Betrokken

Betrokken

zaterdag 25 mei 2013

Ik word hier strontziek van....


Afgelopen week ben ik opnieuw geconfronteerd met klachten van inwoners over hondenpoep en ik ben het nu echt zat. Het probleem blijft maar voortduren en er wordt te weinig aan gedaan. Het roer moet echt om in Gouda en dit meurende onderwerp moet worden aangepakt. Zeker als we ons realiseren dat het onderwerp al jaren in de top-3 van ergernissen in Gouda staat.

Bruinboek

Ik roep iedereen op die (over)last heeft van hondenpoep zijn verhaal naar mij te mailen en als ik voldoende respons krijg maak ik een Bruinboek en zal die met de nodige aanbevelingen aan de wethouder overhandigen.
De bewoners van de binnenstad zijn erg blij met de nieuwe aankleding van het Wallenbergplantsoen. Het ligt er fraai bij en het is een mooi bewijs dat bewonersinitiatieven succesvol kunnen zijn. Wel een bron van ergernis is de overlast door hondenpoep, overigens geldt dat voor meer plaatsen in de binnenstad. Het wijkteam vraagt om bakken en zakjes en verder ook om actieve handhaving.
Financieel

Samen met Trots hebben we onlangs wat vragen gesteld over dit onderwerp en daarbij ook financiële vragen gesteld.
In 2012 is € 294.842,- aan hondenbelasting ontvangen en volgens opgave is daarvan zo’n € 80.000,- besteed aan hondenuitlaat zones, onderhoud vuilnisbakken, vervanging materiaal, buurtinitiatieven en communicatie.
Ik ben reuze benieuwd wie in Gouda hier iets van herkend en of het resultaat heeft gehad. 

Daarnaast wordt ons gemeld dat er voor € 79.000,- aan handhavingskosten is uitgegeven. Afdeling Stadstoezicht heeft in 2012 in totaal 160 uur besteed aan specifieke controle op overlast van honden. 
De inzet heeft uiteindelijk geleid tot 6 processen-verbaal. Overigens is er wel vooruitgang geboekt want in 2010 is geen enkele bekeuring uitgeschreven…

Als je de inzet voor handhaving afzet tegen het aantal bekeuringen, is het een dure business, ruim € 13.000,- per bekeuring.
De Houtmansplantsoen (parallel aan de Fluwelensingel) bevat een uitlaatplek die er bijzonder smerig uitziet. Wie verzint het nu weer om een uitlaatplek voor honden te creëren langs een toeristische wandelroute… Je gaat er bijna van over je nek, zo smerig ziet het eruit. 
Overlast en handhaving

De processen-verbaal zijn uitgeschreven op de volgende locaties: Markt, Park Atlantis, Statensingel, Stationsplein, Wijdstraat en Zoutmanplein.
De meeste overlast was in 2012 in de volgende wijken: Achterwillens,
Binnenstad, Bloemendaal, Goverwelle, Kort Haarlem en Korte Akkeren. 
In totaal gaat over heel Gouda om 131 meldingen in 2012.

Hoe nu verder?

Wat op korte termijn wat mij betreft dient te gebeuren is dat je altijd verplicht bent om de uitwerpselen op te ruimen, ook op de uitlaatplekken. Daarnaast moeten er meer bakken komen inclusief zakjes. 
Je kunt beter bezuinigen op handhaving en meer bakken plaatsen, dat heeft waarschijnlijk meer effect.
Verder wacht ik de input van de bewoners af, zodat ik wellicht meer nuttige aanbevelingen kan formuleren. Wordt vervolgd!

17 opmerkingen:

Anoniem zei

O jee. Ik dacht eerst dat de kop sloeg op de politiek in het algemeen en in Gouda in het bijzonder. Maar het bleek gelukkig te gaan over honden, eigenaren daarvan, hondenpoep ,gebrekkige handhaving en voorzieningen.
Kortom: of er zijn te veel eigenaren met hond of te weinig handhavers en dito opruimvoorzieningen.De pakkans is kennelijk laag bij zoveel honden en wellicht dito eigenaren verspreid over de wijken.Opvallens is dat sommige wijken in je tekst horen scoren qua aantallen.Maar hoe is dit dan berekend?
De gedachte meer voorzieningen in buurten en goed zichtbaar en opvallend zo van hier deponeert men ontlasting van uw huisdier.
Gedachte over de aanpak verbetering / pakkans?
Maak melding van getelde verzamelingen dergelijk dierlijk afval en maak er een mooi Youptjoep film van.Met de buurt locatie er bij.Nodig hondenbezitters uit via de belastingregistratie behulpzaam te moeten zijn bij het opruimen.. vooral samen met elkaar.Levert korting op de hondenbelasting op.Nauwelijks fraudegevoelig.Bevorderd gemeenschapszin en inzet voor de samenleving.Inzet wordt beloond met belastingverlichting.
Mvgroet
Jte G

Anoniem zei

Laat handhaving maar eens "in burger" controleren (dat is wettelijk mogelijk). Moet je eens zien hoeveel groter de "pakkans" wordt. In een gemeente als Schiedam zijn hier goede resultaten mee behaald.
gw

Suzanne zei

Zolang er hondenbelasting geheven wordt zal er geen verandering in komen. Iedere eigenaar van een hond geeft als reactie: Daar betaal ik hondenbelasting voor. Mijns inziens is de enige oplossing: 1. Schaf hondenbelasting af. 2. Zet 10 geboden op voor hondenbezitters die hun honden buiten uitlaten. 3. In 1 van die 10 geboden is het opleggen van hoge boetes wanneer eigenaar niet de uitwerpselen van de hond zelf wegruimt.4. Hondeneigenaren kunnen gratis bij de gemeente opruimzakjes halen. Sociale controle bij burgers is niet te handhaven zolang er nog hondenbelasting geheven wordt. Bij sociale controle krijgen de mensen de kreet toegeworpen: "Ja hallo, ik betaal niet voor niets hondenbelasting hoor". Dus om de burgers te helpen sociale controle uit te kunnen voeren is het sowieso noodzakelijk dat de hondenbelasting afgeschaft wordt.

Anoniem zei

Suzanne denkt dat afschaffing van de prikkel van belastingen op het hebben van een hand etc, bijdraagt aan de burgerzin/sociale controle op hondenbezitters en van diegenena leen met het foute gedrag alleen, dat zij in hun hun rondje poep zullen we maar zeggen, ook wel uitlaten genoemd,de tucht van de oplettende en vermanende burger zullen ontmoeten.Veel eerder bleek dat dergelijke sociale controle(behalve op schoolpleinen wellicht)niet werkt en dat handenbelasting en controle en handhaving in het openbaar gebied noodzaak werd.
Hondenbelasting, kijk nog eens naar het doel ervan bij instelling en de verordening APV.
Pakkans van overtreders moet naar boven, de suggestie van in burger geklede handhavers is zo slecht nog niet.Wel kun je vraagtekens zetten bij, gezien de gegevens over de bestedingen van deze inkomsten getuige de informatie van CU Krins.
Verder draagt het openbaar, maar niet leuke debat er toe bij dat ontkennen voor die bepaalde hondenbezitters niet meer werkt. Daarnaast is het afschaffen van een belasting een aardig thema: het werkt niet dus afschaffen. Trek dat eens door en tel uit je verlies.
Ook een aangehaald antwoord van een hondenbezitter: ik betaal er toch voor is een onzindelijke redenering. Het is een belasting op het hebben en houden van de hond, het dier en niet zijn ontlastingen.Gedrag van de eigenaar met zijn geliefde hond moet veranderen: Dis meer en opzichtige voorzieningen. Het is een beetje als in de trein: sommige mensen gebruiken de trein als.. en een bank als voetenbank.
Dan durven vragen of ze wellicht heel moe zijn en dat gedrag ook thuis doen .De vragen voldoende duidelijk durven stellen in het openbaar.Daar draait het om.
JtG

Anoniem zei

De lijst van verdeling van uitgaven van de hondenbelasting geeft voer voor vragen. Handhavingskosten € 70.00,-- = € 13.000,-- per 6 procesverbalen. Dat is toch van de zotten!!! Worden de kosten van onderhoud van het openbaar gebied, zoals onderhoud snipperpaden, vuilnisbakken die vernield zijn enz., onder de uitgaven van € 80.000,-- gebracht? Is dat juist, dit behoort toch vanuit de pot 'onderhoud openbaargebied' betaald te worden?

Als mijn informatie juist is, wordt er in dit jaar het hele bedrag van binnenkomende hondenbelasting besteed aan een ander doel dan aan de honden. Dat kan omdat het geen echte belasting is, het is een pottenvuller die de gemeente Gouda heel goed kan gebruiken. De hondenbelasting is ooit door Napoleon als een luxe belasting ingevoerd en dat is zo gebleven. Je kunt je ook afvragen of de Raad van Gouda wel begrip heeft voor de klagers over de stinkafval van honden, omdat zij het besluit nemen, waarna de wethouders het uitvoeren. katten vallen buiten de boot van belasting, hun uitwerpselen zorgen voor aardige vervuiling terwijl tulpenbollen door de lucht vliegen. Paarden laten hun vijgen ook vallen waar ze willen en eigenaren stoppen niet om het op te ruimen. Zou het tijd zijn om de hondenbelasting te veranderen in 'huisdierenbelasting' en die via de algemene belasting te heffen door deze met een bedrag te verhogen en de hondenbelasting laten vervallen? Zodat de katten- en paardeneigenaren mee betalen. De gemeente vangt meer geld en kan die inzetten voor, 1. meer vuilnisbakken, 2. controleurs die ingezet kunnen worden de hondenpoep overlast en bijtgrage honden en hun eigenaren aan te pakken, het laatste in samenwerking met de 'hondenman'van de politie. 3. betere communicatie met hondeneigenaren.

Als gemeente niet 'bijten' maar juist communiceren.

Verschillende hondeneigenaren zijn boos op de gemeente omdat er te weinig vuilnisbakken staan en gooien het plasticzakje met inhoud bij een boom. Verschillende gemeenten hebben hondenvuilbakken geplaatst en zelfs met weggooizakken erbij.
Het zou een aardig begin zijn om meerdere vuilbakken te plaatsen (na enquête onder de hondeneigenaren) waardoor de gemeente laat weten, 'wij respecteren u als hondeneigenaar, laten we nu gezamelijk zorgen dat er geen overlast klachten meer komen van hondenpoep'.

Mooie dag
MdB

Anoniem zei

Als hondenbezitter ruim ik altijd alles op, de beloning is dan een hogere hondenbelasting. Natuurlijk te gek om los te lopen, maar we blijven opruimen. Dit is natuurlijk een maatschappelijk probleem, bij 30 km zones rijden de ouders gewoon 60km/h, zijn dat nu de zelfde klagers? Kijk eens in het atlantispark hoe de driestar leerlingen hun rotzooi gewoon in het gras gooien, en wij maar zeuren over de honden????

Anoniem zei

Waarom kunnen we in andere gemeenten wel poepzakjes ophangen en in Gouda niet?

Hans du Pré zei

Beste Theo, Verhalen over hoe andere gemeentes het hondenpoepprobleem aanpakken verdienen mogelijk ook een plekje in het door jou aangekondigde 'Bruinboek'. Graag vertel ik je er een uit eigen beleving uit mijn geboortestad Den Haag waar tijdens de verjaardagsvisites bij mijn broer een aantal jaren de hondenpoep de conversatie stevig domineerde. "Hoe durven ze je nu ook al te verplichten de poep van je hond op te ruimen". "Dat is klinkklare onzin want zijn hond doet het altijd in de bosjes en wie heeft daar nou last van?" Een jaar later toen de buurman daar in de tussentijd een keer een fikse bekeuring voor had ontvangen was de hondenpoepdiscussie nog feller. Maar na een aantal jaren is die discussie behoorlijk geluwd. Toen ik afgelopen verjaardag even met mijn broer meeliep om zijn hond uit te laten stak deze eerst drie plastic zakjes bij zich. Buiten ruimde hij tot mijn verbazing zonder morren de poep van zijn hond op waarna hij het zakje in de strategisch geplaatste hondenpoepbak deponeerde. De duidelijke regels die de gemeente Den Haag over hondenpoep hebben gesteld lijken te werken in de buurt waar mijn broer woont. Om de pakkans te verhogen wordt bekeurd op het niet bij je dragen van opruimmiddelen. Dat gaf de stadswachten de gelegenheid om een gemoedelijk praatje aan te knopen met de hondenuitlaters over de hond maar ook over de zakjes. Die praatjes hebben de hondenuitlaters over de streep getrokken en mochten die een hondenpoepbak missen om het zakje in te deponeren dan voorziet de gemeente daarin. Verder wordt iedereen aangemoedigd melding te maken van plekken waar toch nog hondenpoep op straat wordt achtergelaten (zie regelgeving hondenpoep gemeente Den Haag).


