Betrokken

Betrokken

zaterdag 1 november 2014

"Gouda is niet de Jihad Belt"


Enige weken geleden stond er een artikel in Trouw waarin melding werd gemaakt van die regio's in Nederland waar de jihadistische beweging is geconcentreerd. Eén daarvan zou de regio Zuidwest Nederland zijn (Den-Haag, Rotterdam, Amsterdam, Delft, Zoetermeer en Gouda).
Tijdens de raadsbehandeling van de notitie "Lokaal (bestuurlijke) aanpak radicalisering en jihadisme" werd dit echter, voor wat betreft Gouda, in ieder geval ontkend door politie; Gouda is niet de veronderstelde Jihad Belt.

Aanpak radicalisering en jihadisme 

De gemeente Gouda en haar partners zijn bezorgd over de aantrekkingskracht die extremistische en gewelddadige radicale groeperingen uitoefenen op kwetsbare moslimjongeren die soms een problematische sociale of familiale achtergrond hebben. Maar ze zijn vastbesloten om het tij te keren door volop in te zetten op preventie. Extreem (gewelddadig) radicalisme bedreigt namelijk niet alleen de toekomst van de betrokken persoon, maar vormt een reëel veiligheidsrisico voor Gouda en de rest van Nederland. Tarik Ibn Ali

Om die reden vroeg de ChristenUnie, samen met enkele andere fracties nogmaals aandacht voor sprekers die zich in netwerken bevinden waarover we ons op z'n minst zorgen moeten maken. Heel concreet ging het bijvoorbeeld om Tarik Ibn Ali.
Onze stellingname toen (samen met het CDA) leverde nogal wat commotie op en het werd zelfs landelijk nieuws.
Inmiddels blijkt dat meerdere fracties zich zorgen maken over de invloed die uit kan gaan van personen als Tarik Ibn Ali. 
Als namelijk het salafisme (zuivere islam) door hen wordt uitgedragen (alleen al door waar ze voor staan, nog afgezien van wat ze al dan niet zeggen) kan dat een voedingsbodem zijn voor groeiend jihadisme in onze stad.

Het is ons uit betrouwbare bron duidelijk geworden dat het moskeebestuur het effect van het uitnodigen van Tarik heeft onderschat. 
Dat kan een keer gebeuren, maar laat het naar de toekomst een waarschuwing zijn.
Als ze zich - met de gemeente Gouda en haar partners - willen inzetten tegen radicalisering is het raadzaam om ook zorgvuldig om te gaan met mensen die je uitnodigt...

Sleutelfiguren

Om te kunnen signaleren wat er in de Goudse gemeenschap leeft worden er sleutelfiguren gezocht. 
Vanuit de ChristenUnie hebben we wel de nodige vraagtekens bij deze ontwikkeling. Enerzijds is het goed om mensen te hebben die goed geworteld zijn in de (Marokkaanse) gemeenschap en ontwikkelingen kunnen signaleren en melden, maar deze personen kunnen ook als een "verklikker" worden gezien en zelf in de problemen komen of bewust worden gemeden. De burgemeester denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen en ziet een sleutelfiguur meer als iemand die vroegtijdig signalen oppakt en die bespreekt met de netwerkregisseur.

Netwerkregisseur


Om de ontwikkelingen goed in beeld te brengen en goed in gesprek te blijven met de islamitische gemeenschap in Gouda, zal er op de korte termijn een netwerkregisseur worden aangesteld in Gouda. In ieder geval voor de duur van een jaar. 
Hij of zij kent het netwerk van sleutelfiguren in Gouda en weet wat voor positie en draagvlak zij binnen de Goudse gemeenschap bezitten. De signalen van sleutelfiguren en hoe hiermee om te gaan worden door de netwerkregisseur teruggekoppeld aan de gemeente. De signalen worden dan door de gemeente en haar partners gebruikt binnen de aanpak om radicalisering tegen te gaan.

Ambitie

De ambitie is om de komende tijd in te zetten in het aanbrengen van samenhang en breed en gestructureerd delen van de informatie met uiteindelijk als resultaat dat zorgelijke ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt en daarmee de voedingsbodem voor radicalisering en jihadisme zoveel mogelijk wordt weggenomen.
Gouda toont wat dat betreft ambitie om op dit terrein resultaten neer te zetten. 
De tijd zal leren of deze aanpak succesvol zal zijn.

6 opmerkingen:

Edward zei

Prima weergave van de maandagavond, er was trouwens bij gezegd dat het wat die 'Netwerkregisseur' (M/V)om twee à drie dagen per week ging en toegespitst op Gouda zelf. Alleen wat heeft het voor zin om een 'Sleutelfiguur' aangereikt te krijgen waar je mee gerustgesteld wordt, als er ondertussen een atoombunker voor een prikkie meegegeven wordt bij de PWA-kazerne waar Europa's grootste Islamitische Centrum komt? Althans, als het bestuur deze onverhoedse overval er inderdaad doordrukt. Met alle geheimzinnigheid hierover en die Syriëgangers die terugkeren, zou ik liever de Goudse Poort beschikbaar stellen in het Bestemmingsplan en de AIVD verder zijn werk laten doen. Die houdt het beter bij dan het bestuur, dat liever met een rapport van vóór Syrië werkt (2011) en uitgaat van vijf vrouwen die daar ronselen in plaats van de dik tien jihadstrijders (trend stijgend) die er gevechtservaring opdoen en straks als inspirerende helden terugkeren.

Anoniem zei

Expres anoniem.

Ook ik was aanwezig bij de zitting - die terug te horen/zien zou moeten zijn op via de webcasts van de gemeente Gouda maar nog altijd niet te zien zijn.

Met stijgende verbazing heb ik gehoord dat de burgemeester van Gouda zich vooralsnog baseert op rapporten uit 2011 en dat de politie-woordvoerder het bestaat om te zeggen dat orthodoxe islam moet kunnen in de stad want orthodox christendom kan tenslotte ook. De woordvoerster ziet voor het gemak over het hoofd dat het salafisme dat in Gouda sterk ontwikkeld de voedingsbodem is voor jihad. Dat de burgemeester gesprekken heeft gevoerd met de moskee-besturen maar feitelijk geen informatie heeft gekregen over hoe de (meestal) jongeren eraan toe zijn, en 'dat men er ook niets aan kan doen' klinkt als een wassen neus; en garandeert bepaald niet de veiligheid van elke burger in Gouda. Ik zou het dan ook zeer terecht vinden dat deze 'burgervader' zich wat minder zou wentelen in kaaspakken en stroopwafelbesognes voor 'zwarte pieten' en gewoon zou zorgen dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van elke burger in Gouda.

Aangezien hij in de wijk waar men de moskee voor 4500 mensen (met 30 leslokalen etc. wil hebben) is niet eens een wijkagent, hetgeen voor mij aantoont dat de gemeente Gouda de dreiging van het salafisme zwaar onderschat. Immers, alweer de politie-woordvoerder: Al Qaeda en IS(IS) zijn vergelijkbaar en het zal zo'n vaart niet lopen. Nu; wie zoiets zegt en de rapporten van de AIVD negeert, en daar in deze vergadering door SGP, CU, GroenLinks en CDA keurig op is gewezen mag zich afvragen of het terecht is zich burgemeester van Gouda te noemen.

Wat betreft de netwerk-adviseur: iemand uit eigen kring kan prima als spion worden ingezet. Het maakt niet uit naar welke kant toe die persoon verklikt; dus ik ben benieuwd hoe de burgemeester dit daadwerkelijk zou willen vorm geven.!!

Op de veiligheid van Gouda!!

Anoniem zei

Het lijkt een beetje angstvallig, hoe de gemeente Gouda geen verband tussen radicalisme/salafisme en de komst van een megamoskee durft te leggen, ook de raad niet. Terwijl terrorisme experts in Vrij Nederland dat wel doen.

Ik krijg de indruk dat de gevaren van de islam ernstig worden onderschat in Gouda. Beetje thee drinken en vooral bij niemand op de tenen gaan staan, want stel je voor... Beste mensen, volgens islamitisch geloof ben je geen echte moslim als je niet streeft naar Sharia. Kerk en staat scheiden is in de ogen van islam iets middeleeuws, religieuze wetten gaan voor democratie.

Anoniem zei

Bewust anoniem

Het lijkt toch hoog tijd om de dubbele agenda van B&W eens 100% te doorgronden. Als de democratie genegeerd wordt, is er sprake van minachting. Geheime belangetjes zijn dan rijp om keihard aangetoond te worden.

Anoniem zei

Fijn dat men het uitnodigen van Tarik en de invloed heeft onderschat. En waarom dan nog steeds als Fondsenwerver voor El Wahda? Er zijn in ieder geval 9 personen (bekend) naar Syrië en AD Groene Hart schreef onlangs dat er een kerngroep van radicalen is met zo'n 50 mensen erom heen. Niet alleen de Burgemeester heeft hier boter op zijn hoofd, het College en de belangenverstrengelde mensen voor de herbestemming PWA ook. We mogen het allemaal niet zeggen, maar ondertussen worden die lui een bedreiging voor onze stad, en het zou van moed getuigen als het bestuurlijk gedonder nu eens klaar is. Een netwerkregisseur voor 20 potentiële jihadisten. Jihadisten werken met kalashnikovs. Denken jullie in Gouda echt dat een praatgroepje daartegen over werkt?

Anoniem zei

Ontkent door de politie. Alsof zij er verstand van hebben. Ze staan erbij en kijken ernaar stond onlangs een uitgebreid artikel in Vrij Nederland over Goudse Politie op dat vlak.

En dan nog dit https://berechtsyriegangersbyverkerk.wordpress.com/2015/03/26/vrij-nederland-syriegangers-getraind-en-terug-in-nederland/

Levensgevaarlijk hoe dit College van B&W te werk gaat!