sinds mijn geboorte met onveiligheid. Voor wat de openbare ruimte betreft houd ik het toch op streven naar olkomen veiligheid
(100%). De bijdragen daartoe die ik in mijn wijk hoor, vinden veelal geen genade in de wet. Blijft niet anders over dan op de overheid te vertrouwen en te rekenen. (Ben van Bommel)

Jan Hafkamp zei

Veiligheid en leefbaarheid zijn thema's welke echt burgers van Gouda raken.
De burger mag dan ook van de overheid, in dit geval CU( deel uitmakend van het Goudse college)verwachten dat de Gouwenaar en "stil en gerust"leven mogen leiden. Dit vanuit het Psalmvers 85berijmd "Opdat er eer in onze lande woon en zich aldaar op het luisterijkst vertoon".
Veiligheid NU. Laat het zichtbaar en merkbaar zijn.
En niet alleen een thema voor de verkiezingen.