Betrokken

Betrokken

maandag 11 maart 2013

Burgemeester Schoenmaker pikt het niet

(foto: gemeente Gouda)Maandagavond 11 maart stond er een werkconferentie op de agenda over extra bezuinigingen voor in totaal € 5 miljoen vanaf 2015.

Vooraf hadden de raadsleden in verband hiermee een notitie ontvangen met als titel "Op weg naar het Goudse model". Hierin worden drie mogelijke modellen beschreven: Gouda laat, Gouda maakt mogelijk en Gouda doet met onderliggend allerlei consequenties en uitdagingen.


Om de gesprekken hierover zo onbevangen mogelijk te laten zijn was er tot maandagavond 20.00 uur een embargo op het stuk. Tevens was onderkend dat het stuk wanneer het niet vanuit een bepaalde context zou worden gelezen en besproken (het gaat om een theoretisch model met verschillende scenario's) een hoop onrust zou kunnen veroorzaken in de stad.

Het stuk is echter toch naar buiten gelekt en vervolgens stond er een groot stuk in het AD en was er - vooral in de cultuursector - gelijk de nodige onrust.

Serieus probleem

Burgemeester Milo Schoenmaker vindt dit gedrag (terecht) onacceptabel en riep aan het begin van de avond de persoon in kwestie op om zich te melden en het door te spreken. Mocht die persoon zich niet melden laat hij het er niet bij zitten en zal hij blijven proberen te achterhalen wie er gelekt heeft. 
Mocht hij er dan alsnog achterkomen wie er heeft gelekt dat heeft die persoon een serieus probleem, aldus de burgemeester.
Mocht er in de toekomst weer worden gelekt, dan zal hij daar direct aangifte van doen!

Een belangrijk punt bij dit incident is dat het (onderlinge) vertrouwen in de raad met deze actie is geschonden en vertrouwen is nu juist een belangrijke basis om met elkaar goed te kunnen functioneren.

Inspirerend

De avond zelf, vormgegeven door tafeltjes sessies, was inspirerend en er kwamen originele ideeën naar boven. Het zal een flinke uitdaging voor het college en de ambtelijke organisatie worden om alle ideeën te vertalen in concrete keuzes voor het (financiële) beleid.
We zijn heel benieuwd naar de volgende fase en dan zal blijken in hoeverre deze avond werkelijk nut heeft gehad.


8 opmerkingen:

JanPieter Janse zei

Nou, dat is heel vervelend.Ben je net Burgemeester en is er sprake van stroopwafellekken.
Ook vervelend is, dat het stuk als het dan openbaar is vanaf dat moment niet te zien en te lezen valt op de site van de Gemeente.Net zo ernstig zou ik zeggen.Openbaarheid is zo geschaadt en dat is even ernstig voor de kiezende burger als het gelekt raken van een vertrouwenlijk stuk.Meer openbaarheid en transparantie in het politieke proces en openbaarheid van handelen van de Gemeente steunt het democratisch handeln en dan hoeft niemand te lekken.Ter controle, staat het stuk nu dan wel op de site????
JanPieter

Anoniem zei

Goede Morgen.
Op de site van de Gemeente staat niets, behalve een mededeling van de te houden werkbijeenkomst in algemene tekst.
Jammer, schending van de openbaarheid? Lijkt me wel.Aangifte wegens scheding van de openbaarheid/WOB? Het politiek stuk, de opgaven voor het ambtelijk apparaat zijn geen speeltuigen voor politici, bestuurders en ambtenaren.Noch voor de intimi van politici,partijbesturen en leden.Nee, voor de gehele Goudse Gemeenschap.Kiezers, Burgers en Bedrijfslevenis het gezien de aard van de noodzakelijke bezuinigingen en investeringen van belang dat iedereen dat weet, ruim voor 2014!
Schoenmaker blijf bij leest en bevorder openheid en openbaarheid, om te beginnen met het stuk voor 11 maart en daarna veel. De site is er goed voor.
JPJanse

Anoniem zei

Hij die de waarde van zijn woord niet kent,staat snel als koopman slecht bekend.

Uit het boek spreuken: Zonder verstand deugd zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten begaat een misstap.

Het bovenstaande geeft aan, dat met dit soort collega's geen afspraken kunnen worden gemaakt en het vertrouwen is geschaad.

Theo Krins zei

De notitie is te downloaden via deze link:http://www.gouda.nl/ris/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen_2013/Cyclus_13_maart_2013/Werkbijeenkomst_11_maart_2013/Werkbijeenkomst_11_maart_2013

Anoniem zei

Dat is erg.
Heeft iemand zich afgevraagd of het misschien WEl nodig is een dergelijke discussie in het openbaar te voeren als het om de hele raad gaat?
Ben van Bommel

JanPieter zei

Reactie 3.

Op zich een interessant stuk, dat nu ook openbaar is.Openbaar had kunnen zijn vanaf 11 maart 2013 20.00 uur.
De stad Rotterdam kent een prachtig effectief bruikbaar monument: Het burgerforum. Het werkt niet ook altijd naar behoren,maar bevorderd betrokkenheid van intekenende burges als kiezers.Los van wijkberaden en hun voetangels en klemmen, wijkteams olv van gemeentelijke aanssturing en inbreuken op hun eigenstandigheid.
Burgerforum gaat uit van zelfstandigheid en facilitering van burgers in een veel opener en gericht democratischer proces.
De reacties van de politieke partijen, verenigd in de Raad van Gouda, zoals gedaan op 11 maart j.l dienen op de kortst mogelijke termijn ook openbaar op het net geplaatst te worden.
Op het stuk(11-3-2013) zoals besproken door de politiek in het licht van krimpende middelen en herwaarderingen van diensten/aanbod van de overheid kunnen en moeten burgers als kiezers, instellingen, lobby worden losgelaten. Hoorzittingen worden georganiseerd teneinde de kiezer te betrekken bij de te maken keuzen en de keuzen van de kiezer voor de Raad en de Gemeente Gouda.
JanPieter

Theo Krins zei

Beste JanPieter,

Volgens de Griffie was het stuk via de weblink inderdaad op 11 maart vanaf 20.00 uur beschikbaar.

JanPieter zei

Beste Theo,
Volgens de griffie?

Ik ben bereid dat te geloven, achter ik heb dubbel en dwars gezocht en niet een keer. Nieuw is derhalve nieuws. De website kan daartoe bijdragen door te verbeteren en snel zichtbaar te maken voor de eenvoudige burger waar wat te vinden. Mij is het in ieder geval na jouw blog niet gelukt. Met het toezenden van jouw link, met dank, daarna echter wel, maar toen was het al ruim 12 maart.
Inhoudelijk is het een zaak die, maar ik val in herhaling, alle burgers aangaat en dat moeten ze weten en kunnen weten ook.Einde bericht hierover.
Hartelijke groet,
JanPieter