Betrokken

Betrokken

vrijdag 22 mei 2009

Fietsband en plakkertjes

Afgelopen woensdag was weer de traditionele voorbereidende raadsbijeenkomst. We begonnen ditmaal samen met een deel van de gemeenteraad van Waddinxveen over de nieuwe huisvestingsverordening. De raadsleden hadden dit onderwerp goed voorbereid op deze verkennende sessie, maar het bleek taai om te volgen, zeker ook omdat het onderwerp zéér uitgebreid werd behandeld.

Belangrijke issues bij dit onderwerp zijn: "slagingskansen", "afschaffen woonvergunning bestaande woningen" en "koppeling type woning aan het aantal kinderen".

Collega Gerard Schotanus geeft aan dat de ChristenUnie belang hecht aan het criterium dat de grootte van de woning in relatie staat tot het aantal inwoners. Wie bepaalt echter dat grote gezinnen in grote woningen komen? Daarnaast vindt hij het van belang dat als er wordt geëxperimenteerd, dat er dan op één of andere wijze een evaluatie plaatsvindt. Hij hanteert in zijn bijdrage ook de frase "Fietsband en plakkertjes".

Leuk moment: de voorzitter van dit agendapunt, Jan Vermeij (VVD) gaf na de presentaties door de wethouders Menkveld en Dijksterhuis (Waddinxveen), de Raad het woord en zegt dan: "Ik begin vanavond links". Daar zit de Arnold Jue (Gemeentebelangen Gouda) en die reageert: "Zo, en dat voor een VVD'er." Vermeij: "We komen altijd weer rechts uit." Jue: "Verstand komt uiteindelijk altijd op de goede plek terecht."

Die laatste zin bleef bij mij haken, omdat ik gelijk moest denken aan zijn uitspraken in De Telegraaf over de veiligheid in Gouda (zie vorige blog). Maar goed, het zal ook met Arnold Jue vast goed komen. Overigens heeft de burgemeester hem uitgenodigd een nachtje mee te gaan rijden met de Goudse politie om te zien hoe bang ze zijn....Ik ben benieuwd wie er straks het meest bang is.

Wethouder Menkveld maakte ook nog een leuke opmerkig richting Anita Engbers (PvdA): "Bij mevrouw Engbers sloopt er een oud denken in. "

Na de pauze wordt kort stilgestaan bij de Verordening Gemeentelijke Basis Administratie, maar uitgebreid bij de verkennning van de Jaarstukken 2008.

De bedoeling van zo'n verkenning is om vragen te stellen aan de wethouder en de accountant over zaken die niet helder zijn. Enkele fracties maakten er toch een politieke beschouwing van, dus die krijgen het nog lastig om volgende week iets nieuws te gaan zeggen.

Over het algemeen kunnen we tevreden zijn met het positieve resultaat over 2008, maar 2009 en verder zullen - zeker financieel gezien - spannende jaren worden.

Geen opmerkingen: