Betrokken

Betrokken

donderdag 27 november 2014

Geen wietteelt bij Promen in Gouda


D66 heeft op de besluitvormende raadsvergadering van 26 november een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is om gereguleerde wietteelt bij Promen mogelijk te maken. In de pers was hier terecht al de nodige commotie over, maar ook tijden de raadsvergadering logen de reacties in de raad er niet om en was er nauwelijks steun voor dit plan.

Uiteraard is de ChristenUnie tegen deze motie, die overigens niet in stemming is gebracht omdat D66 de motie na alle reacties heeft ingetrokken, maar het leek me goed om onze stellingname wat breder te toe te lichten:

Coffeeshop

Een coffeeshophouder mag nu een maximale voorraad van 500 gram hebben. Dat is ongeveer de voorraad voor een dag. Gevolg: de coffeeshophouder moet ergens (illegaal) parallelle voorraad hebben. Daarom zijn er pleidooien voor legale wietteelt of wietteelt door de overheid. Ook willen coffeeshophouders graag dat ze toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de hennep die ze geleverd krijgen. 
Daarnaast beargumenteren voorstanders van regulering dat er politiecapaciteit bespaard kan worden, omdat de politie nu veel tijd moet steken in het opsporen en ruimen van illegale hennepkwekerijen.

Legalisering kan wettelijk niet

Nederland heeft in 1988 een verdrag ondertekend van de Verenigde Naties tegen de ‘sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen’.
Op basis daarvan is er geen ruimte om gereguleerde hennepteelt toe te staan.
De minister van Veiligheid & Justitie heeft zelf ook aangegeven dat er op grond van dit verdrag géén ruimte is om gereguleerde hennepteelt toe te staan.

Heldere keuzes

Ten aanzien van het gebruik van drugs heeft de ChristenUnie een uitgesproken opvatting:
Wij zijn tegenstander van het gedoogbeleid t.o.v. softdrugs van het kabinet.
-       De gezondheid van (met name jongeren) staat voor de ChristenUnie voorop. Drugs zijn sowieso schadelijk voor de gebruiker. Daar willen we onze jongeren zo min mogelijk aan bloot stellen. Door cannabis openlijk beschikbaar te stellen zal de aantrekkingskracht ervan toenemen, ook (of juist) voor jongeren die de gevolgen van het gebruik van cannabis niet altijd overzien.
-       We weten steeds meer over de schadelijke effecten van alcohol en roken. De verkoop hiervan is daarom steeds meer aan banden gelegd. Het zou dan wel heel vreemd zijn  als we de regels rond drugs verder gaan verruimen, terwijl we weten dat dit zeer ongezond is. Legalisering is een stap in de verkeerde richting.
-       
     Het is een onjuiste veronderstelling dat de regulering van hennepteelt zal leiden tot lagere handhavinglasten bij de politie. Nog altijd zal moeten worden opgetreden tegen softdrugs-gerelateerde criminaliteit, die immers zal blijven plaatsvinden.
-       Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost, moet de overheid ook blijven investeren in preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs.
-       Verslaafden moeten kunnen rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.


Promen 

Daarnaast willen we een eventueel experiment rond regulering van wietteelt loskoppelen van de problematiek van het SW-bedrijf (Promen).
Als het SW-bedrijf in de problemen zit, moeten we onderzoeken hoe dat kan en, waar mogelijk, maatregelen treffen. Dit proces is inmiddels al in gang gezet.
We vinden het namelijk belangrijk dat Promen weer een sterk bedrijf wordt. Promen vervult een bijzondere functie voor een kwetsbare groep mensen. 
Het voortbestaan van Promen zou ik daarom absoluut niet af willen laten hangen van wietteelt en drugsgebruik. 
Sociale onderneming

Waar we ons als ChristenUnie ook zorgen om maken is dat er fatsoenlijk werk is voor iedereen, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die niet bij Promen terecht kunnen. Ook daar moet de gemeente zich hard voor maken. Er zullen minder mensen, dan in het verleden, aan het werk kunnen in het SW-bedrijf. Maar de gemeenten hebben met de participatiewet de verplichting om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Wij zien hierin grote mogelijkheden voor sociale ondernemingen. 
Sociale ondernemingen zorgen, tegen de economische trend in, voor werkgelegenheidsgroei. De opkomst van sociale ondernemingen laat zien dat de samenleving de kansen ook pakt. Honderden van dit soort bedrijven, van klein tot groot, werken aan een be­tere maatschappij.
Een sociale onderneming levert een product of dienst en heeft ook een normaal verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van maatschappelijke impact. 
Wat de ChristenUnie betreft krijgen ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren de ruimte. Dat geldt zowel voor reguliere ondernemingen als sociale ondernemingen. 


Het is dus belangrijk als er gezocht wordt naar werkgelegenheidsprojecten, dat er gekeken wordt naar bedrijven in brede zin, die met een “sociale agenda” zich inzetten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden. Daarmee kunnen we perspectief bieden aan mensen, die nu wellicht geen perspectief zien.

3 opmerkingen:

Arjen zei

Mooie voorbeelden van sociale ondernemingen zijn ATC ’t Lichtpunt en lunchcafe Juuls.
ATC ’t Lichtpunt zou wat meer in de spotlight mogen komen met hun bakkerij. Als je daar namelijk je taarten voor verjaardagen e.d. haalt, steun je daarmee ook de maatschappij.

Anoniem zei

Dag lezers, leuke opmerking dat... er op de capaciteit van het politiekorps ingekrompen kan worden.

Ik heb er ook een en voor de liefhebber legio:

Auto's, vrachtwagens, scooters......
zouden begrenst moeten zijn tot de maximale snelheid waar dit per voertuig voor geldt.

Minder verkeersdoden, minder gewonden, minder ziekenhuizen, minder politie, minder recht zaken, wie vult aan??

Minder inkomsten schatkist?????

Daar gaat het om zou je haast denken want anders was niet allen mijn voorstel allang een gewone zaak.

Opgevoerde en niet aan de wet beantwoorde voertuigen bij overtreding in nemen en vernietigen.Hans Suijs zei

Helder standpunt van Christen Unie. Maar ik neem aan van meerdere partijen. Consequent zijn en politiek bedrijven gaan vaak (helaas) niet samen in de politiek.
"Gedogen" is onder druk (machteloos) gebogen en de argumenten zijn ook vaak gelogen.