Betrokken

Betrokken

zaterdag 16 maart 2013

Coffeeshop is semi crimineelOp 13 maart was er een hoorzitting over het Coffeeshop beleid in Gouda, waarbij het met name ging om de wens van de meerderheid van de Goudse gemeenteraad om die shops ook buiten de singels te kunnen vestigen. 
Vooral Koffieshop De Vriendschap levert veel klachten van bewoners op en die willen - net als het wijkteam - graag de coffeeshop ergens anders gevestigd zien.
De politie ziet verplaatsing echter niet zitten, lees meer daarover in een eerdere blog daarover.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de handhaving en de situatie rond de Wilhelminastraat en wil dat er concrete maatregelen worden genomen.

Lokaal maatwerk

Aanvankelijk zou in Nederland een wietpas ingevoerd gaan worden, maar dat is vervangen door het zgn. "ingezetene criterium", wat betekent dat de bezoeker afkomstig moet zijn uit Nederland. Er is echter ook ruimte voor lokaal maatwerk. De burgemeester bezint zich nog op de Goudse invulling, maar moet voor 1 mei a.s. aan de minister laten weten hoe het beleid in Gouda wordt vormgegeven.

Situatie in Gouda

In Gouda zijn er vijf coffeeshops, waarvan vier binnen de singels.  Ze liggen op voorgeschreven afstand van 150 meter van de scholen. Als de - (nog?) niet gehanteerde - norm van 350 meter wordt gehanteerd, dan voldoen ze er nog steeds aan.
Als je de coffeeshops buiten het centrum wilt vestigen en wil voldoen aan de eisen, dan moet je als alternatief vooral aan de bedrijventerreinen denken.
Daarover is advies uitgebracht en volgens de burgemeester is er weinig enthousiasme vanwege de vereiste extra handhavingscapaciteit die dan nodig is.
De overlast bij de bestaand coffeeshops relativeert hij, door aan te geven dat er geen grote incidenten zijn te koppelen aan die coffeeshops. De bekende overlast betreft vooral parkeeroverlast. 
Deze parkeeroverlast wordt vooral gesignaleerd bij Koffieshop De Vrienschap in de Wilhelminastraat.
Met o.a. de ChristenUnie is de burgemeester van mening dat die situatie echter beter moet!

Niet verplaatsen

De burgemeester vindt een principiële discussie over coffeeshops of verplaatsen niet zinvol, ze zijn er nu eenmaal en op de huidige locatie is handhaving goed mogelijk.
Hij is wel bereid te kijken naar de openingstijden. Nu heb je namelijk een waterbed effect omdat de coffeeshops verschillende sluitingstijden hanteren. Daarnaast mogen ze tot 0.00 uur open zijn en om de overlast terug te dringen is het vervroegen van dat tijdstip waarschijnlijk een goede oplossing. 
Verder moet er ook meer toezicht komen, waarbij in de eerste plaats de coffeeshops zelf hun verantwoordelijk hebben, maar ook de bewoners en de politie. Dat laatste is een spannende opmerking, maar daarover verderop meer.

Semi crimineel

De woordvoerder namens de politie gaf aan dat het gedoogbeleid ertoe leidt dat er altijd een semi crimineel circuit omheen hangt. Dit komt o.a. door het feit dat het vervoer en het leveren formeel niet is toegestaan. Hij voegde daar wel aan toe dat er in Gouda geen criminelen betrokken zijn bij de coffeeshops en dat er geen straathandel plaatsvindt. 
Verder onderstreepte hij dat de huidige coffeeshops gunstig zijn gesitueerd en door surveillance en de camera's is er goed zicht op wat er gebeurt.
Verder is hij bereid om met de betrokkenen van de Wilhelminastraat om tafel te gaan.

Handhaving

Namens de ChristenUnie heb ik een oproep aan de politie en de betrokkenen van de Wilhelminastraat gedaan om structureel met elkaar om tafel te gaan, net zo lang totdat de situatie naar wens verloopt. Nu constateer ik al jaren dat de er sprake is van hinderlijke (parkeer)overlast en dat de communicatie tussen de verschillende partijen stroef verloopt. Dit kan niet langer zo, zeker niet omdat naar verwachting de coffeeshops binnen de singels blijven.
Verder heb ik de vraag gesteld of er wel voldoende handhavingscapaciteit is. Volgens de woordvoerder van de politie is dat het geval, er wordt opgeschaald als dat nodig is. Wij hebben echter de indruk dat die capaciteit niet voldoende is en zullen nu nadrukkelijker gaan volgen hoe de politie inzet verloopt. 

