Betrokken

Betrokken

donderdag 5 februari 2009

"Zwembad moet sluiten omdat ICT project is mislukt"

Woensdagavond stonden er voor mij twee interne onderwerpen op de agenda: Groepsgesprek in het kader van het Rekenkameronderzoek over E-Government en een besloten bijeenkomst over de kredietcrisis.

Het groepsgesprek over E-Government vond plaats met slechts vier raadsleden. Ik had me thuis eerst maar eens verdiept in de betekenis van deze term: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten in combinatie met organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden met het oog op een verbetering van de openbare diensten. Pff, een hele mond vol. Samen met Michel Klijmij (GL) ben ik erg geïnteresseerd in alles wat op het gebied van informatietechnologie plaatsvindt, maar het viel niet mee om een helder beeld te krijgen bij het begrip E-Government. We kwamen bijvoorbeeld op onderwerpen als Digitaal loket en Raads Informatie Systeem (RIS), waar je alle stukken van de raad kunt terugvinden. Michel en ik constateerden eendrachtig dat dit onderwerp niet echt leeft en dat onderwerpen pas gaan leven als er politiek voordeel aan te behalen valt. We zeiden dit dermate eendrachtig dat we als "knabbel en babbel" werden neergezet. We zien dit maar als een "geuzennaam". We constateerden dat het onderwerp E-Government veel meer in "Jip en Janneke taal" moet worden gepositioneerd en vooral moet worden vertaald naar het praktisch voordeel wat je ervan hebt. Johan Dijkxhoorn (VVD) vond het onderwerp interessant, maar heel moeilijk te volgen, dus we hebben die avond maar vastgesteld dat we een "Dijkxhoorn-norm" gaan introduceren, als toetsingsinstrument, om te bepalen of toekomstige stukken over dit onderwerp al dan niet leesbaar zijn. Johan mag dan wellicht een soort "voor-lezer" worden.
Wat we hebben meegekregen op deze avond is, dat er veel geld bij E-Government omgaat, waar we als Raad scherp op moeten blijven. Je moet toch voorkomen, zo werd beeldend opgemerkt, dat we "het zwembad zouden moeten gaan sluiten, omdat een ICT project is mislukt", met alle financiële gevolgen vandien. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke rapport over dit onderwerp.

4 opmerkingen:

Frank van der Knaap zei

E-goververnment is soms inderdaad taaie materie. Langzaamaan leert men iets meer vanuit de gebruiker te denken, in plaats van de techniek leidend te laten zijn. Maar van alle functionele wensen die ik als raadslid een aantal jaren geleden in de projectgroep van het RIS heb ingebracht, heb ik bar weinig teruggezien. (Vandaar dat ik inmiddels graag de ICT-honeurs aan Theo en Michel overlaat.)

Overigens, vorig jaar is het besluit door de raad (een meerderheid) genomen om maar liefst twee zwembaden te sluiten. Als dat te wijten is aan het mislukken van ICT-projecten -ik had die link niet eerder gelegd- is het tijd voor een Rekenkameronderzoek!
Groet,
Frank van der Knaap

Anoniem zei

Dag Theo,

Leuk om je weblog te volgen. Deze keer werd ik vooral getriggerd door de kop boven je bijdrage..ik dacht dat er in Gouda geen zwembaden meer over waren om te sluiten..
Groeten en schrijf-ze,

Heleen Verkade,
wijkteam Kort Haarlem (je weet wel, die wijk met dat mooie, bijna tot het verleden behorende Spaardersbad)

Gert zei

Beste Heleen,

Ik begrijp niet wat er zo mooi is aan dat Spaandersbad. Evenals ik niet begrijp wat er mooi is aan de Trefkuil. Het wordt hoog tijd dat er in een stad met de omvang als die van Gouda een fatsoenlijk zwembad komt.

Gerard zei

Hoi Gert,

Als ik niet geboeid was geraakt door de bouwstijl van het bad, was het voor mij altijd de nachtmerrie gebleven van het diploma-oefenzwemmen uit vroege jeugd. Inmiddels mag je het als een (industrieel) monument beschouwen, en alleen daarom alle moeite waard om op welke wijze maar niet tegen alle kosten) dan ook proberen het te behouden voor de wijk. Theo, je hebt wel wat losgemaakt... ;-)