Betrokken

Betrokken

vrijdag 16 oktober 2009

“Gouda slecht voor blinden”

Deze week stond veiligheid behoorlijk centraal voor de gemeenteraad in Gouda.

Afgelopen zaterdag was het één van de onderwerpen bij Rondje Gouda. Dit programma dat een beetje lijkt op het Lagerhuis debat was in een nieuw jasje gestoken met de bedoeling om meer met elkaar te kunnen debatteren. De opzet lukte maar gedeeltelijk, omdat we bij veiligheid als raadslid maar eenmaal iets naar voren konden brengen. Dan krijg je dus geen debat. Maar goed, oordeelt u zelf.
Donderdag was het de Dag van de Witte Stok. Deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor visueel gehandicapten. Een testteam van blindeninstituut Bartimeus heeft een lijst met bevindingen overhandigd aan wethouder Suijker. Hieruit kwam naar voren dat de omgeving van het station en het centrum slecht toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Obstakels als palen, fietsen, ontbreken van ribbeltegels zijn dingen die men tegenkwam. Dit alles was voor het AD aanleiding om "Stad slecht voor blinden" als kop van het artikel te gebruiken.

Bij dit onderwerp ging het ook om veiligheid, maar dan in andere zin. Overigens vond ik de uitslag nogal opmerkelijk, aangezien in januari 2007 werd bekend gemaakt dat Gouda de meest toegankelijke stad voor visueel gehandicapten en hun geleidehonden is. Gelukkig gaat de wethouder kijken of de situatie kan worden verbeterd, dan zijn we straks wellicht kampioen in twee categorieën.


Dan was ook Burgernet nog in het nieuws. In Gouda hebben we een succesvolle pilot achter de rug en tot mijn blijdschap heeft minister Ter Horst besloten dat de komende twee jaar in minimaal 50 gemeenten, waaronder Gouda, Burgernet moet worden ingevoerd. Burgernet vind ik van groot belang, want hiermee betrek op je heel directe manier de burgers bij veiligheid.


Afgelopen woensdag was het weer Raadsdag en ook daar kwam veiligheid direct of indirect aan de orde.

Dat begon met een Presentatie van Fietsersbond die een rapport presenteerde op basis van de Fietsbalans 2007. Conclusie is dat Gouda als compacte stad aantrekkelijk is voor de fiets, maar dat het slecht is gesteld met de veiligheid. Die veiligheid wordt vooral negatief beïnvloed door de intensiteit van het verkeer en de smalle wegen. Het zal nog een flinke opgave worden om in een compacte stad als Gouda veiliger te maken voor fietsers. Vanuit de SP kwam nog een mooie opmerking: "De binnenstad van Gouda is perfect om te fietsen, alleen jammer dat er auto’s rijden."

Bij het Bestemmingsplan Bloemendaal was de voorzitter van wijkteam Bloemendaal, Monique Muijselaar, inspreker. Ze hield opnieuw een betoog over het Sociaal Pension, dat in haar ogen er echt niet hoort op deze plek en weer voor de nodige overlast zorgt. De ChristenUnie vindt dat de problematiek niets te maken heeft met het aanvaarden van het bestemmingsplan, maar heeft wel, evenals diverse andere fracties, aan de wethouder gevraagd om te onderzoeken wat er nu allemaal gaande is en de Raad daarover te rapporteren.

Op 15 oktober hadden we tenslotte een avond over het Integraal Veiligheidsbeleid.
Op deze avond kwam het Rapport "Welbeschouwd" aan de orde. Dit is een evaluatierapport over het veiligheidsbeleid in Gouda. Naast raadsleden, waren er ook "partners" uitgenodigd die een rol hebben in het veiligheidsbeleid, zoals Bureau Halt, Jeugdhulp, politie, woningbouwcorporaties, politie enz.
Er kwamen wel wat interessante punten aan de orde, die kunnen dienen als input voor het nieuwe beleidsplan dat dit jaar wordt gemaakt, maar er was veel te weinig gelegenheid om echt met elkaar in gesprek te gaan. Erg jammer, omdat het een uniek moment was. We zullen in de toekomst dit vaker moeten doen, maar dan meer interactief. Want met elkaar krijg je een hoop goede ideeën om de veiligheid in Gouda verder te verbeteren, want er is nog een hoop werk te verrichten op dit terrein.

Geen opmerkingen: