Betrokken

Betrokken

vrijdag 8 mei 2009

“Gouda is een onveilige en criminele stad”


Met deze prikkelende titel hebben we leden van de ChristenUnie uitgenodigd voor een nieuw initiatief: huiskamergesprek met een fractielid.

De fractie van de ChristenUnie wil eens op een meer informele wijze in gesprek zijn met haar leden om te vertellen over het werk in de gemeenteraad en te peilen wat er rond bepaalde onderwerpen leeft onder de leden.
De eerste avond deze week was zeer geslaagd en de leden vonden het niet alleen een origineel en leuk idee, maar vonden het ook fijn om in een open sfeer over (moeilijke) onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.
Het belangrijkste onderwerp op deze avond was veiligheid, waarbij ik een terugblik gaf over de gebeurtenissen sinds het busincident in september 2008 en alles wat vanuit de politiek aan initiatieven wordt ontplooid om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Er werd deze avond opgemerkt dat het geen goed signaal is dat kleine overtredingen direct worden bestraft en dat zaken die er echt toe doen (criminaliteit, overlast e.d.) niet echt (merkbaar) worden aangepakt.
Daarnaast zou er meer aandacht moeten zijn voor: we hebben regels, daar moet je je aan houden en anders zijn er die en die consequenties. Maak dit heel zichtbaar en handel er ook steeds naar vanuit degenen die verantwoordelijk zijn voor handhaving. Jongeren zoeken de randen op van regels en hoe duidelijker en consequenter je bent, des meer zullen ze zich eraan houden. Aan de andere kant moeten kinderen ook pubers kunnen zijn en moeten we ze voor wat betreft hun gedrag niet té kort houden. Zoek de goede balans.

Alle incidenten hebben er niet toe geleid dat iedereen zich nu onveilig voelt, al hebben de meest recente incidenten wel impact, zeker als je eigen kind op de scouting zit bij het Verkennerspad.

We zullen als fractie dit initiatief zeker gaan herhalen in Gouda, aangezien het veel informatie oplevert en het de band tussen fractie en haar leden versterkt.

2 opmerkingen:

ria jansen zei

Dag Theo

(Leef)Regels zijn er voor iedereen.
Het is niet alleen, zoals erin jouw stuk wordt gesproken,jeugd die de regels aan hun laarslapt.
Te vaak zie ik jonge ouders met kinderen regels overtreden die opvoedkundig gezien niet door de beugel kunnen.
Maar ook oudere generaties kunnen er wat van.
Dat schept voor nu en de toekomstige maatschappij al verloedering en als er dan niet goed gehandhaafd wordt of niet strak op gewezen wordt, ja dan blijft verbetering uit.
Scheefgroei bij de jeugd zoals de verschrikkelijke incidenten die zijn gebeurd ligt voor een heel groot deel aan opvoeding van ouders en school.
Voor Gouda zelf,
Waar zijn de GOUDEN STADSREGELS?
Gouda ontmoet?
Wie heeft de oplossing?

Ik zeg ,niet alleen Gouda is een onveilige en criminele stad.

Vriendelijke groet
Ria Jansen GBG

Sieds Elze Sennema zei

Ria,

Kun je me uitleggen wat de link is tussen de 'verschrikkelijke incidenten' en de scholen?
Het moet niet gekker worden zeg; kleine kinderen vergrijpen zich en het onderwijs heeft het gedaan?!?

Geen wonder dat jij geen oplossingen ziet, je hebt niet eens zicht op het werkelijke probleem!