Betrokken

Betrokken

vrijdag 30 oktober 2009

Overlast hondenpoep wordt niet goed aangepakt!


Hondenpoep is voor de Goudse burgers al jaren een bron van grote ergernis.

Ofschoon het voor de ChristenUnie niet het meest geliefde onderwerp is, hebben we de laatste jaren vanwege die grote ergenis, toch diverse malen aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Overlast door hondenpoep blijkt voor velen zelfs een groter probleem dan bijvoorbeeld rondhangende jeugd en parkeeroverlast.

Kijken we namelijk naar de Veiligheidsmonitor (!) 2009, dan staat bij sociale overlast in de wijken Achterwillens, Kort Haarlem, en Korte Akkeren hondenpoep op nr. 1, in de wijken Bloemendaal, Gouda Noord en Goverwelle staat het item op nr. 2
In de wijken Binnenstad en Plaswijck is het probleem minder groot en staat dit onderwerp op nr. 4

Jaren geleden heeft de gemeente al eens een hondenbeleid op papier gezet en daarbij een heel heldere basisregel opgesteld (APV 2.4.18):
Hondenpoep mag nergens achtergelaten worden. Hondenbezitters moeten de hondenpoep zelf opruimen.

Voordeel van deze basisregel is dat je het de handhavers het mogelijk maakt om te handhaven en bewoners maak je het mogelijk om elkaar aan te spreken op fout gedrag.

Ondanks al deze mooie woorden is het in de praktijk blijkbaar lastig om de burgers zover te krijgen zich aan de regels te houden. Eén van de oorzaken is ongetwijfeld dat het niet meevalt om iemand op heterdaad te betrappen, maar ook speelt m.i. mee dat er gewoon weinig actief wordt ingezet op handhaving.

Het college heeft blijkbaar nu ook ingezien dat er aanvullends iets moet gaan gebeuren en er komt een uitbreiding op de APV, waarin komt te staan dat men verplicht is om een opruimmiddel bij zich te hebben.

Ofschoon ik deze extra maatregel toejuich, betwijfel ik of het echt gaat helpen. Mensen zorgen straks dat ze standaard een zakje o.i.d. bij zich hebben en dan is er – zolang ze niet op heterdaad worden betrapt – niets aan de hand.
Om echt een gedragsverandering teweeg te brengen zullen er hoge boetes moeten gaan gelden en meer moeten worden ingezet op het op heterdaad betrappen. Dat zou eenvoudig kunnen door het in beeld brengen van de grootste overlastgebieden en daar intensiever gaan handhaven.

2 opmerkingen:

Marianka Peters zei

Eén ding is zeker, Teho. Een fantastische foto. Voor de rest......hondeneigenaren schijnen het nooit te leren. Grt. Marianka

w. Kolkman zei

A dog is a men's best friend, zoals de engelsen ook zeggen. Kortom, honden, en dus ook hondenpoep zal er altijd zijn.

Als je dit als een gegeven accepteerd, zul er dus alles aan moeten doen om overlast te verminderen. Zoals als eigenaar en overheid. Het begint denk ik met een norm te stellen (is dus al gedaan begrijp ik: de vervuiler ruimt op). Om aan de norm te voldoen, werkt over het algemeen werkt belonen beter dan bestraffen, maar het moet ook practisch mogelijk zijn.

Het lijkt mij dus dat het aanwijzen/ maken van honden uitlaat plekken / toiletten / poep opberg bakken oid dus essentieel is (eea kan betaald worden uit de honden belasting). Lijkt me nogal lastig in een dicht bebouwde binnen stad, dus ligt de poep nu op straat en vandaar dus de ergernis ...
Zelfs in bloemendaal komt het er vaak op neer dat honden alleen op de speelvelden terug kunnen...

Als er geen reden/excuus meer is voor poep op straat of gras, kun je serieus gaan handhaven. Maar het heeft geen zin regels op te stellen die je niet kunt (practisch) of wilt (handhaving kost ook geld en menskracht) handhaven. Wellicht kan het helpen indien boetes zo hood zouden zijn dat ze de handhavings kosten kunnen betalen...