Betrokken

Betrokken

zaterdag 18 april 2009

D66 stuurt wethouder de laan uit

Afgelopen woensdag stonden weer diverse onderwerpen op de raadsagenda. We begonnen met een raadsdebat over bestemmingplan Middenwillens, waarbij bijna alle aandacht uitging naar de plannen van de heer Voogt. Hij had de raadsleden voorzien van gedetailleerde informatie ten aanzien van zijn bouwplannen. In afwachting van een bezoekverslag van wethouder Kastelein zal de raad binnenkort dit punt naar verwachting gaan behandelen. De ChristenUnie staat in beginsel positief tegenover de plannen, maar wacht op het genoemde bezoekverslag van de wethouder.

D66 vond het niet helder met welk doel de wethouder op pad zou gaan en dat leverde een aardige verspreking op: “Waarmee stuur ik u de laan uit?” De wethouder is gewaarschuwd…
Na dit onderwerp kwam de Nota sportaccommodatiebeleid aan de orde. De pers had hier inmiddels het een en ander over geschreven, maar de Raad beschikte nog steeds niet over deze nota. Dat is een uiterst merkwaardig iets, waar toch wel wat opmerkingen (terecht) over zijn gemaakt. Op deze avond kregen we een presentatie, waardoor we een beeld kregen over de inhoud van de nota.
Belangrijke kaders in de nota zijn dat er wordt uitgegaan van het in standhouden en waar mogelijk verbeteren van de capaciteit en kwaliteit van de basisvoorzieningen (gymzaal, sporthal, sportpark en zwembad) en de recreatieve sportvoorzieningen zo goed mogelijk over de stad worden verspreid.
Volgende week beslissen we of deze nota kan worden vrijgegeven voor inspraak.

Ook het Gemeentelijk rioleringsplan stond op de agenda. Heel toepasselijk begon het tijdens dit agendapunt enorm te regenen, waardoor wethouder Kastelein met stemverheffing moest gaan spreken. De bui was een goede test voor de kwaliteit van onze riolering en het stemvolume van de wethouder. De ChristenUnie vroeg bij dit punt nadrukkelijk aandacht voor goede communicatie met Cyclus en om een plan van aanpak.

De avond eindigde met een besloten raadsdebat over het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2009. Dit is een belangrijk , maar ook gevoelig onderwerp. Ik had me er goed op voorbereid, maar kan op mijn weblog daarover verder niets schrijven.

Het was een lange avond, zolang, dat het regenen inmiddels was gestopt en ik nog net voor middernacht gelukkig droog thuis ben gekomen.

1 opmerking:

Ruud F. Witte/AD Groene Hart zei

Voor de zuiverheid: de pers beschikte evenmin over het sportrapport, maar had slechts een persbericht ontvangen van de gemeente. Groeten, Ruud F. Witte/AD Groene Hart