Betrokken

Betrokken

zaterdag 16 juni 2012

Ambitie gesmoord

Het oorspronkelijke ambitieuze plan van Multi Vastgoed


Een jaar geleden presenteerde Multi Vastgoed een ambitieus plan voor de zuidzijde van het NS Station in Gouda, waarbij vooral de Vredebest en Spoortstraat een flinke opknapbeurt zouden krijgen. Het aanvankelijke plan met 18.000 m2 winkeloppervlakte is inmiddels verschrompeld tot nauwelijks 10.000 m2, waarbij de belangrijkste winkel een vestiging van Albert Heijn zal zijn (met 1.500m2 vloeroppervlakte).

Het eerste plan worstelde met de verkeersafwikkeling, maar ook dit veel kleinere plan heeft op dat terrein nog wel een stevige uitdaging. Ofschoon de bussen worden verplaatst naar de noordzijde, zal door de supermarkt en parkeergarage , met 250 plaatsen, er een flinke toename zijn van het autoverkeer zijn door een aantal straten, waar we juist proberen die straten bij het station wat meer autoluw te laten zijn. Daarnaast leidt een supermarkt tot een hogere "omloopsnelheid" dan "normale winkels".
Het nieuwe plan zal vooral effect hebben voor  de Vredebest (voor het bereiken van dit gebied) en de Noothoven van Goorstraat, de Crabethstraat en het Van Bergen IJzerdoornpark.

Verder is er nu eigenlijk meer sprake van het faciliteren van een vestiging van Albert Heijn met wat extra winkels.
Er komt van het oorspronkelijke idee om grootschalige winkels daar te vestigen waarschijnlijk nog maar weinig terecht. Multi Vastgoed vindt nu dat een winkeloppervlakte van 300m2 al een grote winkel is... H&M aan de Kleiweg krijgt bijvoorbeeld een bruto winkeloppervlakte van 1.500 m2.
Te kleine winkels zijn niet wenselijk, omdat er dan directe concurrentie ontstaat voor de binnenstad, terwijl het juist de bedoeling was (is) om die positie te versterken.

Winstpunt van het plan is wel dat een deel van de spoorzone weer een frisse uitstraling krijgt en dat komt het beeld van onze stad absoluut ten goede!
Voor de Goudse Verzekeringen is de aanpassing overigens ook aantrekkelijk, omdat er nu op de benedenverdieping een fietsenstalling is voorzien voor 3.000 rijwielen. Aan de noordzijde kunnen al 5.000 rijwielen worden gestald, waarmee we dus met recht een fietsstad zijn.

De komende tijd zullen we een afweging moeten maken of we dit plan nog voldoende vinden om te steunen en of de verkeerssituatie beheersbaar blijft. Tevens zullen de belangen van de kerk (o.a. ongestoorde kerkgang) die daar centraal in het plan is gevestigd en de uitstraling voor onze stad ook moeten worden meegewogen.

Op dit moment wachten we op een concreet plan van Multi Vastgoed. Daarnaast zullen de bewoners en belanghebbenden nog gaan reageren en dan zullen we als raad uiteindelijk een besluit moeten nemen.

3 opmerkingen:

JanPieter Janse zei

Tja, Theo, wat nu.Weer zo iets met hoge goudse ambitie?
Beter was het plan te laten vallen en niet te gaan voor de komende tekorten.Inclusief de parkeergarage.Het is een plan en een ingreep die te groot voor Gouda is.Dat ligt niet aan ambitie, maar aan verblinding door Grondopbrengst en meer uitstraling dan Gouda ook op die plek zou moeten hebben.Niet dat het gebied geen, na verwaarlozing uplift zou moeten hebben, maar herbestemmen en hergebruiken in plaats van sloop en zelfs ongebreidelde sloop van bomen past daar niet, niet elders iun Gouda en zeker niet in het stationsgebied.Goed dat ambitie""gesmoord"'wordt.Beter is:tijdig niet te stikken in een megalomaan plan, qua opzet en ambitie.Crisis of niet.JanPieter Janse

Peter Jansen zei

Ook dit plan kan niet echt mijn goedkeuring wegdragen, zo op het oog. Het was nog maar een paar jaar geleden dat alles in het werk werd gesteld om de verkeersdrukte in, en het sluipverkeer door, het Van Bergen IJzendoornpark terug te bengen. Dit plan leidt nmm tot het tegenovergestelde en is dus om die reden niet aanvaardbaar. Is het dan niet beter of die Van hofwegensingel tóch maar aan te leggen voor de broodnodige ontsluiting? Of kunnen we niet gewoon concluderen dat een AH op die plek niet de juiste is. Zeker ook niet vanwege de nabijheid van een Hoogvliet (wel goed bereikbaar) en de mogelijkhedenom op andere locaties een supermarktfunctie te creëren.

Ineke zei

Geen bezwaar tegen een AH daar, wel tegen toenemend autoverkeer in/vlakbij het centrum. Dus autovrij maken dat gebied. De auto's kunnen aan de Noordzijde van het station. Mensen die naar de AH willen als ze uit de trein stappen, zijn meestal fietsers of wandelaars. Als je toch met de auto bent, kun je wel naar een supermarkt aan de rand van de stad, daar kom je dan waarschijnlijk toch langs?!