Anoniem zei

Even dacht ik: ik reageer niet, want in mijn strijd als bezitter en uitlater van een hond heeft tot nu toe wel resultaat ik tot nu toe wel resultaat gehad, maar te weinig. Dat heeft onder andere te maken met onvolledige handhaving. Toezichthouders zeggen dat zij moeten posten (buiten kantooruren ook nog) om iemand 'te pakken' en .....zeggen ze dat mag niet.
Actie mislukt. Bekeur dan maar iemand die zijn hond onder commando heeft maar geen lijntje. 60 euro.
De Gemeente stimuleert het opruimen niet door toe te staan dat op hondenuitlaatplaatsen niet hoeft te worden opgeruimd. Wat een onzin. Daar stinkt het net zo hard als ergens anders, is het even onhygiënisch en wordt schaarse
de ruimte voor recreatie misbruikt.
Ben van Bommel

Anoniem zei

Een nieuwe hondenuitlaatplaats met hek er om heen 'zou beslist geen kans maken bij de gemeente'.
Ik begrijp niet waarom niet.
De honden kunnen er vrijelijk lopen en de baasjes kunnen zonodig opletten en melden. Dat levert geen overlast op maar vermindert het eerder.

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties! Dat er nog vele mogen volgen!

Anoniem zei

Beste Theo,

In het besef dat er zwaardere problemen zijn om op te lossen dan hondenpoep ook een reactie uit de Naaierstraat.

De hondenpoepoverlast in de Naaierstraat en de daaromheen gelegen straten begint opvallend te worden. Elke dat liggen er verse drollen her en der. In de vrouwensteeg hebben de bewoners al verbodsbordjes op de stoep geschilderd. In de Naaierstraat denken we aan acties met vlaggetjes en posters. Op de Turfmarkt zie je ook bordjes omdat sommige hondeneigenaren daar de boomperken wel een prima poepplek vinden. Wij hebben de indruk dat de overlast de laatste anderhalf jaar is toegenomen. Het is bij de laatste aantal vergaderingen van onze buurtvereniging een terugkerend agendapunt aan het worden. We hebben afgesproken om hondeneigenaren hier zo we het zien of vermoeden actief op aan te spreken. De meeste overtredingen gebeuren echter in de late avond en de vroege ochtend. Als om te onderstrepen dat er toch echt wat moet gebeuren lag er in de 2 dagen na onze de laatste vergadering 2 maal een dikke drol recht voor onze voordeur. Ik vroeg me af of de camera's nog wat kunnen betekenen maar begrijp dat dat lastig ligt. Het valt ons juist op dat de meeste eigenaren heel netjes de boel opruimen. Het lijken er maar een paar die het probleem veroorzaken.
Hondeneigenaren controleren op het bezit van de beruchte zakjes lijkt een simpele maatregel: niet ophangen dan anders snij je die weg af? Ook zijn (met alle respect voor eigenaren die hun hond goed onder controle hebben en wel opletten) loslopende honden aan te pakken. Wij zien dat sommige eigenaren net doen of ze niet in de gaten hebben dat hun hond een drol zit te draaien omdat ze al 50 meter verderop lopen: " oh sorry ik had het niet in de gaten" is dan de reactie. Dat loslopen of in elk geval ver van de eigenaar lopen is dus misschien niet zo'n goed idee in de binnenstad. Een herbezinning op de regels, de handhaving en de communicatie hierover zou wat ons betreft zeer welkom zijn.

met vriendelijke groet

een bewoner van de Naaierstraat

Anoniem zei

Beste Theo,

In het besef dat er zwaardere problemen zijn om op te lossen dan hondenpoep ook een reactie uit de Naaierstraat.

De hondenpoepoverlast in de Naaierstraat en de daaromheen gelegen straten begint opvallend te worden. Elke dat liggen er verse drollen her en der. In de vrouwensteeg hebben de bewoners al verbodsbordjes op de stoep geschilderd. In de Naaierstraat denken we aan acties met vlaggetjes en posters. Op de Turfmarkt zie je ook bordjes omdat sommige hondeneigenaren daar de boomperken wel een prima poepplek vinden. Wij hebben de indruk dat de overlast de laatste anderhalf jaar is toegenomen. Het is bij de laatste aantal vergaderingen van onze buurtvereniging een terugkerend agendapunt aan het worden. We hebben afgesproken om hondeneigenaren hier zo we het zien of vermoeden actief op aan te spreken. De meeste overtredingen gebeuren echter in de late avond en de vroege ochtend. Als om te onderstrepen dat er toch echt wat moet gebeuren lag er in de 2 dagen na onze de laatste vergadering 2 maal een dikke drol recht voor onze voordeur. Ik vroeg me af of de camera's nog wat kunnen betekenen maar begrijp dat dat lastig ligt. Het valt ons juist op dat de meeste eigenaren heel netjes de boel opruimen. Het lijken er maar een paar die het probleem veroorzaken.
Hondeneigenaren controleren op het bezit van de beruchte zakjes lijkt een simpele maatregel: niet ophangen dan anders snij je die weg af? Ook zijn (met alle respect voor eigenaren die hun hond goed onder controle hebben en wel opletten) loslopende honden aan te pakken. Wij zien dat sommige eigenaren net doen of ze niet in de gaten hebben dat hun hond een drol zit te draaien omdat ze al 50 meter verderop lopen: " oh sorry ik had het niet in de gaten" is dan de reactie. Dat loslopen of in elk geval ver van de eigenaar lopen is dus misschien niet zo'n goed idee in de binnenstad. Een herbezinning op de regels, de handhaving en de communicatie hierover zou wat ons betreft zeer welkom zijn.

met vriendelijke groet

een bewoner van de Naaierstraat

Anoniem zei

Wendy Ruwhof kan aangeven dat er handhaving gaat plaatsvinden, maar als dat weer op een schaal van 6 processen-verbaal per jaar ligt, schieten we er niets mee op.

Gewoon een overal geldende (uitlaatplek of niet) opruimplicht invoeren en groots inzetten op handhaving. De inkomsten aan bekeuringen zullen de salarislasten van tijdelijke BOA's ruimschoots overtreffen.

Gebruik die inkomsten én de hondenbelasting voor de oplossing van het probleem:

hondentoiletten / uitlaatstroken mét opruimplicht in afvalstations met een verbinding met het riool. Die kosten ongeveer € 1000,=. Zie de site van Gepp.

Probleem opgelost en het aantal BOA's wordt weer afgebouwd.

Neem wel echte BOA's en laat ze in paren cruisen door de 44 hotspots, zoals door Wendy Ruwhof vermeld.

Over de jonkies bij stadtoezicht hoor ik vaak dat ze de andere kant opkijken. De buurtvaders lopen hun rondjes vroeg in de avond. terwijl de crimineeltjes in de Korte Akkeren pas vanaf 22.00 uur vervelend worden.

Tsja.....dan blijft toezicht iets symbolieks. Leuk hoor, maar het lost niets op en is meer een imago dingetje dat vaak weer dient voor zelfprofilering binnen een circuit van ambtenaren.

Ik zeg; geld gebruiken waarvoor je het int en daadwerkelijk en krachtig handhaven totdat de denkomslag plaatsvindt waarbij iedere hondenbezitter gaat beseffen dat ie verantwoordelijkheid moet nemen voor de shit van zijn/haar hond.

Ik zeg 2: Niet meer over praten, maar DOEN !!

Theo van Schaik

De tijd van waarschuwen is voorbij, laat de vervuiuler betalen


Anoniem zei

Blijkbaar wordt deze blog hoofdzakelijk gelezen door hondenhaters en worden de hondenbezitters afgeschilderd voor halve criminelen. De beslissing is wederom gemaakt doordat een kleine groep klagers de gemeente aanspreekt op dit probleem. De minderheid krijgt weer gelijk.De beslissing van de wethouder het aantal uitlaatplaatsen terug te brengen tot 5 is dan ook zeer overdreven. Jammer dat de grote groep belanghebbende hondenbezitters niet is gehoord of betrokken bij dit probleem. Deze groep mag wel betalen maar krijgt er niets voor terug. Het grootste deel van de honden belasting verdwijnt in de pot algemene middelen. Er zijn best plekken aan te wijzen die geen overlast geven, zoals bij mij in de buurt de Omloopkade (nr55) en de Hoevelust (nr3).
A.M. van der Hoeven

Anoniem zei

Ik wil op de vroege zaterdagmorgen nog wel even aangeven dat ik geen hondenhater ben, zoals ik ook geen mensenhater ben.

