Betrokken

Betrokken

zaterdag 1 juni 2013

Opgeruimd staat netjes; aanscherping hondenbeleid in Gouda


Van bruin naar groen

Het college komt met een wijziging van hondenbeleid waarin een aantal concrete punten aan de orde zijn:
1. Het merendeel van de hondenuitlaatplaatsen worden opgeheven;
 er blijven 6 locaties over: de Groene Wal; het Noorderhout; het Groenhovenpark;, de dijk langs het Stroomkanaal; het Baden Powellplantsoen en het Steinse Groen (gedeeltelijk)2.
2. Overal in Gouda geldt de opruimplicht voor houders en eigenaren van honden
3. Er worden 75 extra zwerfafvalbakken voor hondenpoep geplaatst

Doel van dit voorstel is om de overlast van hondenpoep goed aan te pakken en ervoor te zorgen dat dit issue niet langer in de top-3 van ergernissen voor komt. Daarnaast zal op basis van dit voorstel 180.000 m2 groen vrij zijn van hondenpoep.

Knelpunten


Gouda is een stedelijke gemeente met relatief weinig openbaar groen. Om de huidige 60 honden uitlaatplaatsen te kunnen aanwijzen, was het destijds noodzakelijk om een groot aantal relatief kleine zones midden in of aan de rand van woonbuurten te situeren. 

In de praktijk signaleert het college de volgende knelpunten:

- de zones liggen zo dichtbij woningen dat daar geregeld overlast optreedt;

- de zones liggen direct naast wegen of fietspaden waardoor loslopende honden gevaar kunnen opleveren 
of

- de zones zijn zo smal of beperkt van omvang dat er van een echte uitlaatzone eigenlijk geen sprake is. 


De knelpunten ontstaan volgens het college met name omdat daar geen opruim- en aanlijnplicht geldt en er veel stankoverlast op deze plaatsen is. 
Ook is de aanblik vaak ronduit smerig omdat deze locaties niet worden gereinigd. 
Er wordt in de zomermaanden wel regelmatig gemaaid, maar dat neemt de stank niet weg.
Om de overlast terug te dringen en gevaarlijke situaties te voorkomen wordt nu een wijziging van het beleid voorgesteld.

Surveillance in burger

Het aantal boetes voor overtreding van het hondenbeleid is erg beperkt. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de beperkte capaciteit maar ook door het feit dat boetes alleen kunnen worden opgelegd als de dader op heterdaad wordt betrapt. Op heterdaad betrappen blijkt onder meer lastig als bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente door hun uniform makkelijk herkenbaar zijn. Er zal daarom in burgerkleding worden gewerkt, zodat de pakkans wordt vergroot.

Handhaving  en opruimplicht
Vanuit de ChristenUnie heb ik me  jarenlang ingezet voor een betere handhaving bij hondenpoep overlast. Daarbij is steeds nadrukkelijk gevraagd om meer te handhaven en dat ook in burger te doen. Dat laatste was eerder echter steeds een struikelblok i.v.m. de veiligheid voor de medewerkers van Stadstoezicht.
Ook hebben we steeds aangedrongen op het plaatsen van extra bakken en onlangs hebben we gepleit om overal opruimplicht te gaan doorvoeren.
We zijn daarom tevreden dat de wethouder de opmerkingen van onze fractie en het groeiend aantal klachten van de bewoners heeft vertaald in aanscherping van het beleid.

Het handhaven is nu wel cruciaal! 
Het succes van het verscherpte beleid staat of valt met een goed en consequent handhavingsbeleid, vooral ook bij de start, en door het creëren van draagvlak bij de hondenbezitters. Het gewenste gedrag moet goed worden neergezet en let daarbij goed op de geregistreerde hotspots.

Daarbij is het goed om het nieuwe beleid schriftelijk aan alle hondenbezitters te laten weten en hen daarbij op te roepen zich te houden aan de aangescherpte regels. 
Laten de uitwerpselen van de hond geen bron van ergernis meer hoeven te zijn

Uitlaatplaatsen

Het is een prima voornemen om in de stad de meeste uitlaatplaatsen af te schaffen op basis van de eerder genoemde knelpunten en de wens om een einde te maken aan de hondenpoep overlast.

Inmiddels bereiken ons wel wat geluiden om toch meer plaatsen aan te wijzen voor het vrij kunnen rondlopen van honden. Dat doorkruist het voorgenomen beleid om aan de overlast en onveiligheid een einde te maken, maar als u die mening bent toegedaan verneem ik graag concrete locaties.

Extra bakken met zakjes

75 extra bakken zijn zeer welkom, waarbij goed gekeken moet worden waar deze worden geplaatst. Overlast plekken verdienen prioriteit. Doe er ook zakjes aan vast en vul deze steeds aan als de bakken worden geleegd. Als er voortdurend misbruik van deze zakjes wordt gemaakt kan altijd nog worden beslist om dit af te schaffen, maar zet nu alles in.

Maak de bakken ook herkenbaar voor deponeren van poepzakjes


Verder is het goed om aan te geven dat burgers via Meldpunt Openbaar Gebied kunnen aangeven als er nog extra bakken op specifieke locaties moeten worden bijgeplaatst.

Bordjes


Vervang de huidige "vriendelijke" bordjes, want die maken niet veel indruk.

Zet op "hotspots" bordjes neer die duidelijk aangeven wat er van de hondenbezitters wordt verwacht en vermeldt daarop ook concreet (de bandbreedte van) de boetes
·      Poepen:  130 euro
·      Loslopen op speelplaats:  130
·      Geen deugdelijk opruimmiddel: 90 euro
·      Niet aangelijnd (niet op speelplaats):  90 euro

17 opmerkingen:

Anoniem zei

beste Heer Krins,
Ik begrijp door uw kruistocht tegen de hondenpoep dat u geen dierenvriend bent. Hoeft ook niet.Maar u kunt waarschijnlijk wel begrijpen dat een hond ook wel eens lekker los wilt lopen. Met de overgebleven 5 uitlaatplaatsen is dit voor veel hondenbezitters bijna onmogelijk geworden. De overgebleven 5 uitlaatplaatsen is in hoge mate ontoereikend. Er zijn best plaatsen aan te wijzen die geen overlast geven tw. Omloopkade en Hoevelust beide nu ook uitlaatplaatsen Ook het onverharde pad vanaf de Waterlustlaan tot het Noorderhout zou aangewezen kunnen worden als hondenuitlaatplaats. Alle plaatsen die geen overlast geven omdat deze ver van huizen liggen.Zo zijn er in Gouda wel meer plaatsen aan te wijzen.Je moet wel even moeite doen om hier naar te kijken.
Ik ga er vanuit dat u als raadslid het belang van een ieder behartigd en niet die van een klein aantal klagers.
A.M. van der Hoeven
Oosterwerf 42

Anoniem zei

90% is politiek bezig met een schuldige zoeken.

Dat is de eerste zin die ik lees, vervolgens de woord bij de daad voegen heer Krins.

90 % van uitlaatplaatsen weghalen, en vervolgens nog even de boetes toevoegen.

Oplossingen van onze stadsvertegenwoordiger?

Theo Krins zei

Dank voor de reacties!

Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen honden, maar wel tegen de overlast die ontstaat doordat overal hun uitwerpselen liggen!
Daarmee sta ik niet alleen, het is al vele jaren een top-3 ergernis in Gouda.

Wellicht zijn er goede "uitren" plaatsen over het hoofd gezien, dat komt dan in de raad nog wel aan de orde.
Belangrijk is in ieder geval dat er een duidelijk, consistent beleid is en dat er adequate handhaving is.

Als iedere hondenbezitter zijn verantwoordelijkheid neemt is de overlast snel voorbij!

