Betrokken

Betrokken

zaterdag 22 november 2014

In Gouda niemand zonder bed, bad of broodDe Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die onlangs werd openbaar gemaakt.

De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.

Niet bindend

Of de uitspraak wordt gevolgd, is onderwerp van discussie tussen de coalitiegenoten PvdA en VVD. De sociaal-democraten zeiden maanden geleden al dat de overheid de opdracht van de ECSR moet uitvoeren. Maar VVD-staatssecretaris Teeven voelt daar weinig voor. Hij beschouwt de ECSR-uitspraken niet als bindend.

Kwetsbare burgers

Ons burgerraadslid Thera de Haan vraagt nu namens de ChristenUnie aandacht voor dit onderwerp in Gouda. Ook in onze stad mag niemand zonder bed, bad of brood zijn.  
Voor kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers, zal daarom een vangnet geboden moeten worden. De ChristenUnie baseert zich daarbij op de eerder genoemde uitspraak van de ECSR: niemand in ons land mag verstoken zijn van voedsel, kleding en onderdak. 
Wat de ChristenUnie betreft hoeft er in Gouda niemand op straat te slapen en van eten verstoken te zijn.
Asielzoekers

Dit houdt tevens in, dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet. Omdat genoemde basale voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen is niet het Rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de realisering ervan.

Herberg

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over de situatie in Gouda. Ook wil zij weten of het college bereid is maatregelen te treffen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 
De belangrijkste uitgangspunten, die de ChristenUnie voor ogen staan, zijn een basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vergelijkbaar met de nachtopvang voor dak- en thuislozen en een voorziening in voedsel.
Het is weer bijna kerst en het zou onze stad sieren als we bekend komen te staan als stad waar genoeg plaats in de herberg is...

Hieronder de vragen die Thera de Haan en Wout Schonewille hebben ingediend:


Nederland moet iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood bieden. Ook afgewezen asielzoekers. Dat staat in de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten,
onderdeel van de Raad van Europa. De Centrale Raad van Beroep heeft dit bepaald in de zaak van een Somalische man zonder papieren die geen opvang kreeg van de gemeente Amsterdam. Die had hij wel moeten krijgen, oordeelt de hoogste bestuursrechter, omdat de opvang onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dat de man illegaal is, doet volgens de raad hier ‘niets aan af’.


1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraak en wat is de visie van het college op deze uitspraak vanuit de verantwoordelijkheid voor Gouda en omgeving?
2. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
3. Zijn er in Gouda en in de regio gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was voor ongedocumenteerden?

4. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
5. Is het mogelijk dat er in Gouda of de regio opvang voor ongedocumenteerden is geweest in door de gemeente danwel privaat gefinancierde instellingen zonder dat het college hiervan op de hoogte is (geweest)? 

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Kijk, dat is nou iets wat ik in echte Christenen waardeer.
Ben van Bommel
atheist

Anoniem zei

Fijn dat jullie vragen stellen.
Ik heb geen hooggespannen verwachtingen wat dit betreft. Gemeente Gouda staat in het land niet goed bekend als het om zorg gaat. Het wordt hoog tijd dat dat beter wordt geregeld.
Er zijn ook in Gouda daklozen die geen onderdak hebben.
h

Anoniem zei

Het doel van de ChristenUnie is nobel. Of er een probleem in Gouda, moet nog wel eerst worden onderzocht.
Los daarvan is dit geen kwestie waar je als gemeente eigen beleid op moet voeren, hier hoort landelijk en zelfs in Europa eenduidigheid over te bestaan.
Het gaat om barmhartigheid, maar er is ook een asielindustrie die daar misbruik van maakt.

Vaak gaat het bovendien om mensen wiens verblijfsaanvraag is afgewezen en die weigeren mee te werken aan hun vertrek uit NL.

Anoniem zei

Zeer recent weer een voorbeeld. Een alleenstaande moeder met kind, uitgeprocedeerd. In de tussentijd van zoeken naar onderkomen, verdwenen in de illigaliteit.
Gouda doet niets! voor dit soort mensen!!
Laten we ons met elkaar sterk maken voor een vangnet, zoals ook in andere gemeenten bestaan.
Heike

Anoniem zei

Zeer recent weer een voorbeeld. Een alleenstaande moeder met kind, uitgeprocedeerd. In de tussentijd van zoeken naar onderkomen, verdwenen in de illigaliteit.
Gouda doet niets! voor dit soort mensen!!
Laten we ons met elkaar sterk maken voor een vangnet, zoals ook in andere gemeenten bestaan.
Heike

Anoniem zei

laten we vooral aansluiten als gemeente bij deze kwetsbare doelgroep en hun problematiek goed inschatten Eerst helpen, dan kijken wat verder nodig is
Gouda kan een voorbeeld gemeente gaan worden hoe we met deze medemensen omgaan Fijn dat de ChristenUnie de gemeente daarop wil wijzen!

Anoniem zei

Natuurlijk moet je niemand laten verhongeren op straat. Maar gebeurt dat dan in Nederland en in Gouda? Dan moeten we dat aanpakken.

Dat is echter is iets anders dan als overheid roepen dat iedereen hier bed, bad en brood krijgt. Je moet er mee oppassen over je af te roepen dat alle uitgeprocedeerden uit Europa hierheen komen en hier blijven. Dan verdwijnt rap het draagvlak voor een humaan asielbeleid. Op dit punt lijkt CU helaas naïef.

Anoniem zei

Tja.... we hebben in Gouda een voedselbank; niet door de overheid maar van de kerk. Dat zegt veel.

Riet Uileman te Gouda zei

Ik ben het helemaal met u eens.
Iedereen heeft recht op 'Bed-bad-brood'. Wij wonen / leven in een van de rijkste landen ter wereld. Het is een schandaal dat er in zo'n land geen basisvoorziening is voor de aller-aller-armsten. Helemaal bizar is het te bedenken dat gevangenen, die dus bewezen crimineel zijn, WEL van allerlei voorzieningen gebruik kunnen maken terwijl er NIKS is voor mensen die toch al niets hebben. Moeten ze dan eerst crimineel worden.... ? Dan komen ze in de gevangenis en daar zijn ze dan veel beter af want daar krijgen ze wèl een bed èn een douche èn niet alleen brood maar ook een warme maaltijd. Hoe gek moet het worden in dit land dat misdaad op die manier beloond wordt....?