Betrokken

Betrokken

vrijdag 27 februari 2009

Kritische vragen over politiesterkte


De PvdA heeft samen met CDA, ChristenUnie en GroenLinks artikel 38 vragen ingediend over de politiesterkte in Gouda.

Aanleiding daarvoor zijn verschillende - naar het lijkt tegenstrijdige - geluiden vanuit de politie over de politiesterkte in Gouda.

Tijdens een raadsbijeenkomst op 11 december jl. (http://theokrins.blogspot.com/2008/12/ambtenaar-burgelijke-stand-overstemt.html), sprak de korpschef van Hollands Midden, de heer Stikvoort, geruststellende woorden over het aantal vacatures van de politie in Gouda, al gaf hij wel aan dat het team niet op volle sterkte is.

Echter, enkele weken later doet de teamchef van Gouda, heer van der Veek, in de media verslag van het "politiejaar 2008", waarbij hij aangeeft dat hij nog steeds te kampen heeft met een tekort van 40% van agenten op straat. Het zou daarbij gaan om een tekort van ongeveer 20 agenten.
Dit is nogal zorgelijk, temeer daar we vanuit de media hebben vernomen dat in Gouda politieagenten gaan meerijden op de stadsbus.

We hebben daarom aan het college maar enkele kritische vragen gesteld:
- Wat is het werkelijke tekort aan agenten in Gouda?
- Geschiedt het meerijden in de stadsbussen vanuit de huidige politie capaciteit of wordt hiervoor extra capaciteit beschikbaar gesteld?
- Indien het door de teamchef uitgesproken tekort van 40% inderdaad juist is en overeenkomt met een tekort van 20 agenten, is het college dan bereid zowel met de korpsleiding, alsmede met het regionaal en districtscollege in gesprek te gaan teneinde de garantie te krijgen dat de gemeente Gouda in de loop van dit jaar kan rekenen op de haar toebemeten politiesterkte?

1 opmerking:

Gert Mallegrom zei

Dag Theo,

En als het allemaal waar blijkt te zijn, lijkt me de slotvraag nog wel.

Hoe kan het dat dhr Stikvoort op 11 dec zegt dat er niets aan de hand is en dat er nu toch iets aan de hand blijkt te zijn?

Maw, wordt de raad wel serieus genomen door de korpschef.

Groet
Gert