Van mijn medemens verwacht ik dat ik geen last heb van zijn of haar ontlasting. Dat verwacht ik ook van hun honden, die ik verder ten volle respecteer, aai, knuffel en mee speel. Ben van Bommel kan dat weten, vraag maar aan Ben !

Van mij hoeven de uitlaatstroken al helemaal niet weg, als er maar opgeruimd wordt. Bovendien hou je nu eenmaal een flink aantal asocialen die hun shit 'never nooit' zullen opruimen, juist voor hen moeten die uitlaatstroken blijven. Het beleid van Wendy Ruwhof zal dus averechts werken omdat de 'aso's simpelweg hun hond gaan laten schijten op plekken waar kinderen graag spelen.

Maar ja, wethouders en (landelijk) ministers verzinnen nu eenmaal graag oplossingen voor hun imago en ter zelfprofilering.

En......de volgende wethouder gaat net zo makkelijk weer uitlaatplekken uitbreiden, waar Wendy Ruwhof meent ze te moeten afschaffen.

Wie lacht niet die een bestuurder beziet ?

Mooie woorden zijn niet altijd waar, ware woorden zijn niet altijd mooi

Het luxe huis van de stad en de luxe parkeergarage ernaast, het mag er allemaal komen in crisistijd, mevrouw Ruwhof drukt het er wel door.

Als het nu toevallig eens om de gewone mens gaat, zoals gewone mensen aan de P.C. Hooftstraat die graag hun gewone parkje opgeknapt zien worden.......dan worden zij afgescheept met wat beloofde plantjes van het wijkteam, die vervolgens niets van zich laat horen.

Tsja....kom maar eens met de vraag of het wat veiliger mag hier, een verlicht park in plaats van een donker gat waar prostitutie en drugsdealers dankbaar gebruik van maken, waar je geen buurtvaders ziet, waar de dappere jongens van stadtoezicht ook enkel een symbolische functie lijken te hebben als ze wegkijken van het tuig, dat heel wat manser is. Dan zie je de toezichtclub enkel bij daglicht, waar de rottigheid nadrukkelijk aanwezig is nadat de duiternis gevallen is.

Dan is er geen geld bij de gemeente Gouda, geen uitbaggeren, geen steigertjes, geen verlichting, geen camera, geen vis in de vijver....alle burgers mogen hun BSGR (gemeente- en Hoogheemraadschapsbelasingen braaf in de grote pot doen en de gemeente bouwt er voor zichzelf een prachtig huis van de stad voor. Zo werkt het dus in Gouda.

Er zijn veel te veel praters in Gouda die zich veel teveel geld toeëigenen voor hun eigen prestige-objecten die ze graag verkondigen binnen hun circuitje van ambtenaren en journalisten.

En op de nieuwsjaarrecepties staan ze de stad Gouda te promoten, terwijl de bewoners, afgemeten aan hoe het in de praktijk werkt, in de stront kunnen zakken. Laten we treffend zeggen de hondenstront, sprak hij met een blij gemoed.

Wens allen een fijn weekend toe, met of zonder huisdier.

PS: Ik stel één grote uitlaatplek voor...op de stoep voor het "huis van de stad",zonder opruimplicht

Zo, ik ga boodschappen doen

Theo van Schaik

Anoniem zei

Ja, Theo.. het zal idd een probleem zijn. In gouda 3500 geregistreerde honden bezitters hoorde ik laatst. nNu blijkt dat een hondenpoepzuiger inclusief bestuurder minder dan 100000€ kost en gem. capelle aan den ijssel bij kan houden ben ik er als hondenbezitter een voorstander om zo'n machine aan te schaffen en deze te laten werken in de uitlaat-zones en op overige lokaties de ruimplicht in te voeren. Creëer je als gemeente gelijk werkgelegenheid.