Maatregelen

De komende periode zal het beleid rond de coffeeshops extra aandacht moeten krijgen, waarbij wat de ChristenUnie betreft, de openingstijden van de coffeeshops worden beperkt, de politie veel actiever gaat handhaven en er rond de Wilhelminastraat - in goed overleg met de betrokkenen - wordt gekeken naar verkeersbelemmerende maatregelen. Daarnaast moet ook goed gekeken worden naar de situatie bij de andere coffeeshops, want ook daar schijnt sprake te zijn van behoorlijke (verkeers)overlast.
We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en ons inzetten voor een adequaat beleid rond de coffeeshops.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Theo,

De "ambtelijke molens malen".

Het tuig bij de Gulden Brug (voor niet Gouwenaren, Veerstraat/Turfsingel) is na jaren overlast ook verdreven mede door inspanning van de Christen Unie.
Simpel, "CAMERA", en bekeuren.

Is gauw over deze overlast.

Lees ik jouw voorstel (in de gemeenteraad ingebracht) in de Goudsche Post??

Anoniem zei

Wat echt (semie) crimineel is dat de verkoop (aan de voorkant)mag en de inkoop (aan de achterkan) niet mag. De rest vind ik maar gemorrel, alsof je een stozuiger aan de praat wil krijgen die op maandagochtend gegefabriceerd is. Ben van Bommel

Anoniem zei

Helemaal goed 'Anoniem en Ben',

Het tuig heeft zich gedeeltelijk verplaatst naar de hoek Bosweg / P.C. Hooftstraat. Eigenlijk moet die camera het tuig volgen, zoals de politie ook de criminaliteit volgt. Maar Gouda zit een beetje krap hé na die 50 miljoen voor die 'stroopwafelkubus'. En zoals altijd, mag de gewone burger daar onder lijden.

Ben,
Verkoop mag, maar inkoop is verboden. En zelf verbouwen is ook niet lekker legaal. Dat riekt naar een ambtelijke beslissing. Alsof je volop naar het toilet mag, maar niets mag eten of drinken. Tsja..., dan beslis je eigenlijk dat mensen illegaal gaan consumeren

Theo van Schaik
ORKA

Anoniem zei

Als bewoner van een woning vlak bij de koffieshop in de wilhelminastraat ervaar ik dagelijks de overlast hiervan. Zeven dagen per week tot 24.00 uur is het een aan en afrijden van auto's van koffieshop bezoekers. Ze vertonen over het algemeen a-sociaal verkeersgedrag zoals hard rijden, opgevoerde knalpotten die extra geluidsoverlast veroorzaken, keiharde muziek en maling aan parkeerverboden

Het geloof in de politie ben ik kwijt, je ziet ze regelmatig over de Houtmansgracht rijden, dapper de andere kant op kijkend, en niet handhaven op fout parkeerders.

De gemeente Gouda laat de burgers ook links liggen. Op mijn verzoek om snelheidscontroles op de Houtmansgracht ivm het overtreden van de maximumsnelheid van 30 km per uur krijg je als antwoord dat er verkeersborden staan met 30 km zone( eentje bij de Kleiwegbrug die niemand ziet omdat je op al het chaotische verkeer moet letten.

Ik ben 2 keer op een klachten avond geweest en men besluit dan met de slotsom dat er geen overlast is van de koffieshop. maar van de bezoekers! Hoe verzin je het, zeg dan maar ook dat niemand last heeft van schiphol, maar van de vliegtuigen.

En zo kan ik nog wel even door gaan. Er is maar een oplossing: weg uit de binnenstad.
Vanwege het karakter van de koffieshop bezoekers schrijf ik anoniem

Anoniem zei

Hollanders moeten altijd iedereen over 1 kam scheren..

Anoniem zei

Wat een onzin de titel alleen al!!
Leef en laat leven. Kijk in amsterdam daar staan er wel 10 shops in 1 straat. Niemand zeurt. Maar ja Gouda he... Eens een gehucht altijd een gehucht...
Als er een bordeel stond was het minder erg zeker. Oh nee daar kunnen al die kantoorpikkies die nu klagen hun behoeften halen..