Betrokken

Betrokken

dinsdag 14 mei 2013

Historische kans voor Gouda
Onlangs stond bestemmingsplan Binnenstad Oost op de agenda en de ChristenUnie heeft dit moment benut om ook iets heel anders aan de orde te stellen: het pand van firma Van der Goes in de Zeugstraat staat sinds kort leeg en bevat nog restanten van een oud hofje, Het Hofje van Jongkind

De binnenplaats is nu bedekt met een plat dak en de woningen die om de binnenplaats liggen zijn in gebruik als kantoor, opslag e.d.
Het pand is op dit moment in handen van een Utrechts ontwikkelingsmaatschappij en het zou heel mooi zijn als het hofje weer in ere wordt hersteld.

Tijdens de raadsvergadering hebben we gepolst wat de raad hiervan vindt, maar daar kwam weinig reactie op en men beperkte zich tot de opmerking dat wij daar geen geld voor hebben. 
Dat weten we als fractie natuurlijk ook wel, maar we willen juist enthousiasme, want dan komen er vanzelf geïnteresseerden.Direct na de raadsvergadering ben ik benaderd door Abram Makelaardij die samen met een aannemingsbedrijf Houtman hiermee aan de slag gaat en het hofje met woningen weer in de oude staat wil proberen terug te brengen. 

Ze willen graag aan de voorzijde weer drie winkelpandjes realiseren, zoals het oorspronkelijk ook was en daarachter 8 kleine woningen in het hofje. Daarbij zou het natuurlijk helemaal mooi zijn als de toegangspoort tot het hofje, dat sinds 1988 achter het Verzetsmuseum als toegang tot de tuin dient, weer daar zal worden teruggeplaatst.
Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Het zou een aanwinst voor onze stad zijn!


Achtergrond informatie over het hofje

Het Hofje van Jongkind is een voormalig hofje van barmhartigheid, gesticht in 1702 aan de Zeugstraat in Gouda.
De Goudse notaris Adriaan Jongkind overleed in 1700 als vrijgezel. Hij had daarvoor testamentair bepaald dat de gereformeerde diaconie zijn enige erfgenaam zou zijn. Voorwaarde was dat een bedrag van ƒ 9.000 bestemd zou worden voor het oprichten van een hofje, dat zijn naam zou dragen. De woningen dienden voor de huisvesting van arme en oude weduwen zonder kinderen of van oude vrijsters, die in Gouda woonachtig waren en behoorden tot Nederduits Gereformeerde Kerk. 

De bewoonsters ontvingen jaarlijks tien tonnen turf. Zijn huishoudster Pieterge Pieters van der Neut kreeg naast een legaat voorrang om, samen met haar zuster Gooltje, in één van de huizen van het hofje te wonen.
In 1701 kocht de diaconie een huis aan de Zeugstraat met enkele daarachter gelegen woningen. Het nieuwe hofje kreeg twee huurhuizen aan de straatzijde en negen huisjes in het hofje. De regels voor toewijzing van woningen in het hofje werden streng nageleefd. Zo kreeg een blinde vrouw geen toestemming om een inwonende hulp te huisvesten. Zij besloot daarop geen gebruik te maken van de hofjeswoning, maar bij haar zoon te gaan inwonen.

Van de bepaling, dat de vrouwen lid moesten zijn van de Nederduits Gereformeerde Kerk werd eenmaal afgeweken, maar met de uitdrukkelijke bepaling, dat niemant na des sulks sal toegestaen worden, of sal een geruijme tijt lidmaet der gemeente geweest zijn.[2]
In 1959 werd het hofje verkocht en kwam er een speelgoedwinkel en tot 2013 een doe-het-zelfzaak. 

8 opmerkingen:

JanPieter zei

Mooie kop Theo.

Eenvoud en kunnen ontdekken van geschiedenis van Gouda door in het nu en voor de toekomst te handelen.
Mooi initiatief.
Zo is er meer en je hebt geen torenhoge ambities nodig om aan 1-inwoners,2 toeristen 3 politiek, te tonen welke geschiedenis lagen Gouda kent en vooral ook achter de gevels.In de geschienis en gebruik van de kavels. Het voorbeeld dat je aanhaalt als project geeft dat ook aan. Men leze de studie van Bregje de Wit, over de industriele geschiedenis van Gouda er op na.
Overige historische kansen zijn er ook: stoppen met herontwikkeling middels het foute plan van Multivastgoed(Green Real Estate/Zeeman) in wat ook wel het zuidelijk deel van de spoorzone genoemd wordt. Inbreien van passende bouwwerken en functies, geen onnodige sloop van woningen en herstel van historische structuur, mits natuurlijk voorzien van goede borden, loop en fiets wegen naar de stad, bijvoorbeeld naar de Zeugstraat.
JanPieter www.watererfgoed.nl