Anoniem zei

Nog even een reactie op de opmerking van dhr Krins. Het is niet alleen de regelgeving die de overlast tot stand brengt. Ook de handhaving door de gemeente Gouda moet daar een groot aandeel in gaan leveren Wanneer je niet handhaaft werkt geen enkele maatregel of wet. Dus gemeente Gouda......
A.M.van der Hoeven

Anoniem zei

Prima 'geregeld' zo. Opruimplicht driewerf hoera. (Nog wel en probleempje met onverwacht zachte ontlasting, maar dat zijn dan vervelende ongelukjes)

Ik begrip niet dat een burger jo verwijt tegen honden te zijn. Je bent voor het opruimenon van hondenpoep.

Een plek of plekken voor honden om lekker even los te lopen en/of te rennen of te spelen is prima. Ook daar poep opruimen!!!

Tip. Er zijn 'ecologische'zekjes in de handel die met het groenafval meekunnen. Maar afvalbakken zijn uiteraard welkom,
in de hoop (grapje) dat deze redelijk frequent worden geleegd.

Ben van Bommel
(hondenbezitter, die weer een beetje meer blij is)

Anoniem zei

De jacht op de hond-bezitter is geopend. Natuurlijk vind ik dat iedereen de hondenpoep midden in een woonwijk moet opruimen. En dat je je hond niet zomaar overal laat piesen. Net zoals honden niet horen in een speeltuin of op een picknickplek oid. Opruimplicht: voor!

Maar.... onder de asociale hondenbezitters zijn wel degelijk ook nette, al zijn ze in de minderheid. De asocialen zullen gewoon blijven, daar helpt aanscherping van het beleid niks tegen.

Dan nog iets. Iets wat in mijn ogen veel irritanter is: AL die loslopende, niet onder toezicht zijnde, overal schijtende, gravende, pissende katten! In allemans tuinen, ook in de mijne (niet in hun eigen tuin!). En daar wordt niets aan gedaan? Nee, dat mag allemaal.

Sorry, maar ik vind dat er met 2 maten gemeten wordt op deze manier. Als je de hondenbezitter aan wilt pakken als gemeente, moet je ook de katteneigenaren meenemen. Katten bezorgen minstens evenveel, zo niet meer overlast wat uitwerpselen betreft. Dus: kattenbelasting.

Misschien kunnen jullie daar al die boetes voor gebruiken, die opgelegd gaan worden. Of is dat om de stadskas, met tekorten (weer) te spekken? Of om die dure externe adviseurs te kunnen betalen? Of... of... of...?

KP Barnhoorn zei

Beste heer Krins,

Ik snap het even niet.
Kunt u mij vertellen waar u nu precies een punt van maakt. Heeft u het over de overlast door hondenpope of de overlast van honden in deze gemeente?
Overlast van hondenpoep is een vervelende zaak en het is natuurlijk logisch dat iedere hondenbezitter de uitwerpselen van zijn hond opruimt en daar zonodig op aangesproken en bekeurd wordt. Juist op die plaatsen waar de hond buiten een uitlaatstrook zijn behoefte doet.

Overlast van de honden zelf is iets anders. Daar zijn nu juist die circa 60 uitlaatstroken voor. Honden kunnen zich daar uitleven, rennen, ravotten, blaffen en ja, ook hun behoeften doen.
Het gemeentelijk beleid hierin is heel duidelijk. Uitlaatstroken zijn er om de honden uit te laten en, ja ook hun behoefte te laten doen.
Op die hondenuitlaatzones is geen opruimplicht van hondenpoep voor de burgers maar natuurlijk wel een onderhoudsplicht voor de gemeente. Komen er dus klachten over de hondenpoep op een uitlaatstrook dan is de gemeente daarvoor in eerste instantie aanspreekbaar en/of nalatig.

Ik begrijp dan ook niet wat het aanscherpingsbeleid van hondenoverlast nu te maken heeft met het terugbrengen van de uitlaatzones van ca. 60 naar 6. Juist door die uitlaatzones vermindert de overlast; alleen, als de gemeente zijn plicht (opruimplicht en handhavingsplicht) verzaakt ontstaat het probleem.
Geld om te onderhouden en te handhaven is er genoeg. Van de ca E, 300000,- aan inkomsten ivm de hondenbelasting wordt ca de helft niet ingezet en gaat rechtstreeks naar de algemene middelen. De poepscoorter staat veelal stil; handhavers schrijven in 160 controle-uren precies 6 processen-verbaal uit.

Ik vind het erg kinderachtig van u om zo hoog van de toren te gaan blazen en de zwarte piet vwb. de overlast bij de hondenbezitters te leggen, terwijl de gemeente haar plichten niet nakomt en uzelf -als gemeentelijke vertegenwoordiger- verzaakt en niet afdwingt dat de gemeente aan haar verplichtingen voldoet.

Zoals op de gemeentelijke website staat vermeld; de gemeente pakt dit probleem samen met u aan. De gemeente geeft hier dus haar inspanningsverplichting aan en legt de schuld van de overlast dus niet uitsluitend bij de hondenbezitter.
Dus, geachte heer Krins; Neem uw verantwoordelijkheid, spreek de gemeente aan op haar verplichtingen en leg de schuld van vermeende overlast niet bij vootrbaat bij een ander.

Vriendelijke groet,

KP Barnhoorn
Pluutwerf 35

Anoniem zei

Applaus voor bovenstaande

A.M. van der Hoeven

DE MOOIJ zei

Eens met kp Barnhoor.

Chapeau

Clint Eastwood zei

Moet zeggen dat het houtmansplantsoen tot een grote smerige hondendrollen festijn is verworden. De plek waar wij vroeger als kind in het gras konden zitten en spelen is veranderd in een grote gierput. Nooit zie ik een eigenaar de uitwerpselen van zijn of haar hond opruimen. Ik heb er al eens een artikel over geschreven in de goudse post, maar nog altijd is er niets veranderd aan deze smerige toestand. Ik ben derhalve voor het aanstellen van veel meer mensen die niet alleen een oogje kunnen houden op het naleven van de opruimplicht, maar tevens ons hele mooie monumentale stadje veiliger maken, want zo als het er nu voor staat, is het te triest voor woorden!
Iedereen die twijfelt aan of het houtmansplantsoen tot een drollenschuur is verworden, nodig ik bij deze uit om met mij te komen tellen. Boven de 300 hopen stront komen we zeker uit bij een wandeling in het Goudse groen...

Theo Krins zei

Opnieuw dank voor alle reacties!

We zullen het niet met elkaar eens worden, maar uitgangspunt moet m.i. niet zijn dat de gemeente maar (beter) moet zorgen dat de uitwerpselen worden opgeruimd.
Het aangezicht van die uitwerpselen en de stankoverlast zijn alleen met heel intensieve inzet te bestrijden en dat is gewoon te kostbaar en gaat ook voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond.

Anoniem zei

Geachte heer Krins
Als hondenbezitter wil ik mijn zorgen uiten over het voorgestelde hondenbeleid. Ik begrijp dat poep een grote ergernis voor anderen is. Gelukkig is bij ons in de wijk ( Plaswijck) een prachtig park ( Watergraseiland) aangelegd waar buurtbewoners van een poep- en hondenvrij gebied kunnen genieten. Achter de wijk is een mooie uitlaatplek waar de honden van kunnen genieten en waar geen huizen direct aan gesitueerd zijn, zodat van stankoverlast geen sprake is. Ook mensen die woonachtig zijn aan de overliggende zijden van de aanliggende sloten laten hun hond hier uit. Zij zouden dit zeker niet doen als ze vervolgens de hele dag in de stank zouden zitten.

