Betrokken

Betrokken

donderdag 28 juni 2012

Wim, bedankt!


Op de raadsvergadering van 27 juni hebben we als raad afscheid genomen van Wim Cornelis als burgemeester van onze stad. Zijn laatste vergadering was tevens de eerste vergadering van de raad in het Huis van de Stad en dat maakte deze avond extra bijzonder.

De avond begon wat chaotisch doordat iedereen moest wennen aan de nieuwe opstelling (dubbele rijen) en het feit dat de fractievoorzitters voor de overige fractieleden zitten. We waren vervolgens net begonnen toen de raadszaal door een (loos) brandalarm moest worden ontruimd. Daarna bleef de avond rommelig, mede door enkele schorsingen voor overleg door de fracties, maar het gaf een apart sfeertje....Aan het einde van de vergadering gaf Wim Cornelis de hamer aan Jan Vermeij (VVD), voorzitter van het presidium en vice-voorzitter van de raad en daarmee sloot hij ruim 10 jaar als burgemeester van onze stad af.

Er volgden diverse toespraken waarin de inzet van onze burgervader voor de stad Gouda en de regio werden geroemd. Ofschoon er hier en daar een licht kritische toon te horen was over vooral zijn wijze van communiceren, overheerste toch vooral het positieve geluid. Natuurlijk werd ook stilgestaan bij alle aantijgingen die naar zijn adres zijn geuit, welke veelal niet terecht waren en er is bewondering voor het stevige harnas die Wim om zich heen had als dat nodig was. Een markante uitspraak van hem is:

"Als ik mij door emoties had laten leiden, dan had ik het geen 33 jaar uitgehouden in het openbaar bestuur."

Ander typeringen van hem zijn "een Groningse doordrijver","vasthoudend" en "geen woorden maar daden". Wim Cornelis heeft zich enorm ingezet voor het veiligheidsbeleid, al is er door de media regelmatig een beeld neergezet dat hij theedronk en pamperde en dus niet door pakte. Meer waardering kreeg en krijgt hij vanuit een deel van de lokale politiek, de regio en de ministers in Den Haag.

Zijn activiteiten in Elmina hebben veel stof doen opwaaien, maar hij wist daar bij zijn afscheid een mooi verhaal over te vertellen: dankzij onze contacten in Elmina kwam hij op een staatsbanket in gesprek met de toenmalige minister Ernst Hirsch Ballin, wat resulteerde in een Veiligheidshuis in Gouda. Het gebeurde vaker dat hij door goed lobbywerk in Den-Haag gelden voor Gouda wist binnen te halen, zoals extra geld voor de slappe grond.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, waarbij enkele nieuwe fracties de politieke arena in Gouda betraden, breekt er voor onze burgemeester een moeilijke periode aan.

Jan Vermeij bracht deze periode in zijn speech op een bijzondere wijze onder woorden en met zijn toestemming hierbij zijn bijdrage:

"Na de verkiezingen in 2010 ontstond er een situatie, die bijna uniek is in de gemeente-politiek: 12 partijen dienden zich aan voor de verdeling van 35 zetels, 6 partijen verschenen op het veld met drie zetels, Een moeilijk beheersbare situatie, hoe speel je de wedstrijd van 4 jaar uit met elkaar. Nieuwe partijen moesten hun draai vinden , begrijpelijk ze waren nog niet in vorm, jij probeerde met alles wat in jouw vermogen lag, als een coach, er nog een team van te maken. Helaas, werd ook weleens met gestrekt been gespeeld, eigenlijk goed voor een rode kaart.

Respect voor het spel (de democratie) en de andere spelers was/is wel eens ver te zoeken, vooral toen wij de wedstrijd moesten spelen, niet tegen het Huis van de Stad, maar tegen jouw Huis in Ghana.

Na de reguliere speeltijd kwam er nog een verlenging en deze werd in jouw voordeel beslist. De prijs van deze wedstrijd was behoorlijk, zowel in persoonlijke als in financiële zin.

Ik hoop dan ook van ganser harte dat deze Raad in de tweede helft die nu aanbreekt, het spel zo zal spelen, dat na het laatste fluitsignaal in 2014 de Raad dit zonder gele of rode kaarten heeft uitgespeeld, een Fairplaycup zal het niet worden. Een ligt een grote taak weggelegd voor jouw opvolger."

Als dank voor al zijn inzet als burgemeester van Gouda wordt hij deze avond ereburger van onze mooie stad. Hiermee blijft hij voor altijd verbonden met onze stad.

Wim, bedankt voor alles wat je voor onze stad hebt gedaan en het ga je goed, samen met je vrouw Tisina en allen die je lief zijn!

3 opmerkingen:

Suzanne zei

Er zal wel iemand blij zijn dat Wim vroegtijdig aftreedt. Ik ben dat niet. Zeker niet op de manier waarop het gegaan is. Blijven schoppen. Als je eenmaal je doel hebt bereikt door de burgermeester op te laten stappen, houd dan op met verder schoppen. Uiteraard is dit niet gericht aan jou Theo. Wim wil ik bedanken voor al het goede wat hij voor Gouda gedaan heeft. Ik wens Wim en zijn vrouw het allerbeste toe.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik herken als afstammeling uit de Friese provincie niets in voorgaande ophemelingen, daar doen ze het wat oprechter.

Wim Cornelis als Groninger van oorsprong; gesproken wordt van "een man een man een woord een woord", of "drammend", en "vasthoudend", klopt ten dele nl. alles ge-ent op zijn PVDA beleving.
De raad in Gouda heeft zich in laten pakken, en kon hier niet mee omgaan.

Veiligheid? schijn veiligheid blijkt uit de harde cijfers.
Een atheist die zijn (door linkse partijen gesteund) verantwoordelijke functie als hoofd van de politie minimaal heeft ingevuld (PVDA burgemeester kwaal), volg de media.
Bang prive in de problemen te komen met de terreur van de marokkaanse gemeenschap. (is een feit Theo)

Daarnaast vuile handen gemaakt met "cyclus project", zijn privebelang heeft hem uiteindelijk de politieke kop gekost.

Ik zie uit naar krachtdadig bestuur van onze stad, kan een CU daar wat in betekenen??

Groet,
klaas

Wim Cornelis zei

Beste Klaas (Anoniem)

Lees nu pas, nu ik er tijd voor kan vrij maken, je "objectieve" reactie.
Uit de harde cijfers blijkt dat Gouda inderdaad de afgelopen jaren veiliger is geworden. Hoe zou het komen denk je dat de laatste anderhalf jaar er geen publicaties over Goudse Marokkanen meer zijn? De invulling als portefeuillehouder veiligheid is daarmede debet aan, naast allerlei andere investeringen die door de gemeente Gouda zijn gedaan. Trouwens sinds de politiewet van 1992 is de burgemeester overigens geen hoofd van de politie meer, dus je bent een beetje uit de tijd. De media die jij volgt zijn op z'n zachts gezegd voor ingenomen. De sociale media en de rechtse pers hebben opzettelijk een ander beeld willen neer zetten. Gelukkig zijn er ook mensen die hun verstand laten werken en kunnen zien dat de afgelopen jaren op dit gebied al veel is bereikt. Ik begrijp de privé angst niet voor terreur van de Marokkaanse gemeenschap. Ik heb mij nimmer door angst laten leiden, hetgeen in de gemeenteraad bekend is; overigens ook bij de van oorsprong Marokkaanse Gouwenaars en b.v. woonwagen-bewoners. Dus over welk "feit" spreek je dan wel. (bewijzen op tafel graag)
De relatie met het "cyclus project" is er nooit geweest. Cyclus is een zelfstandige organisatie met eigen bevoegdheden en besluitvorming, gecontroleerd door commissarissen en aandeelhouders. Dat ben ik nimmer geweest. En het zogenaamde privé-belang is voldoende ontrafeld door het KPMG rapport. Ik nodig je daarom uit voor een goed gesprek zonder de noodzakelijk gemeende "Anonimiteit".
Wim Cornelis