Betrokken

Betrokken

woensdag 12 november 2014

ChristenUnie kritisch over beleid college


Deze week zijn de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 2015. De ChristenUnie is erg kritisch over het beleid dat dit college momenteel voert en heeft besloten om daarom tegen de begroting te stemmen.

Hieronder volgt onze bijdrage:


Voorzitter, vandaag bespreken we de eerste begroting van de nieuwe coalitie en we krijgen nu een beeld van de voornemens van dit college. Financieel gezien lijkt het allemaal redelijk op orde, maar er zal veel afhangen van het verloop van de decentralisaties. Wat dat betreft zullen we eind volgend jaar pas weten of Gouda echt in staat is om financieel gezond te gaan worden en of de beperkte reserves voldoende zijn geweest of dat we opnieuw met forse tekorten te maken krijgen.

Ik begon voor het reces mijn bijdrage over de kadernota met de opmerking dat het college de titel van het coalitie akkoord „Gouda daagt uit” beter had kunnen vervangen door de titel “College daagt Gouda uit!”. Met de kennis van nu zou het moeten worden: “College daagt Gouda én de raad uit”.

Het college startte heel ambitieus met een preambule en coalitie akkoord. Ze kregen daarbij talloze tips van o.a. de ChristenUnie. Alles zou nog eens verder worden doordacht en uitgewerkt, maar wij hebben vervolgens nauwelijks meer iets vernomen. Van de open bestuursstijl is tot nu toe nauwelijks sprake. 
Het college dicteert en doet verwoede pogingen om haar voorgenomen beleid zowel in de raad als bij de burgers door de strot te duwen.
Als er heel veel tegengas komt wil het college nog wel eens wat water bij de wijn doen, maar het oogt allemaal heel krampachtig.
Van de stadsgesprekken is tot nu toe ook nog niets terecht gekomen, terwijl het beleid inmiddels al voor een groot deel is vormgegeven.


Wijkteams

Sinds de start van college is nog weinig aansprekend beleid naar buiten gekomen, maar heeft het college wel veel schade in stad berokkend.
Het begon al direct met het besluit om – zonder vooroverleg - de wijkteams te gaan omvormen en de subsidiekraan geleidelijk dicht te draaien. Gelukkig zijn diverse wijkteams zo flexibel om in afgeslankte vorm en met beperkte ambities te willen verder gaan, maar het blijft bijzonder jammer dat aan dit fenomeen op deze wijze voor een groot deel een einde moet komen. Dat had wat de ChristenUnie betreft niet mogen gebeuren.

PWA Kazerne

Vervolgens het proces rond de PWA Kazerne.
Onvoorstelbaar hoe het college bij dit proces heeft geacteerd. Op geen enkele wijze is er sprake geweest van een open proces, niet richting de omwonenden in niet in de raad. We dachten in de raad een keuze te moeten maken die richtinggevend zou zijn voor het college, maar ondanks dat een raadsmeerderheid voor de vestiging van De Ark en Gemiva is, gaat het college geheel haar eigen weg en negeert de raadsmeerderheid en de omwonenden.

Decentralisaties

Als derde punt wil namens de ChristenUnie wijzen op de decentralisaties.
De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een ‘participatie samenleving' 
Dat die verzorgingsstaat moet veranderen omdat het huidige stelsel financieel onhoudbaar is, moge duidelijk zijn. Maar wat ons betreft willen we ook de positieve kant ervan duiden. De transformatie vraagt meer om het omzien naar elkaar en dat is een goede ontwikkeling.
Burgerkracht is het fundament van een verantwoordelijke samenleving.
De overheid faciliteert daarbij en biedt een vangnet.

Helaas zien we dat de participatie vervangen is door bezuiniging en dat burgerkracht verworden is tot eigen inzet. De visie is vervangen door een pragmatisch-financiële operatie.

Dat is de sfeer die de nota Sociaal domein uitademt. Het is een nota geworden die een reorganisatie moet realiseren waarbij de zorg zo goedkoop mogelijk moet zijn. Een sluitende begroting is belangrijker geworden dan de zorg voor mensen. 


Toeristenbelasting

In de vierde plaats wijs ik graag op de invoering van de toeristenbelasting.
Ofschoon de ChristenUnie niet tegen invoering hiervan is, vinden wij het onbegrijpelijk dat dit niet in goed overleg met de hotels is gebeurd, die nu voor een behoorlijke schadepost zijn gesteld. Reeds overeengekomen boekingen met touroperators komen voor wat betreft de toeristenbelasting nu voor eigen rekening.
We zullen daarom een motie indienen om de invoering met een jaar uit te stellen.

Voorzitter, ik rond af.

We kunnen met elkaar vaststellen dat door de nodige meevallers de begroting voor de 2015 sluitend is. Of we 2015 zonder een tekort zullen afsluiten is echter nog heel onzeker. We hebben weinig vlees op de botten en, zoals gezegd, zijn de risico’s rond de decentralisaties groot.

De ChristenUnie kan zich niet vinden in de wijze waarop het college haar beleid voert en vindt dat veel meer moet worden bestuurd met het oog op de mensen om ons heen.
Naar onze mening is het warme sociale hart ingewisseld voor een kille, financiële benadering van de werkelijkheid.
We zullen daarom tegen deze begroting stemmen.

9 opmerkingen:

D.J. te G. zei

Duidelijk verhaal!

Anoniem zei

helemaal mee eens.
Een beetje meer waardering voor vrijwilligers zou heel wat meer resultaat opleveren. Maar ja die zijn geen professionals en als ze het wel zijn, wordt dat genegeerd.

Er zijn al heel veel vrijwilligers op allerlei terrein bezig. Het wordt tijd dat de overheid (gemeente in dit geval) wat meer afstemt op de burgers en zich niet als een olifant in de porselein kast gedraagt.

Anoniem zei

De omwonenden van de PWA moeten niet zeuren, als het beleid is dat er daar een grote moskee
komt moeten ze het er maar mee doen. Ons, hier in Gouda Oost, hebben ze ook niet gevraagd
of wij het wel prettig zouden vinden dat bijna heel Marokko hier gehuisvest zou worden.

Het is ons gewoon opgedrongen door de overheid, met alle negatieve gevolgen van dien.
Ik gun het andere stadsdelen ook. Want als de grote moskee in de PWA gevestigd zal worden
zal dat een aantrek hebben op moslims , dus zullen er uit Oost uit eigen beweging wegtrekken
richting hun "heiligdom"

En wat de financiele positie van de stad betreft is het zolang ik in Gouda woon al een enorme rotzooi
geweest. Vaak art 12 gemeente, gewoon steeds de verkeerde mensen aan het roer, of het nu links of rechts is, mensen die politiek bedrijven zijn mensen die gewoon hun eigen stokpaardjes bereiden, het algemeen belang zijn ze al vergeten zodra de stembussen weer dicht zijn.

Anoniem zei

Goede bijdrage van CU. Terecht om daar ook consequentie aan te verbinden, tegen de begroting te stemmen. Dit College bestuurt met de rug naar de stad staand, zoveel is nu wel duidelijk, na slechts enkele maanden "besturen".

Van enige zelfreflectie blijkt ook weinig, ze vinden zelf dat ze geweldig bezig zijn met het "oplossen" van problemen van eerdere colleges.

Anoniem zei

Wat een zure reactie van Anoniem 13.21 uur. Ik citeer: "Omwonenden moeten niet zeuren...ik gun het andere stadsdelen ook..."
Voor wat betreft de PWA locatie kan ik alleen maar verontwaardigd, gefrustreerd en verdrietig zijn. Het College doet wat het zelf wil. Jammer, heel jammer, hoe raak je het vertrouwen in het beleid kwijt? Regelmatig bekruipt mij als geboren en getogen Gouwenaar het gevoel te willen emigreren, ver van Gouda, en hier sta ik niet alleen in.

Anoniem zei

Het ergste van alles is dat het stadsbestuur wederom de afstand die het met de burgers al heeft, opnieuw heeft vergroot. Met de nieuwe verantwoordelijkheden, het krappe budget en bij nieuwe problemen (pensioenen wethouder!!!) zal deze stijl van werken nog veel meer vrijwilligers afschrikken.
College: Wie zaait zal oogsten en dat is ook bij negatief zaaisel!

Hans Suijs

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties!

Anoniem zei

Theo Krins heeft volstrekt geen oog gehad de mensen om zich heen toen hij instemde met de forse uitbreiding van zware industrie langs een woonwijk.

Hij durfte wel te stellen:De ChristenUnie kan zich niet vinden in de wijze waarop het college haar beleid voert en vindt dat veel meer moet worden bestuurd met het oog op de mensen om ons heen.

Naar onze mening is het warme sociale hart ingewisseld voor een kille, financiële benadering van de werkelijkheid.

Net zo kil en financieel benaderd als Theo Krins in het Croda-verhaal !! Typsche gevalletje van "de pot verwijt de ketel.."

Theo van Schaik

Anoniem zei

wijkbewoner Gouda Noord

volkomen verbazingwekkend dat er in de wijk Oosterwei ook een moskee is gevestigd waarbij omwonenden niet naar hun mening is gevraagd.

overigens gaat de gemeente ook bij Croda in de fout etc.

heel bizar om van iemand te lezen dat iemand andere stadsdelen 'het' ook gunt. als je zelf overlast ervaart - dan gun je dat dus aan iemand anders. Hoe krijg je het verzonnen!

En dat terwijl de bewoners van Gouda Noord zich hebben verenigd in de vereniging "Gouda Noord zoals het Hoort''op legitieme en waardige wijze de bestuurlijke chaos, de niet-transparante wijze van besluitvorming, de onjuiste opmerking in een memo aan de raad waarin stond dat wijkbewoners op 18 augustus zouden zijn geïnformeerd, terwijl een eerste bewonersbrief werd geschreven op 15 oktober jongstleden waarin het principe-besluit al werd medegedeeld en andere inadequate zaken aan de kaak stelt, en - nu de burgemeester geen enquête wilde doen onder de bevolking - er alvast een petitie online is gezet: petities24.com/gouda_noord_zoals_het_hoort waarna er nog een enquête voor de stad zal volgen.