John Mastenbroek zei

Theo, dit is een geweldig initiatief! Dáár wordt wat goed gemaakt van al het mooie dat in de storm en drangperiode moedwillig is gesloopt, zoals de prachtige, statige panden aan de Kattensingel hoek Vredebest, waar nu de foeilelijke panden van de ABN-AMRO staan.
Ik juich jouw gedachte enorm toe en wens je succes met de plannen!
John Mastenbroek

Hans du Pre zei

Beste Theo,
Wat een geweldig goed idee om dat hofje weer te herstellen en het toegangspoortje weer terug te plaatsen. En inderdaad met enthousiasme is een hoop te bereiken. Eerst kijken of er genoeg steun te vinden is voor een initiatief en daarna zien hoe daar geld voor op tafel kan komen. Die volgorde wordt de laatste tijd te vaak omgedraaid.
Mijn steun heb je.
Met vriendelijke groet

Anoniem zei

Prima Blog Theo.

Laten we dáár geld in stoppen in plaats van die onzinnige groene "Croda-verbinding" of "Torenpark", zoals u wilt, naar de IJssel, waar geen hond (tussen de chemische installaties van Croda) wil wandelen om uitzicht te hebben op industrie aan de overkant.

NIEMAND zit te wachten op dit persoonlijk prestige-object van meneer Du Pré, die helaas blijft drammen dat bewoners van de Korte Akkeren smachten naar zo'n verbinding met de IJssel. Dat zijn nog eens oneigenlijke argumenten om je eigen willetje door te drijven. Ik heb namelijk, buiten meneer Du Pré nog NIEMAND gesproken die dit Torenperkje wil. Laat menneer Du Pré eens de kunst ontwikkelen om ook eens te zwijgen in plaats van de deuren bij de wethouders platlopen om zijn persoonlijke idealen te verwezenlijken in een wijk waar hij niet eens woont. Laten we deze meneer Du Pré eens een stuk minder serieus nemen en laat het wijkteam eens ophouden zich voor het karretje van deze manipulator te spannen. Een autoriteit deze man ? Nee, een vreselijke drammerige bemoeial die nauwelijks te onderbreken valt in zijn monologen.

Theo van Schaik
Een rechtgeaarde inwoner van de wijk Korte Akkeren

PS: Meneer Du Pré, bemoeit zich eens lekker met uw eigen wijkje en uw Peperstraatje en blijft u lekker, zoals u in de afgelopen 40 jaar deed, koffie drinken bij Croda die u graag haar uitbreiding gunt tgen koste van de inwoners van de Korte Akkeren.

Deze man lijkt nog in staat zich te bemoeien met een vijvertje in Oost-Groningen. Laten we hopen dat hij daarheen verhuist.

Anoniem zei

Beste Theo,

Historie herstellen met een visie daar achter is een goed initiatief, de lauwe reakties n.a.v. jouw voorstel in de raad is typisch iets Gouds.

Het was anders toen het "huis van de Stad" erdoor gedrukt werd. (of was jouw fractie daar toen ook voor?)Kosten (begroot) 50 mlj.

Als je wat wilt als Overheid kan alles, dus schud op die politicie.

Succes,

Klaas


Anoniem zei

Meneer Hans du Pré schijnt het ook al gepresteerd te hebben om zich uit te spreken voor een damwand in de IJsseldijk die aan de bewonerskant (Korte Akkeren) geslagen gaat worden.

Meneer Hans du Pré heeft zich ook al sterk gemaakt voor een wandelroute langs de gammele Croda-muur, maar op de foto bij het betreffende artikel in het AD is te zien dat er nog wel 2 fietsers naast de hem passerende fietser kunnen. Hoezo oneigenlijke argumenten ?

Het zou me niets verbazen als er een open vaarverbinding komt tussen de Peperstraat en de IJssel. Dan kan meneer Du Pré een bootje kopen en zo vanaf zijn voordeur de IJssel opvaren.

Meneer Du Pré vertelt op 27-02 aan de gemeenteraad dat de bomen langs de watertoren tot aan de daklijn reiken om te bewerkstelligen dat het zicht op de watertoren vrijblijft. Echter, de bomen groeien helemaal niet tot de dakrand en staan bovendien op privé-terrein. Ook hier heeft meneer Du Pré weer een mening, onderbouwd met oneigenlijke argumenten.

Waarom nemen zovelen deze man nog serieus ?

Theo van SchaikTheo van Schaik

Anoniem zei

Beste Theo,

Het is erg jammer dat dhr. van Schaik uw blog misbruikt om zijn persoonlijke vete tegen dhr. Dupree uit te vechten.

Met vriendelijke groet,

Agnes Booister

Pa-ul zei

Zie over het Hofje aan de Zeugstraat http://www.paulabels.nl/2015/08/hofje-van-jongkind-een-verstopt-en-bedreigd-pareltje-aan-de-zeugstraat/