Mijn zorg is dat ik en velen met mij niet in de gelegenheid zijn om de uitlaatplekken te bereiken ( heeft u al nagedacht over de logistieke gevolgen van uw plan zoals parkeergelegenheid en aanvoerroutes voor de fietsen/ auto's van de hondenbezitters?). Mijn hond kan niet zo ver lopen en ik kan hem niet met de fiets vervoeren en heb niet altijd de beschikking over alternatief vervoer. Gevolg is dat mijn jonge Spaanse adoptiehond, die veel beweging nodig heeft voor zijn lichamelijke en sociale (!) ontwikkeling zich niet tot een evenwichtig dier kan ontwikkelen. Door de aanlijnplicht zullen de dieren zich niet middels spel met andere honden kunnen socialiseren, zodat ik mijn hart vast hou wanneer ze wel eens een keer los mogen op de aangewezen plekken.

Tevens vind ik het een groot verlies van sociale interactie met buurtbewoners. De uitlaatplek is een plek waar veel wijkbewoners elkaar treffen en ook de oudere hondenbezitters hebben hierdoor hun sociale interactie met de buurt. Deze mensen wordt de kans hiertoe ontnomen, aangezien zij niet bij machte zullen zijn de uitlaatplekken te bereiken. Het argument dat je ook contact kan hebben met een aangelijnde hond is ( zoals iedere hondenbezitter weet) geen reële, aangezien aangelijnde honden die graag willen spelen met andere honden vaak in hun enthousiasme niet rustig mee lopen, maar blij springend het contact willen aangaan met hun buurhond. Je kan een hond niet constant onder streng appel naast je laten lopen; dan is de lol van het wandelen er snel af.
Kortom; ik begrijp het poep probleem, maar wilt u kijken of er meer alternatieven zijn dan de voorgestelde 5(!) losloopgebieden? Als hondenbelastingbetaler mag ik toch verwachten dat ik binnen een redelijke straal van mijn woning mijn hond onaangelijnd kan uitlaten? Al zou er maar een speelweide gecreëerd worden. Er is ruimte genoeg hiervoor achter onze wijk.
Ik hoop dat u open staat voor een beetje flexibiliteit. Er staat voor ons veel op het spel en ik hoop dat u zich daar bewust van bent.

Ps. ik sluit me aan bij een anonieme reactie die het kattenprobleem aan de kaak stelt. Misschien is de oplossing dat ik mijn hond laat poepen in de tuin van de buren; hun kat poept tenslotte met veel genoegen ook in mijn tuin en loopt ook nog eens zonder toezicht op straat, daarbij auto's en fietsers hinderend, beschermde vogelsoorten uitmoordend, met de nagels uithalend naar kleine kinderen, maar daar voert u geen actie tegen. Is lastig om dierenoverlast aan te pakken als er geen eigenaar naast loopt...

Ik reken op uw redelijkheid!

M.v.g.

Petra Wartena
Bewoner Waterbuurt

Anoniem zei

Heer Krins,

U denk met het nieuwe beleid dat het beter wordt en en niet meer gecontroleerd hoeft te worden? En dat nu alles ineens schoon zal zijn? Ik had U hoger ingeschat. De reactie die u nu geeft is een hetze en u bent niet vatbaar voor andere meningen. Er zal NIETS veranderen als de gemeente niet handhaaft en de hondenbezitters die zich niet aan de regels houdt bekeurd. Daar is geen aanpassing voor nodig zoals nu is voorgesteld Het enige wat er moet gebeuren is HANDHAVEN!!!!!!!!! en dit een taak voor de gemeente als overheid. Als je regels en wetten maakt heb je de verplichting deze te handhaven als overheid. Dus niet alle schuld nu leggen bij de hondenbezitters er zijn ook vele goedwillende. Doe de oogkleppen af en steek ook de hand in eigen boezem als gemeente. Er zitten meerder kanten aan een zaak en niet alleen de Uwe

A.M. van der Hoeven

Theo Krins zei

Blijkbaar ben ik niet geheel duidelijk geweest: handhaven is zeker belangrijk. Ik heb in het AD niet voor niets laten optekenen dat het nieuwe beleid staat of valt met goede handhaving!

