Betrokken

Betrokken

zaterdag 16 mei 2009

Roerige week in Gouda

Go! - activiteit voor jongeren in Gouda Oost
(foto Henriette Heuvelman)

Het was me weer een weekje wel in Gouda deze week. De journalisten van diverse kranten buitelden over elkaar heen om toch vooral alles te beschrijven wat er allemaal in Gouda aan de hand is. Ik heb de indruk dat mijn mening daar niet veel meer aan toevoegt en ik wil het liever hebben over andere zaken.

Na twee weken reces was er afgelopen woensdag weer een voorbereidende raadsbijeenkomst en er stonden een aantal interessante onderwerpen op de agenda:

Bespreking wijkprogramma Gouda-Oost
Gouda Oost is een wijk die door verschillende oorzaken erg opvalt: 48% allochtoon (Oosterwei zelfs 71%), laag gemiddeld inkomen, veel werkzoekenden en veel jeugdoverlast.
Het wijkprogramma wil door een samenhangende aanpak de wijk structureel aanpakken, waarbij elementen als veiligheid en leefbaarheid belangrijke thema’s zijn.

De ChristenUnie is blij met het programma, maar vraagt vooral aandacht voor
- voldoende (speel)voorzieningen voor de jeugd
- beschikbare voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn, ook in de vakanties
- Breng de activiteiten in de wijk in beeld en maak een soort jaarprogramma, waarbij zoveel mogelijk jongeren van 4-18 jaar iets geboden wordt
- leefbaarheid verbeteren door het verbeteren van de fysieke inrichting van de wijk. Activiteiten e.d. zijn weliswaar zinvol, maar een goed uitziende wijk met woningen die voldoende ruimte bieden heeft meer positieve impact!

Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis
We zijn blij dat er nu eindelijk binnenkort een centrum voor Jeugd en Gezin komt en dat op 6 juni in het voormalig politiebureau aan de Middenmolenlaan het Veiligheidshuis wordt geopend.

Collega Anke Huisman heeft op de website van de ChristenUnie een stukje over het CJG geschreven: http://gouda.christenunie.nl/k/6063/news/view/349349/64628/Centrum-voor-Jeugd-en-Gezin.html

Het Veiligheidshuis zal een regionale functie gaan krijgen en de opzet moet leiden tot een sluitende ketenaanpak, doordat alle disciplines op één werkplek aanwezig zijn.

Er gaan behoorlijk wat partners meedoen: Gemeente Gouda, politie, openbaar ministerie, Bureau Jeugdzorg, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, GGD enz.

De ChristenUnie gaat ervan uit dat nu veel efficiënter kan worden gewerkt aan de keten: preventie - repressie - nazorg en dat een effectieve aanpak ook zal gaan leiden tot het daadwerkelijk oplossen van de problemen.

Geen opmerkingen: