Betrokken

Betrokken

dinsdag 3 februari 2009

"Meer ophef over Bloeiende Maagden"

Met deze kop reageert het AD vandaag op haar website op mijn verhaal over de "Dorre Maagden".

"GOUDA - De voorstelling is voorbij en gemeenteraadsfracties, ChristenUnie en de SGP, blijken achteraf toch ook nog geprotesteerd te hebben bij de Goudse Schouwburg over de voorstelling van de cabaretgroep De Bloeiende Maagden, vorige week.

De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Gouda waren de politiek al voorgegaan.

Twijfel is er wel geweest, zegt CU-fractielid Krins. ,,Op basis van de ons beschikbare informatie (alleen aankondiging op website van de schouwburg, red.) waren we erg geschrokken van het provocerende karakter van dit stuk. Moeten we hier nu tegen ageren? In het verleden hebben we dat een keer gedaan rond een voorstelling, zonder het stuk zelf te hebben gezien. Diverse personen vonden toen dat we alleen iets hadden mogen roepen als we het stuk tenminste een keer hadden gezien. Dat vonden we een wat vreemd standpunt, maar goed, zo werkt dat blijkbaar. Daarnaast hebben we als politiek geen directe bemoeienis met de programmering van de Schouwburg.''

Samen met de SGP, zegt Krins op zijn weblog, is een gesprek geweest met directeur Oskam van de schouwburg, om uit te leggen dat 'een belangrijk deel van de Goudse bevolking' grote moeite heeft met dit soort voorstellingen en of daar rekening mee gehouden kan worden. Net als op de brief van de kerken heeft de schouwburg laten weten dat terughoudend is omgegaan met de publiciteit. Zo zijn er bijvoorbeeld geen reclameborden of billboards geplaatst in de stad.

Krins vindt het wel jammer dat zodra kritiek klinkt op een voorstelling als die van De Bloeiende Maagden waarin de kerkelijke liturgie en sacramenten worden misbruikt, de bezwaarmakers al snel als betuttelend worden afgeschilderd. ,,Dat is niet terecht en doet tekort aan de gene die zich in zijn geloofsopvatting gekrenkt voelt.''

Krins' collega Klijmij -van der Laan van GroenLinks noemt de ophef van onder andere de ChristenUnie het 'opzoeken van ergernissen'. ,,Iets wat je niet hoeft te zien (hooguit de poster bij des schouwburg), waar je niet van af hoeft te weten, daar hoef je je ook niet aan te ergeren,'' reageert hij op de weblog van Krins. ,,Als je het er niet mee eens bent, helpt het negeren sowieso beter dan ertegen ageren. Je vestigt er alleen maar de aandacht op. Dat is net zoiets als de Sooreh Hera foto's in het Catharina Gasthuis.''


De berichtgeving is niet helemaal juist, want we hebben al voordat de kerken hebben gereageerd een gesprek met de directie van de Schouwburg gehad. Verder hebben ons op veel meer informatie gebaseerd dan de redacteur van het AD (op eigen gezag!) heeft vermeld. We hebben ons vooral gebaseerd op de informatie van de website van de cabaretgroep en de rapportage op Nederland 1. Natuurlijk hadden we kunnen zwijgen en dan was alles wellicht met een sisser afgelopen. In die zin begrijp ik de reactie van collega Klijmij-van der Laan heel goed. Wij hebben er echter voor gekozen om “kleur te bekennen” en weer eens aandacht te vragen voor wat respect voor levensovertuigingen naar onze mening inhoudt.

Geen opmerkingen: