Betrokken

Betrokken

zaterdag 10 oktober 2009

“Gouda wil Waddinxveen annexeren”Deze week was weer een afwisselende en boeiende week op politiek gebied.

Dinsdagavond hebben we met een flinke groep hard gewerkt aan de teksten voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Het blijft een uitdaging om een compact programma te schrijven, maar toch geen essentiële zaken te missen.

Woensdag was het weer raadsdag en ik had de indruk dat er voor mij weinig spektakel zou zijn. Heel veel onderwerpen op de agenda, waar niet zoveel over te zeggen viel en soms ook heel technische stukken.
Maar de avond liep totaal anders dan verwacht. Ik begon met het Convenant bestuurlijke samenwerking Waddinxveen-Gouda. Dit convenant bevat vooral een voorstel tot procesaanpak over de periode september 2009 – mei 2011. Een zorgvuldig proces, dat rekening houdt met de belangen en gevoeligheden van beide plaatsen. Feitelijk werd alleen onze instemming gevraagd voor dit proces, maar diverse fracties maakten er een heel inhoudelijke bijdrage van. Met name de SP maakte het wel heel erg bont door Gouda te betichten van annexatie wensen. Er werd zelfs gesuggereerd dat Gouda Waddinxveen wil verslinden.
De ChristenUnie is tevreden over het voorgestelde proces en ik heb de metafoor van een vrijgezellen party gebruikt, waar Gouda heel wat partners op het oog had, die Gouda echter niet als partner zagen zitten. Uiteindelijk, na even wachten aan de zijlijn, heeft ze alsnog Waddinxveen als partner gevonden. Nu is het verkeringstijd en kan er op zorgvuldige wijze worden onderzocht of er een vorm van niet vrijblijvende samenwerking mogelijk is.

De samenwerking biedt een beknelde stad als Gouda, maar ook Waddinxveen, absoluut kansen en inzet zal zijn om als gelijkwaardige partners dit proces met elkaar in te gaan.

Een ander onderwerp dat onverwacht boeiend werd was het Bestemmingsplan Goverwelle. Het gaat om een actualisatie van een bestemmingsplan en onze fractie had net als de meeste andere fracties slechts kleine opmerkingen of vragen. Er was echter een burger die specifiek aandacht vroeg voor zijn schuurtje aan de zijkant van een kwadrantwoning (Corssenpolderstraat).
Hier was sprake van een bestaande bouwvergunning, maar het schuurtje was inmiddels gesloopt en de bewoner wil een nieuwe schuur bouwen, maar dan 3 meter meer naar achteren, om overlast van op het dak klimmende kinderen te verminderen.
Juridisch is er nu sprake van een nieuwe situatie met mogelijk precedentwerking en dus was dit verzoek afgewezen.
Leuk was dat een broer van de bewoner enkele foto’s op zijn laptop bij zich had en wij om de laptop heen staand ons een beeld vormden over de situatie. Politiek zo dichtbij de burger had ik nog niet eerder meegemaakt. Uiteindelijk hebben we in meerderheid aan de wethouder gevraagd om naar een oplossing te zoeken, zodat deze bewoner toch zijn schuurtje op de gewenste plek kan bouwen.

Al met al was het toch nog een boeiende avond en heb ik als “toetje” nog het laatste stuk van het Raadsdebat over de notitie Parkeren bijgewoond, waar collega Gerard Schotanus zich voor heeft ingezet. Het hoge – vaste - tarief in het centrum is van de baan en wordt vervangen door een nog nader vast te stellen uurtarief. De ondernemers waren bepaald niet tevreden over het proces, aangezien ze in een veel eerder stadium erbij betrokken hadden willen worden. Hogere tarieven zullen naar hun mening kunnen leiden tot minder winkelpubliek, terwijl we die juist in deze tijd keihard nodig hebben.
De wethouder heeft de handschoen opgepakt en volgende week vindt er een bespreking met de ondernemers plaats, zodat ze naar verwachting wel weer op één lijn met elkaar zullen komen.

Vanmiddag ga ik naar een opname van TV Gouwestad, waarbij het o.a. over veiligheid zal gaan.

1 opmerking:

Gert zei

Theo, 'T Is goed samenwerking te zoeken dat zou m.b.t. de Gem Ouderkerk moeten bebeuren dan kan eindelijke de lang verwachte rondweg eens van start gaan.