Betrokken

Betrokken

zaterdag 18 mei 2013

Goudse criminelen stevig aanpakken

ChristenUnie pleit voor herinvoering van de Goudse StadsregelsGouda heeft al heel wat jaren een integraal veiligheidsbeleid dat heel veel maatregelen bevat. Centraal staat het Veiligheidshuis voor de coördinatie van verschillende betrokken instanties, maar denk ook aan cameratoezicht, groepsaanpak, straatcoaches en de stadsmarinier.

De veiligheidspartners (politie, Openbaar Ministerie, reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg, jongerenwerk, woningcorporaties, scholen enz.) en de gemeente hebben de laatste jaren hard gewerkt om de criminaliteitscijfers te laten dalen en dat is op veel terreinen ook gelukt.


Zorgen zijn er echter vooral over het aantal woninginbraken en de jeugdoverlast.

Om daar ook een trendbreuk te realiseren is de Top60 aanpak bedacht. Hierbij wordt een lijst opgesteld met criminelen die de "harde kern" vormen en daar komt de focus op te staan.
Het idee is afgeleid van de succesvolle Top600 aanpak in Amsterdam, waar dat echter met een grote politie inzet en flinke budgetten wordt uitgevoerd...

Lik op stuk


Menigeen zal het toejuichen als de harde kern stevig wordt aangepakt en de term "lik op stuk" zal veel Gouwenaars als muziek in de oren klinken.

Regelmatig krijg ik mailtjes om te pleiten voor een keiharde aanpak en dat begrijp ik goed.
Toch ben ik blij dat de harde aanpak gepaard gaat met perspectief bieden. Want met alleen opsluiten wordt een jongere geen beter mens en zal er vaak ook geen gedragsverandering tot stand worden gebracht. 
Door o.a. te investeren in de leefomgeving (gezin) van die jongeren en proberen te voorkomen dat gezinsleden ook het criminele op gaan pak je het probleem bij de wortel aan en gaan we hopelijk op termijn voorkomen dat er iedere keer weer een nieuwe Top60 ontstaat.

De ChristenUnie vindt de Top60 aanpak overigens niet vernieuwend, eerder een accentverschuiving van het bestaande beleid. Als het echter bijdraagt aan de verlaging van de criminaliteit vinden we het prima.


Geen plan op papier


Het lastige aan het voorstel vinden we dat het nog geen concreet plan is en dat die ook niet nader wordt uitgeschreven. Men gaat nu binnenkort aan de slag en bij de evaluatie moeten we maar zien in hoeverre het succesvol is geweest. De oproep van de ChristenUnie om het concreet uitgewerkte plan met de raad te bespreken gaat dus helaas niet lukken en daarmee voel ik me toch wel belemmert in mijn kader stellende taak. Uitgangspunt voor de kaderstelling blijft het Integraal Veiligheids Beleid. 

We hebben aan de burgemeester gevraagd om in de evaluatie dan aan te geven wat er met de suggesties vanuit de gemeenteraad is gedaan en hierin wil hij ons tegemoet komen.

Marokkaanse gemeenschap


De inbraakgolf gaat niemand voorbij en ook de Nederlands Marokkaanse gemeenschap is het dupe. Er wordt getracht om samen met deze gemeenschap te zoeken naar rolmodellen en ook aan hen wordt gevraagd om de daders te melden. Dit proces gaat nog moeizaam en we hebben gevraagd op welke wijze hier nu op wordt ingezet, aangezien het om een belangrijke pijler van de aanpak gaat. Helaas hebben we daar geen antwoord op gekregen en we moeten dus afwachten in hoeverre dit wordt aangepakt.


Lange adem


Een succesvolle aanpak is een kwestie van lange adem en we hebben erbij de burgemeester op aangedrongen hier ook geen kort project van te maken. Als deze methode aanslaat zullen we er langdurig mee moeten doorgaan om het echt succesvol te laten zijn, dat hebben de ervaringen in Amsterdam aangetoond.

Een succesvolle aanpak vraag om "bestuurlijke vastberadenheid, de inzet van bijzondere professionals, onorthodoxe methoden en een inzet met een lange adem, die met chirurgische precisie in praktijk wordt gebracht".
Onderwijs

Om jongeren op het rechte pad te houden zijn de opvoeding thuis én het onderwijs heel belangrijk. Op dit moment wordt vooral gelet op schooluitval bij het veiligheidsbeleid, maar de ChristenUnie pleit ervoor dat er ook meer preventief wordt ingezet bij de scholen en dus bewustwording wordt bijgebracht. We zullen er van alles aan moeten doen om te voorkomen dat jongeren op het criminele pad gaan.


Goudse Stadsregels
Om de (aangescherpte) veiligheidsaanpak visueel te maken en de bewoners er meer bij te betrekken hebben wij gepleit voor herinvoering van de Goudse Stadsregels. Wel met nieuwe slogans en een andere aanpak, maar het zal dan veel meer gaan leven in onze stad. De burgemeester heeft toegezegd hier naar te gaan kijken en we zijn benieuwd of het daadwerkelijk wordt opgepakt.


De ChristenUnie staat achter het veiligheidsbeleid en de Top60 aanpak, maar heeft dus wel een aantal belangrijke aandachtspunten meegegeven en we vertrouwen erop dat deze worden meegenomen in de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid in Gouda.


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Lijkt me een uitstekend punt. Maar vergeet niet de witte boorden criminaliteit,niet integer handelen van bestuurders van overheids en overheids gerelateerde en afhankelijke organisaties. Focussen op doelgroepen zoals aangegeven voor nuttig en terugdringen van de dreiging die er ook van uit gaat is prima. Lik op stuk.Mooi, maar gebruik de middelen in de politiek die daarbij passen en vergeet nooit nuancering aan te brengen zonder daadwerkelijk crimineel handelen te verhullen, verstoppen in andere woorden of begrippen.
G te G

Ton zei

Dank. Goed stuk!
Ik denk dat we met ons platform zeker een bijdrage kunnen leveren om een en ander concreter te maken.
http://www.beljeburen.nl/site/

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik denk dat binnen bepaalde culturen een dermate diepgeworteld gebrek aan respect voor de medemens aanwezig is, dat enkel een strak repressief beleid nog een optie is.

Het bieden van perspectief kan altijd nog, eerst maar eens flink aanpakken.

Het is niet voor niets dat sites als 'beljeburen.nl' opgericht worden.

Ik heb al eerder aangegeven dat de goedwillenden gelukkig nog steeds de meerderheid vormen tov de kleine groep kwaadwillenden. Laten we niet langer praten, maar doen, in nauwe samenwerking met de politie.

Vanuit mijn directe leefomgeving wordt al maaandelijks een journaal van ongergeldheden gemaild naar de politie, die het opneemt in BVH (BasisVoorziening Handhaving), in de volksmond politieregister genoemd.

Registratie geeft een beeld van de hotspots in de wijk en de wijkagent heeft al aangegeven dat er een tijdelijke maatregel geldt waarbij jongeren op de hotspots wordt gevraagd zich naar de terreinen bij de sluis te begeven (skatebaan en parkeerplaats).

Veiligheid moet in de basis een verantwoordelijkheid blijven van de politie, maar met een nauwe smaenwerking met de goedwillenden, ben ik er van overtuigd dat we de wijken leefbaarder kunnen maken en houden.

Dus Ton van 'beljeburen', prachtig initiatief !!

Groeten
Theo van Schaik

Theo Krins zei

Eens met je reactie Theo, mooi dat jullie in de wijk zo met elkaar registreren.
Laat de optelsom van alle inspanningen tot het gewenste resultaat mogen leiden.

GW zei

Straffen en belonen kan binnen bestaande wetgeving en budgetten. Hoeveel recidive binnen 3 jr kan indicatie voor werking Top60 zijn.

Anoniem zei

ik denk dat er niet alleen op het gezin moet worden ingezet maar ook op de maatschappij. Jongeren met namen die afkomstig zijn uit het buitenland staan onderaan de lijsten voor het toekennen van een stageplaats en werk en vervelen zich. Hen wordt bovendien vaker dan anderen bij uitgaansgelegenheden etc de toegang geweigerd en zoeken dus hun vertier op straat. Kortom zij hebben minder kansen en vervelen zich stierlijk.
HH

IP camera set zei

Camera toezicht is prima in sommige gevallen, maar daar zouden we ons niet blind op moeten vertrouwen. Het moet al vanaf schoolniveau worden opgepakt. De probleem jongeren zouden daar samen met de oucers het kind beter moeten opleiden en in sommige gevallen moeten opvoeden. Waar het kind centraal staat en de evaluatie door een ieder wordt herkend. Hiermee voelt de scholier zich niet een minderheid en voelt hij of zij dat er om de persoon wordt gegeven ipv dat het een nummertje is op school.