Betrokken

Betrokken

vrijdag 28 juni 2013

Marokkaanse jongeren hebben 5 maskers


Drie positieve meiden die actief zijn in Gouda Oost

Op vrijdag 21 juni werd in het Nelson Mandela Centrum (NMC) in Gouda Oost de fototentoonstelling “Goud in Oost” geopend.
In deze blog een vervolg op het boeiende betoog van raadslid Mustapha Daher.

Mustapha Daher (raadslid Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West) hield toen een gloedvol betoog waarbij hij heel duidelijk aangaf waar het vaak mis gaat bij de Marokkaans Nederlandse jongeren, en de jongens in het bijzonder: ze verwachten dat ze worden geholpen door de maatschappij, ze kruipen in een afwachtende slachtoffer rol. Dit is echter in strijd met de Islam, die aangeeft dat een hoge hand beter is dan een lage hand, anders gezegd: de hand die geeft is beter dan de hand die ontvangt.

Werk, school of gevangenis

Jongeren worden in Amsterdam uitgedaagd: ze hebben de keuze tussen werk, school of gevangenis. Je ziet dat dit werkt: de jongeren werken nu veel actiever mee aan hun toekomst. Ze worden daarbij ook concreet geholpen via een kantoor, die hen helpt bij sollicitatie brieven schrijven en ook concrete tips geeft waar je op moet letten bij een sollicitatie gesprek, zoals de kleding die je aantrekt (geen petje dus…)

Er wordt ingezet op het creëren van baantjes voor werkloze jongeren, zoals verkeersregelaar, maar er wordt ook verwacht dat zelf actief op zoek gaan naar werk.

Marokkaans Nederlandse jongeren hebben 5 maskers

De problematiek rond de Marokkaans Nederlandse jongeren wordt volgens Daher mede verklaard door het feit dat deze jongeren 5 maskers hebben:


  • Straat masker
  • Thuis masker
  • School masker
  • Werk masker 
  • Cyber masker (internet)
  •  
Daarbij zijn Marokkaanse jongens allemaal macho's.
Het is echter essentieel dat ze zich Nederlander gaan voelen en hun veiligheid zoeken daar waar ze wonen. De verschillende rollen zijn minder belangrijk als ze zich primair Nederlander voelen.

Skud-raket jongeren

Binnen de groep jongeren heb je ook te maken met een groep licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Deze jongeren zijn een skud-raket volgens Daher. Ze worden door andere jongeren misbruikt en ingezet voor criminele activiteiten. Om deze jongeren een beter perspectief te bieden moet je ze een speciaal programma aanbieden, waarbij sport een belangrijke plaats inneemt.

Zelf organiseren

De woonomgeving moet voldoen aan de trits: schoon, heel en veilig. Daarbij heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk dat de ouders zelf ook door de wijk lopen als preventie en toeziend oog hebben. Ook op de scholen moeten ze present zijn.
Laat je niet verleiden om allerlei zaken voor hen te organiseren, maar laat ze het echt zelf doen.

Geef niet op

Het is in deze tijd moeilijk om een baan te vinden, zeker voor Marokkaans Nederlandse jongeren. Het is daarom erg belangrijk om een goede opleiding te hebben en vol te houden. Kruip niet in de slachtoffer rol.
Als bedrijven je duidelijk afwijzen op je etniciteit, maak daarvan een zwarte lijst en publiceer die.
Voel je niet te min voor een klein baantje, maar bewijs gewoon wat je kan. Dan zal je verder kunnen groeien naar een betere baan. Zorg dat als je werkt, dat je een goede ambassadeur bent.

24-uurs benadering

Als je streeft naar een effectieve aanpak in de wijk moet je uitgaan van een 24-uurs benadering en niet van specifieke budgetten. 

Ga voor:
8 uur werken (of school)
8 uur recreëren 
8 uur slapen (veiligheid)

Geef daarbij geen bedrag voor een organisatie die iets doet. Maar geef een financiële bijdrage als er concrete resultaten zijn geboekt. Een bureau die naar banen begeleidt beloon je alleen voor elke plaatsing.
Centraliseer ook zoveel mogelijk de activiteiten en doe dat vanuit Huizen van de Wijk.

Stof tot nadenken

De bijdrage van Daher geeft genoeg stof tot nadenken en is nuttige input voor het najaar als we gaan spreken over het Veiligheidsbeleid in Gouda, mede met het oog op de beperkte budgetten, waardoor we keuzes moeten maken.
Het zal een uitdaging worden om het geld op een effectieve wijze in te zetten, waarbij we in het bijzonder een stap voorwaarts moeten maken rond de problematiek met de Marokkaans Nederlandse jongens.

4 opmerkingen:

JP te G. zei

Essentieel in de benadering van problematiek en oplossingen: is je laatste zin.
Het gaat niet om louter en alleen problematiek met maar juist ook problematiek en oplossingen met(de betrokkenen).
Kortom leren je zelf aan je eigen haar het grote moeras uit te trekken.
JP te G.

JHB te G zei

Goed Verhaal!

Justin zei

Hoi Theo,

Ik vind deze blog helemaal niet zo goed.

Ten eerste haal je het probleem van de Heer Daher aan, maar ik vraag me af of dit wel het probleem is. Waarom verwachten ze dat ze worden geholpen door de maatschappij? Moeten ze nu extra aandacht krijgen, in plaats van de bejaarden onder ons die nog steeds pyjama dagen hebben. Stel je voor dat ze toch die aandacht nodig hebben, dan kunnen ze toch wel bij iedere schooldirecteur, baas, familielid aankloppen met hun problemen?
Het is veel makkelijker te verklaren dat in 2010 de helft van de Marokkaanse jongeren met de politie in aanraking is gekomen, omdat ze een achterstand in de maatschappij hebben, die komt door hun ouders.

Wanneer je op groeit in een milieu waar het normaal is dat je op vmbo zit, waar het normaal is om in een uitkering te zitten of waar het normaal is straattaal te praten, dan heeft dat effect op de Marokkaanse jongeren zelf! De enige manier om Marokkaanse jongeren te 'motiveren' is om te dreigen met gevangenisstraf, als ze niet gaan werken of naar school gaan. Het is inderdaad zeker goed hoe Amsterdam met dit soort jongeren om gaat, want als je moet kiezen tussen gevangenisstraf of werken, is de keus snel gemaakt.

In het tweede deel van de blog kom je op iets heel logisch uit. Punten die voor iedere Neder- en buitenlander geldt. Iedereen gedraagt zich anders tegen iedereen. Theo, uw taalgebruik verschilt toch ook wanneer u praat tegen uw zoon of tegen Daher? Thuis kan men zijn emotie kwijt, terwijl het werk daarvoor niet de juiste plek is. Ik zou wel kunnen beweren dat iedereen zich verschillend gedraagt per plek.
Vervolgens letterlijk geciteerd: 'Daarbij zijn Marokkaanse jongens allemaal macho's'. Is dit niet een grote aanname? Dit lijkt me meer een inductiefout, want alhoewel er veel types zijn die macho's zijn, betekent het niet dat iedere Marokkaan een macho is.

Tenslotte spreekt het allemaal wel voor zich, dat het lastig is om werk te vinden en dat je een bepaalt aantal uur per dag moet werken en leren.

Ik wens de gemeente Gouda ook veel succes met het verdelen van de budgetten, maar ik hoop niet dat dit beleid gebaseerd is op Mustapha Daher, want zijn redenering klopt niet.

Gr,

H.v.O. te G. zei

Interessant!