Betrokken

Betrokken

dinsdag 7 april 2009

Kloppend hart van Gouda in gevaar?


Deze week bezocht ik de AutoRai en als autoliefhebber heb ik me weer kunnen vergapen aan veel mooie auto’s.
Bij sommigen is wellicht het beeld naar voren gekomen dat dit jaar de AutoRai vooral gedomineerd zou worden met ecologisch verantwoorde modellen. Maar er staan ook nog heel wat luxe, sportieve en snelle auto’s te pronken. Je moet dan even niet op het naast deze auto’s neergezet bord letten, waarop de aanduiding staat dat deze wagen een zgn. ‘G’ –label heeft.
Schoonheid kent zijn prijs en de emotie van een Ferrari, hoe vervuilend of dorstig ook, is voor velen onvergelijkbaar met die van een veel schonere Toyota Prius.

Toch is het dit jaar opvallend hoeveel aandacht er (terecht!) is voor de CO2 uitstoot en het verbruik van de auto’s. Ook de vooral kleinere auto’s winnen duidelijk terrein.Het is duidelijk dat milieu voor auto’s inmiddels een hot item is en dat is een heuglijke ontwikkeling.
Het blijkt heel goed mogelijk te zijn om ook grote auto’s milieu vriendelijk zich door het verkeer te laten bewegen. Daarnaast is de elektrische auto behoorlijk in opkomst.


Waarom deze persoonlijke ontboezemingen? Dat heeft te maken met het feit dat we deze week in de Raad spreken over de lang verwachte Nota grote voertuigen.

Het is de bedoeling om het vrachtverkeer in en rond de binnenstad meer te gaan reguleren, om zo de overlast te verkleinen.
Er zal bijvoorbeeld voor enkele straten een nachtelijk rijverbod gaan gelden, lange vrachtwagens (meer dan 12 meter) worden hier en daar geweerd en er wordt nagedacht over bestemmingstransport, waarbij bij een distributiecentrum wordt overgeladen naar kleinere en meer milieu vriendelijke transportmiddelen.

Het college wil deze oplossingen niet “afdwingen”, maar trachten op termijn te realiseren in samenwerking met betrokken partijen. Dit klinkt nogal soft en het zou beter zijn als er een concreet plan – samen met de betrokken partijen - wordt opgesteld, zeker ook omdat de gemeente wil gaan voldoen aan het 'het convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering'.

Volgens de definitie van 'het convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering' is een Milieuzone een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van een gemeente. In die gemeente wordt om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

Daarnaast zou het ook een goede overweging zijn om de beperkte parkeerfaciliteiten in de binnenstad te gaan combineren met milieu vriendelijke auto’s. Bijvoorbeeld alleen auto’s met een A of B label krijgen toegang tot de binnenstad en mogen daar parkeren.
Deze gedachte vergt nog wel de nodige doordenking, omdat milieu vriendelijke auto’s makkelijk herkenbaar moeten zijn – bijvoorbeeld door een stikker op de nummerplaat - en de toegang bij parkeerlocaties dan een visuele controle moet kennen.

Ook kan worden gedacht aan parkeren aan de randen van de stad en vervoer met een milieuvriendelijke bus. Er bestaat momenteel al een elektrische aangedreven lage-vloer stadsbus ZEUS, wat staat voor Zero Emission Urban System. Een aanvullende vorm van stil, schoon en zuinig openbaar vervoer in binnenstedelijke gebieden.


De nota bleek woensdagavond een hot item bij de Raadsvergadering, want er waren maar liefst 10 insprekers (aanvankelijk zelfs 26!). Eén zei treffend ten aanzien van de beperkende maatregelen voor vrachtvervoer: Gouda heeft een kloppend hart, maar dat kan je niet dotteren, terwijl je met deze maatregelen wel een infarct veroorzaakt. Het aanvaarden van deze nota betekent dat de stad vanzelf dood gaat.
Deze boodschap ging erin als koek, maar er is beslist meer te zeggen over dit onderwerp.
Binnenkort volgt er nu een extra bijeenkomst om met de insprekers in gesprek te gaan.

We zullen met elkaar op korte termijn moet overwegen of we voor het vrachtvervoer een aantal verkeersmaatregelen nemen, maar op de wat langere termijn zullen we ook aanvullende keuzes moeten gaan maken en dan vooral op het gebied van milieu.
Dat vraagt om veel ambitie, waarbij alle betrokken partners een duit in het zakje zullen moeten doen.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Theo,
Ik reageer even op je passage over het alleen toestaan van milieuvriendelijke auto's in de binnenstad. En dat nog wel in relatie met het parkeerprobleem. Het zoveelste idee dat afleidt van het echte probleem, nl dat de gemeente haar parkeernota niet of nauwelijks uitvoert. En dat terwijl Gouda-centrum geen Amsterdam-centrum is en de problematiek hier relatief eenvoudig op te lossen, mits er een daadkrachtige gemeente(raad)opstaat die niet steeds nieuwe ballonnetjes oplaat. Aan de slag,Theo, denkers genoeg, nu de doeners nog....

Leon van der Meij zei

Zowel naar Theo als Anoniem een reactie.
Allereerst voor Anoniem, een uitnodiging om 23 april aan te schuiven bij een bijeenkomst om het niet uitvoeren van de parkeernota los te trekken. Want ik ben zeer benieuwd naar die 'relatief eenvoudige oplossingen'!

Dan de Nota Grote Voertuigen en vooral de raadsbehandeling. De inhoud daar is al genoeg over geroepen en gaat ook vast nog veel over geroepen worden.
Bijzonder jammer dat deze behandeling weer op traditionele manier werd vormgegeven: veel insprekers die na elkaar hun verhaaltje deden (ik was er 1 van), een enkele vraag, maar geen enkele ruimte voor een echt gesprek. Om ideeën, meningen, argumenten, etc. uit te wisselen.
Hopelijk is hier 22 april meer gelegenheid voor. En inderdaad Anoniem, ik hoop dat de raad daarna snel een besluit neemt en ook zorgt dat dat besluit uitgevoerd wordt. Want daar heeft ze de afgelopen 5 jaar (P-nota is van 2004!!!) behoorlijk wat laten liggen.....