Betrokken

Betrokken

donderdag 17 juni 2010

"Twittercensuur" tijdens raadsvergaderingen

Politiepost op de Markt gaat dicht
Plastic afval vaker opgehaald


Het was weer een bijzondere week, waarbij voor mij het belangrijkste is dat mijn oudste zoon Reinier vandaag hoorde dat hij is geslaagd voor het VWO examen. Fantastisch moment en ik ben zowel dankbaar als trots!

Verder was er het nodige rumoer over het twittergedrag tijdens raadsvergaderingen. Naar aanleiding van een verzoek van Gouda Positief (naam klopt m.i. niet altijd met hun inbreng, maar dat terzijde), hebben de fractievoorzitters opgeroepen om het twitteren wat te matigen. Waarbij vooral wordt gevraagd om niet op de persoon te spelen en als je woordvoerder bent is het niet wenselijk om bij betreffend agendapunt te twitteren. Op zichzelf niet zo'n schokkend verhaal, maar het was m.i. beter geweest als deze partij gewoon even een gesprekje met de twitteraars had aangeknoopt en ik vind het ook niet geweldig dat ze de pers erbij hebben betrokken. Het riekt wel enigszins naar scoringsdrift.
Maar wees gerust, we blijven gewoon twitteren tijdens de raadsvergaderingen!

We hadden als fractie enige tijd geleden geconstateerd dat er maar weinig gebruik wordt gemaakt van de politiepost aan de Markt en aangezien we destijds hadden afgesproken dat er in 2010 zou worden geëvalueerd, waren we benieuwd of die post wel zou openblijven en drongen aan op een spoedige evaluatie.
In de evaluatie geeft de politie nu aan de post te willen sluiten per 1 juli 2010.
De reden hiervoor is dat het aantal bestede mensuren niet in verhouding staat tot het aantal aangiftes die worden afgenomen en het feit dat de focus van de politie Hollands-Midden steeds meer komt te liggen op meer blauw op straat.
Om de service toch op peil te houden zal extra worden geïnvesteerd in het doen van aangifte op afspraak, op locatie, via internet en via de telefoon.
Een verstandig besluit, zeker in het kader van efficiënt omgaan met de beschikbare gelden.

Er is nog een interessant nieuwtje: De ChristenUnie heeft er bij de wethouder nadrukkelijk op aangedrongen om vaker het plastic afval op te halen, aangezien veel bewoners klagen over de talloze volle zakken die ze langere tijd ergens moeten bewaren. In overleg met Cyclus is gekeken naar een aantal verbetermogelijkheden. Verhogen van de inzamelfrequentie naar 1 x per 2 weken heeft de voorkeur van cyclus en het college, aangezien dit snel te realiseren is, de bewaartijd vermindert met de helft en er geen verhoging van de afvalstoffenheffing nodig maakt.
Ofschoon ik liever containers bij de winkelcentra zou zien, vind ik dit ook een aanvaardbare oplossing en het is mooi dat er naar de burgers is geluisterd.

1 opmerking:

Anoniem zei

Theo,

Fijn dat het afval vaker opgehaald gaat worden!! Ik wil je ook vragen of we als gewone burgers ook containers kunnen krijgen. Het ziet er niet uit als ik op een ophaaldag naar de lelijke zakken afval voor mijn huis kijk. Ze zijn een makkelijke prooi voor hen die het leuk vinden om ergens tegenaan te schoppen en geen bal bij de hand hebben. Kortom: het ziet er rommelig en onfris uit.
Ik hoop dat je dat ook nog gaat lukken anders zie ik alleen het aantal momenten waarop het een rotzooi is in onze straat verdubbelen.
Ik kijk ernaar uit!