Betrokken

Betrokken

donderdag 24 juni 2010

Studie naar Garage Nieuwe Markt komt er wel!


Deze week is o.a. de verkeerssituatie in Gouda nadrukkelijk aan de orde geweest en daarbij is veel aandacht besteed aan het parkeren in Gouda.
Al jaren is het de fractie van de ChristenUnie een doorn in het oog dat er zo weinig stappen worden genomen richting het bevorderen van parkeren aan de randen van de stad. Nu is er veel focus op de binnenstad, waardoor de verkeersdrukte en overlast in de binnenstad steeds meer zal toenemen.
Als er dan toch persé dicht bij het centrum extra parkeerfaciliteiten moeten komen, dan is het veel beter als er aan de Noordzijde van het station (Bloemendaal zijde) zoveel mogelijk parkeerfaciliteiten komen en daarbij zou de Goudse Poort (transferium) ook een prachtige aanvulling zijn, mits er met grote regelmaat pendelbussen rijden. In Leiden bijvoorbeeld functioneert deze opzet prima.
Bij het plan van Multi Vastgoed in het zuidelijk gebied van de Spoorzone is een grote parkeergarage gepland, die over het spoor gaat, met zowel een entree aan de zuidzijde als de noordzijde. Dit heeft grote consequenties voor de bewoners van de Kadebuurt en hierbij hebben we de wethouder gevraagd nog eens goed na te gaan of niet kan worden volstaan met uitsluitend een toegang aan de noordzijde.
Een heikel punt is tenslotte de parkeergarage Nieuwe Markt. De ChristenUnie wil deze garage, mede in verband met het streven van Multi Vastgoed om de Kleiwegbrug volledig om te vormen tot voetgangersgebied, graag sluiten of eventueel uitsluitend beschikbaar laten zijn aan bewoners en/of minder validen en ouderen.


Wethouder Wendy Ruwhof gaf tijdens de raadsvergadering aan dat ze dit verzoek voorlopig zal parkeren, maar nadat ik na de raadsvergadering haar aangaf dat er nu een unieke mogelijkheid is om integraal de parkeersituatie en verkeersdrukte (in de binnenstad) te onderzoeken en dat deze parkeergarage er dan ook echt in zou moeten worden meegenomen, gaf ze aan dit alsnog te zullen doen en daarmee maakte ze ons, maar ook zeker een aantal andere fracties, blij, want nu kunnen we straks op gedegen wijze keuzes gaan maken rond parkeren en verkeersstromen.
Voor dit dossier niets dan lof voor de opstelling van Ruwhof!

2 opmerkingen:

Léon van der Meij zei

Beste Theo,

Goed nieuws, van de Nieuwe Markt garage. Als je daar niet iets mee probeert (zoals bv bewoners- en minder validegarage) kom je nooit tot een autoluwe binnenstad. Dus logisch dat GL-wethouder Ruwhof hierin meegaat. Nu nog even waarborgen dat er ook echt goed gekeken wordt naar de mogelijkheden. Wijkteam Binnenstad meldt zich hierbij om mee te denken!

Ineke zei

Leuk om er iets alternatiefs mee te doen... Riksja halte of bootverhuur voor op de grachten of bewaakte fietsenstalling (is daar behoefte aan?)