En ja, er zijn zeker goedwillende hondenbezitters!
Het is ook geen "kruistocht" tegen honden of hondenbezitters. Het gaat erom dat we met elkaar ons moeten inzetten voor het verminderen van de overlast.

Anoniem zei

verminderen van overlast bereik je niet door het maar opheffen van de meeste uitlaatplaatsen. Wanneer U dat denkt leeft u in een droomwereld. Wees reëel en pas die plaatsen aan die overlast geven.
A.M.van der Hoeven

Anoniem zei

Ik ruim zelf de poep van mijn hond op, ook op de hondenuitlaatplaatsen, want de gemeente doet het niet. Poep op straat en in plantsoenen, of het nu van honden of van katten is, is smerig. Wij mensen poepen ook niet meer in de goot. Opruimplicht is dus prima, maar wel graag veel meer vuilnisbakken erbij, want wie heeft er nu zin om een kwartier met een zakje poep rond te lopen. Er zijn ook verkeersonveilige uitlaatplaatsen, zoals langs de Blommensteinsingel en Burg. van Reenensingel. Die zouden opgeheven kunnen worden, mits voorzien van vuilnisbakken. Maar 6 uitlaatplaatsen voor heel Gouda is echt een absurd voorstel. Loslopen en spelen is voor honden enorm belangrijk (sociale en lichamelijke ontwikkeling)en moet dus voor alle hondenbezitters makkelijk toegankelijk zijn. Ik pleit ervoor om kleine gebieden zoals het park Steinenburg en omloopkade als losloopgebied in stand te houden. Als iedere hondenbezitter dagelijks met de auto naar een van die 6 hondenuitlaatplaatsen gaat rijden om zijn hond te laten spelen/loslopen, geeft dat onnodige verkeersdrukte en worden die 6 uitlaatgebieden een overbelaste smerige bende.

Anoniem zei

Geachte heer Krins,

Dat ik hier als hardcore atheïst nog eens een reactie zou plaatsen op een blog van een raadslid van de Christenunie. Ik verheugd me echter hier iets over te kunnen zeggen vooral omdat u mede verantwoordelijk bent voor het nieuwe hondenbeleid in Gouda.

Als honden bezitter kan ik u zeggen dat ik met dat nieuwe honden beleid niet blij ben. Veel argumenten tegen dit beleid, waar u hier overigens geen antwoord op geeft, heb ik hier al gelezen.

In het algemeen wil ik opmerken dat mij opvalt dat er met deze nieuwe wet wederom is gekozen voor regelgeving als oplossing voor klachten van burgers. Als er in die wet dan ook nog zaken worden meegenomen die met de oorspronkelijke klachte niets van doen hebben dan gaat het al helemaal goed mis. Zo ook hier want nu moeten alle honden eigenlijk altijd aan de lijn. (die enkele plekken uitgezonderd is echt een grap).

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat een dergelijk wet bij de niet in het bezit zijnde burger veroorzaakt? Er is een stok om mee te slaan. U schrijft nota bene dat 'we met elkaar ons moeten inzetten om de overlast te verminderen'.

Met deze wet komen niet hondenbezitters en hondenbezitters alleen maar verder van elkaar af te staan. Een regel die zegt; jullie kunnen het blijkbaar zelf niet met elkaar uitvechten dan doet vadertjegemeente dat wel voor je kindertjes.

Overigens ben ik het eens met het opruimen van hondenpoep maar ook daarvoor is het niet nodig om wetten in te voeren en boete systemen te gaan handhaven. Waar is de tijd gebleven dat de overheid met normale middelen een gangbare moraal probeert te veranderen. "honden in de goot" stoeptegels, weet u nog?

Verder zou ik nog kwijt willen dat ik dit helemaal niet bij de ChristenUnie vind passen.

Met vriendelijke groet,

Rafael