Betrokken

Betrokken

woensdag 25 februari 2009

Bestuurlijke slinger en achterkamertjes politiek

Vanavond mocht ik - samen met twee collega's - weer gastheer zijn voor Gast van de Raad. Het blijft leuk dat er iedere keer weer burgers de moeite nemen om een raadsvergadering bij te wonen en zich door ons laten bijpraten over de werkwijze e.d. van de Raad. We hadden vanavond 9 enthousiaste gasten die blijk gaven van een grote betrokkenheid.

We hadden een bescheiden agenda met als belangrijkste agenda punt de hoorzitting door de provincie over de Zuidwestelijke Randweg. Dit dossier sleept nu al zo'n kleine 30 jaar en de meeste fracties, waaronder de ChristenUnie, zien er reikhalzend naar uit dat die weg er nu eindelijk eens komt. We lagen goed op koers, maar vorig jaar trok de gemeente Ouderkerk zich opeens terug uit dit project en de provincie heeft daarop een novum uit de kast gehaald: Inpassingsplan.

Dit is een provinciaal bestemmingsplan die de bestemming en het gebruik van gronden juridisch vastlegt en wat door Provinciale Staten wordt vastgesteld. De betrokken gemeentes (Gouda, Ouderkerk en Vlist) worden uitsluitend gehoord. Op deze wijze wordt de voortgang mogelijk gemaakt. Misschien niet zo'n fraaie oplossing, maar het is wel effectief.

Onduidelijk is nog steeds of bij die weg ook het industrieterrein bij Ouderkerk wordt aangelegd. De weg slingert er in ieder geval mooi omheen en dit ontlokte Hilde Niezen (GroenLinks) de opmerking om die bocht "de bestuurlijke slinger" te noemen, waarbij zij - met vele anderen - hoopt dat het industrieterrein er nooit komt.

De weg loopt ook over het Sluiseiland (bij de Julianasluis) en de ChristenUnie vindt het van belang dat de gemeente Gouda zelf zeggenschap heeft over de invulling daarvan. Hoe dit nu precies te waarborgen is, is nog niet duidelijk. We komen er in de Raad naar verwachting nog wel een keer over te spreken.

Als tweede onderwerp stond een "besloten bijeenkomst werkgroep parkeren" op de agenda. Eén van de aanwezige gasten reageerde met de opmerking dat het hier dus om achterkamertjes politiek gaat. We hebben toen uitgelegd dat het feitelijk om een kleine werkgroep gaat en dat van die bijeenkomsten ook verslagen komen. Op een later tijdstip zal dit onderwerp in de openbaarheid door de Raad worden besproken. We moeten wat mij betreft overigens wel oppassen met het begrip "besloten" en er zeer terughoudend mee omgaan.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Snelle aanleg is misschien wel gewenst, maar wel met de minste aansnijding van het beroemde natuurreservaat Veerstalblok en compensatie voor de daar optredende natuur- en landschaps-schade. Een industrie-terrein aldaar is derhalve ongewenst. CU-lid-Gouda, Henk

KlaasjeKat zei

Helemaal eens met voorgaande reactie van Henk!

En natuurlijk is het belangrijk dat Gouda zelf zeggenschap heeft over de bestemming van het Sluiseiland. Maar laten we wel afstemmen met onze buurgemeenten. Als die leegstaande bedrijfspanden hebben, kunnen we hier beter ruimte laten voor natuur en historie/cultuur.
Ineke