Betrokken

Betrokken

zaterdag 30 maart 2013

"U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid"


Gouda moet de komende tijd 5 miljoen euro extra bezuinigen en dat geeft in (politiek) Gouda de nodige  commotie.
Dat begon al toen een discussie nota hierover uitlekte en via de lokale media de nodige aandacht kreeg.
De brainstorm avond n.a.v. deze notitie kreeg in de media opnieuw aandacht en vooral de inbreng van de ChristenUnie werd meermalen vermeld.

Ook het veiligheidsbeleid kwam in de media aan de orde en ik heb toen aangegeven dat op dit terrein meer eigen verantwoordelijkheid mogelijk is. 
Deze opmerking wordt niet door iedereen goed begrepen en ik wil het in deze blog graag nader toelichten.

Veiligheidsbeleid

In deze financieel slechte tijden worden we in de (lokale) politiek steeds weer opnieuw uitgedaagd om keuzes te maken en het is daarom noodzakelijk om - voor zover dat verantwoord is - de inwoners te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, ook als het om veiligheid gaat.

Natuurlijk moet de overheid en de politie in staan voor de veiligheid van haar inwoners. Maar ook de inwoners kunnen iets aan die veiligheid doen.
Het is te makkelijk om bij overlast onmiddellijk te roepen dat er (meer) camera toezicht moet komen en in buurten waar er veel wordt ingebroken, dat daar meer surveillance nodig is.
Bij camera toezicht heb je namelijk als nadeel dat de overlast zich gewoon verplaatst en bij buurten waar veel wordt ingebroken helpt extra surveillance niet of nauwelijks.

Het is in veel gevallen veel effectiever als, naast inzet van overheid en politie, de inwoners ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Bij situaties waar overlast aan de orde is, is het belangrijk dat de belanghebbenden zich met elkaar inspannen om die situatie te verbeteren. Er zijn diverse voorbeelden in Gouda waar dit succesvol is gelukt. Wel is het dan belangrijk dat ook de gemeente en de politie erbij betrokken worden.

Inbraak is een heel vervelend fenomeen. Mensen die dit meemaken hebben daar vaak heel lang last van en voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Het is daarom belangrijk om inbraken te voorkomen en daar heeft de bewoner een belangrijke eigen verantwoordelijkheid.
Je kunt heel wat aan preventie doen en mijn collega Jan van den Heuvel (PvdA) spant zich hier al enige tijd voor in. De ChristenUnie is overigens ook met een plan bezig.

Uitdaging

Het zal de komende tijd een stevige uitdaging worden om de schaarse middelen zo goed mogelijk in te zetten. Bij veiligheid moeten we ernaar streven om de gelden alleen daar te hoeven inzetten waar dat echt nodig is en daarbij de inwoners te stimuleren om ook hun eigen verantwoordelijkheid in te vullen.
Dat laatste kan bijvoorbeeld door het nodige aan inbraakpreventie te doen. Daarnaast is het ook belangrijk dat buren onderling alert zijn (buurtpreventie) en zo met elkaar bijdragen aan de veiligheid. 
Voor alle duidelijkheid:  de primaire zorg voor de veiligheid blijft bij de overheid en de politie.
Ook Burgernet is belangrijk. Heeft u zich daarvoor al aangemeld?

In de politiek wordt het laveren tussen de opdracht om extra te bezuinigen en de noodzaak om voldoende veiligheid te bieden.
De ChristenUnie zal zich in ieder inspannen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven die nodig zijn om de veiligheid in onze stad te kunnen waarborgen.


3 opmerkingen:

JanPieter Janse zei

Theo, U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid!
Klink als een mantra, zeker geplaats in diskussies over bezuinigingen en camera toepassingen zoals in Gouda.
In de opvatting dat de overheid, de dichtst bijstaande lokale overheid zorg draagt en heeft op zelfs grondwettelijke basis voor haar inwoners, past meer het zichtbaar(geen camera,s) maar fysiek zichtbaar en aanspreekbaar zijn van politie.De teloorgang van het kantoortje en de lokale diskussie en kosten daarover zijn maatgevend voor het gevoel! dat de politie behoudens middels camera,s en per auto en telefoon..... te weinig direct benaderbaar is om onveiligheids gevoelens, feiten en overtredingen te melden.Zichtbaar en aanspreekbaar blauw op straat is mi wat nuttig, nodig en doelmatig is.Daar helpt geen Nationale Politie meer,eerst dan is de wetenschap dat je allereerst zelf verantwoordelijk bent voor eigen(onveiligheids)gevoel en feiten een relaante constatering.
Over de waanzinnig grote aantallen camera,s en niveau van veiligheidsgevoelens bij gebruikers van de openbare ruimte bestaan goede studies. Er zijn er te veel, zoals ook op de Goudkade toegepast zonder dat het, zie coffeeshop diskussies significante verbeteringen in het veiligheidsgevoel heeft opgeleverd.
De fictie omzetten in blauw op straat, bereikbaar, aanspreekbaar en telefonisch goed bereikbaar werkt beter.
JanPieter Janse.

Anoniem zei

Ach Gossie, de Christen Unie voelt zich weer eens onbegrepen.

Erg ? NEE. Het is u eenmaal een partij die moeilijk te begrijpen valt. Dat moet vooral zo blijven.

En mocht het huis van Theo Krins eens in de fik staan.....mocht hij zijn benen breken.....mocht bij bedreigd worden....mocht er bij hem ingebroken worden....VOORAL NIET REAGEREN HULPDIENSTEN...dan laat je zien dat je de Christen Unie begrijpt....HEEL GOED BEGIJPT!!

Daniel zei

Niet normaal dat we ons eigen huis moeten beveiligen met handgranaten, pantser etc. etc. Dat hoort toch niet?