Betrokken

Betrokken

woensdag 29 mei 2013

Gouda scoort stabiel slecht op veiligheidVorige week is de nieuwe AD Misdaadmeter weer verschenen en Gouda scoort in 2012 opnieuw niet best! We zijn op plek 17 blijven staan, terwijl we in 2010 nog op plek 41 stonden.
Gouda zet zich enorm in om de veiligheid in Gouda te verbeteren en onlangs is de Top60-aanpak gelanceerd, maar in 2012 heeft het veiligheidsbeleid voor de monitor nog niets opgeleverd voor de ranking.

Voor de duidelijkheid, bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van geregistreerde aangiftes bij de politie. Daarbij wordt alleen gekeken naar voltooide delicten en niet "poging tot".
De focus ligt op delicten die een hoge impact op het veiligheidsgevoel van de burger hebben.

Laten we meer specifiek kijken hoe Gouda het heeft gedaan t.o.v. de vorige misdaadmeter

Woninginbraken

Gouda staat op de 19e plek. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2011 toen we op de 15e plek stonden. Maar nog altijd geen beste plek, temeer daar we in 2010 op de 125e plek stonden!
Het is te hopen dat de inbraak preventie acties en de Top60-aanpak hier voor de komende monitor resultaten gaan laten zien.

Waar werd er vooral inbroken?
Korte Akkeren Noord: 37 meldingen
Oosterwei: 34 meldingen
Omgeving Groen van Prinsterersingel: 28 meldingen
Windrooskwartier: 27 meldingen
Lustenbuurt / Steinenbuurt: 26 meldingen
Korte Akkeren Zuid: 26 meldingen
Molenbuurt: 22 meldingen

Bedreigingen

In 2011 stond we met bedreigingen op een erg hoge 8e plaats. In 2012 is dat iets verbeterd, maar staat Gouda nog altijd op de 15e plek. Dit onderwerp is echt een issue waar Gouda mee worstelt. In 2010 was het een "gunstig" jaar met een 33e plek, maar in 2009 stonden we op de 5e plek en in 2008 zelfs op de 4e plek!

Waar vonden de bedreigingen in 2012 vooral plaats?
Markt / Nieuwe Markt:  51 meldingen
Korte Akkeren noord: 18 meldingen
Stationsplein: 18 meldingen
Omgeving Groen van Prinsterersingel: 17 meldingen
Oosterwei: 12 meldingen

Vernielingen

Gouda staat bij vernielingen op 11e plek en scoort ook hier niet best. In 2011 stonden we op 6e plek, dus er is wel een verbetering bij dit issue.
Korte Akkeren scoort hier weliswaar niet best met 108 meldingen, maar het is wel een stuk beter dan in 2011, toen er maar liefst 179 meldingen waren.

Waar vonden vernielingen verder vooral plaats?
De binnenstad: 138 meldingen
Omgeving Groen van Prinsterersingel: 79 meldingen
Kort Haarlem: 49 meldingen
Molenbuurt Goverwelle: 43 meldingen
Windrooskwartier: 35 meldingen

Diefstal uit voertuigen

Bij dit issue staan we in 2012 op 18e plek. Dat is een verslechtering t.o.v. 2011, toen we op 20e plek stonden. In 2010 was het nog de 30e plek.

De "hotspots" waren:
Goudse Poort: 49 meldingen
Korte Akkeren: 45 meldingen
Windrooskwartier: 34 meldingen
Kort Haarlem: 32 meldingen

Conclusie

Er is in Gouda nog veel te doen. De cijfers geven aan dat er hier en daar wel wat verbetering is gerealiseerd, maar we zijn er nog lang niet.
We zullen ons daarbij niet moeten laten verleiden om iedere keer weer een project te lanceren, maar moeten wat mij betreft kiezen voor een bepaalde aanpak (bijvoorbeeld de Top60-aanpak) en die nauwgezet, langjarig gaan oppakken. Alleen dan heb je (blijvend) resultaat.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Theo,

Dat er nog veel te doen is is niet te ontkennen. je opmerking om niet iedere keer weer een nieuw project te lanceren kan ik zeker onderschrijven. Steeds verschillende projecten geven ook een verwarrend cq onduidelijk beeld hoe we er nu echt voorstaan. Je kunt pas oordelen of het project succesvol is na een lange tijd immers seizoensinvloeden kunnen een onbetrouwbaar beeld geven. Dat er gekeken wordt de impact op het veiligheidsgevoel van ed burger lijkt me juist alleeen zo ik wel eens per maand willen zien wat de kosten zijn van vernielingen en wel per wijk. Heb ik wel eens voorgesteld maar vond men niet zinvol. Dat jullie als CU daar aandacht aangeven vind ik een goede zaak.

Cees

Anoniem zei

Beste Theo

Hoe kunnen we structureel MEER politie zichtbaar in alle wijken krijgen?
Hoe wordt Gouda één van de veiligste steden van Nederland?
Heeft het ook iets te maken met mentaliteit en (verminderd)Normbesef?
Inderdaad niet alleen instrumentele inzet, maar vooral bevordering van pakkans en gericht op het voorkomen
van overlast en misdrijven.
Ik zeg: DOEN

Jan H.