Betrokken

Betrokken

donderdag 23 april 2009

Tombola na raadsvergadering?


De raadsvergadering woensdagavond bevatte heel wat agendapunten, maar de meeste punten konden als hamerstuk worden afgedaan. Er was redelijk wat belangstelling vanuit de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap bij het agendapunt Herziening Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs. Dat kwam omdat in dat plan ook aandacht is voor basisschool Al Qalam, die dringend behoefte heeft aan vervangende ruimte, deze op termijn ook beschikbaar krijgt, maar mogelijk in een bepaalde periode daartussen klem komt te zitten. We hebben daarom - met andere fracties - een amendement van GroenLinks ondersteund met de volgende tekst:

"Voor basisschool Al Qalam de locatie Calslaan 99 beschikbaar te stellen.

Voorafgaand hieraan -en uiterlijk per april 2011- dient het college na overleg met schoolbesturen adequate alternatieve huisvesting beschikbaar te stellen voor de semi-permanente units aan de Aakwerf, dan wel op andere wegen Al Qalam te ondersteunen bij het overbruggen van de periode tot aan het beschikbaar komen van de locatie Calslaan 99. Het college informeert de raad binnen een half jaar over het bereikte resultaat."

Onmiddellijk na dit agendapunt stapte deze mensen op. Ze konden of wilden niet wachten tot na de raadsvergadering en dat deed de voorzitter verzuchten dat we voortaan wellicht maar een tombola moeten organiseren na afloop van de raadsvergadering.

Bestemmingsplan Middenwillens kreeg weer de nodige aandacht vanwege de bouwplannen van de heer Voogt aan de Achterwillenseweg. Na een gesprek met de wethouder kan hij in principe gaan bouwen op één locatie. Een ander locatie is door de wethouder afgewezen en de ChristenUnie volgt hem daarin.

Na de raadsvergadering was er een korte - interessante - presentatie over de dijkverbetering van de IJsseldijk die op afzienbare termijn van start zal gaan.


Tenslotte een lang meningsvormend debat over de nota Grote Voertuigen Gouda.

Onze fractie had heel wat vragen van tevoren ingediend om het debat wat specifieke richting te geven. Er waren echter maar liefst 14 vertegenwoordigers van vervoerbedrijven, transport logistiek Nederland, buurten enz. aanwezig. De fracties kregen steeds meer informatie over zich heen, er werden spontaan voorstellen gedaan (vervoerders hebben geen bezwaar tegen een 30-km zone op de Kattensingel) en nieuwe inzichten gepresenteerd. Toen de dag al bijna ten einde liep (23.45 uur) besloten we met elkaar dat we nog niet toe zijn aan een raadsdebat, maar dat we meer tijd nodig hebben om alle informatie op een goede manier te verwerken.
Door het late tijdstip was wethouder Harro Janssen, die de dag erna jarig was, niet meer in staat om voor middernacht thuis te zijn en we hebben hem om 0.00 uur toegezongen. Zo werd de avond in feestelijke stemming - gelukkig zonder tombola - met een hapje en een drankje afgesloten.Geen opmerkingen: