Betrokken

Betrokken

maandag 11 juni 2012

Rondje voor een jointje
Op 1 juni organiseerde het wijkteam Binnenstad weer een Rondje Binnenstad voor raadsleden. Diverse fracties en de wethouder Ruwhof waren aanwezig om weer langs plaatsen te worden geleid die om aandacht vragen.  

Evenals vorig jaar gingen we eerst naar de Conventstraat waar de kale muur van de parkeergarage een doorn in het oog blijft, ook al hebben de bewoners er een kleine groenstrook langs geplant. Er zijn nog steeds plannen om metalen bomen voor de garagemuur te zetten die begroeid zullen worden met klimplanten. Het wijkteam heeft daar al een potje voor gereserveerd en verwacht dat het er dit jaar eindelijk van zal komen.

Volgende stop was de Wilhelminastraat in verband met de overlast die door koffieshop De Vriendschap wordt veroorzaakt. De problematiek met de auto’s wordt nu versterkt door bouwactiviteiten (minder beschikbare plaatsen). Soms kiest men er dan maar voor om iemand af te zetten, een rondje te rijden en dan wordt die persoon weer opgepikt. De eigenaar probeert er wel wat de verkeersoverlast te doen, o.a. door van donderdagavond t/m zaterdag avond door twee man het verkeer te laten regelen en foutparkeerders niet te bedienen. Helaas verandert dit niets aan de aard van de zaak: een soort sofdrugs afhaal centrum met dus veel aanloop. De gemeente is huiverig om een koffieshop buiten de binnenstad toe staan omdat in de binnenstad de camera’s en het (sociaal) toezicht aanwezig is. In Juni is er weer een bijeenkomst van de gemeente met bewoners hierover.

Ook veel overlast ondervinden de bewoners op de Lange Tiendeweg op vrijdag en zaterdagnacht van de rij taxi’s die daar op klanten uit de Woodies wachten: motoren blijven draaien, muziek en gepraat van de chauffeurs. Het wijkteam zoekt met alle partijen naar een oplossing die het voor een ieder leefbaar(der) moet maken en deze situatie wordt besproken bij Kring Veilig Uitgaan.


Daarna stonden we nog even stil bij het Wallenbergplantsoen waar ondertussen al 17 bomen zijn gekapt, maar de werkzaamheden stil liggen totdat de aansturing van de zakpaal naar een nieuwe schakelkast is overgebracht. Dat kan pas in augustus plaatsvinden. Dan zal het hard doorwerken worden want volgens plan zal het plantsoen op Open Monumentendag (begin september) officieel geopend worden.

Lelijke opbouw bij ABEE panden

Na een korte stop in de Spieringstraat (verbouw ABEE panden nog steeds in volle gang en eer zijn diverse geveltuintjes met rozen geplant) stonden we nog even stil op de Noodgodsbrug waar het plan voor het openen van de Havensluis werd aangestipt en werd verteld over de in maart gehouden verkeersschouw. De opvallendste punten daaruit:
• Er zijn veel gereserveerde parkeerplaatsen, zoals voor een bedrijf of arts, maar zijn die nog nodig?
• mixed parkeren: buiten havens richting de singel is meer ruimte gekomen. het blijft zoeken, maar het is wel beter geworden
• Handhaving kan beter.


Vervolgens stopten we bij Reakt op de Hoge Gouwe, waar al enige jaren sprake is van overlast, omdat daar methadon wordt verstrekt. Nu worden daar binnenkort ook thuislozen opgevangen en de openingstijden verruimd. Omwonenden zijn nu in overleg met Reakt. Op verzoek van het wijkteam wordt uitgezocht wat de relatie tussen Reakt en gemeente is.Op de hoek van de Naaierstraat en de Turfmarkt, werd aandacht gevraagd voor de verbreding van het trottoir aldaar wat de verkeersveiligheid zal vergroten. Een bouwcontainer die daar nu toevallig staat toont dat aan. Ook kwamen daar de semi-ondergrondse containers ter sprake die op de Turfmarkt (Haven en Gouwe) gepland. Dit blijken grote bakken te zijn die 1,50m. boven de grond uitsteken. Wethouder Wendy Ruwhof kon de bewoners direct geruststellen dat dit plan terug naar de tekentafel is verwezen en er opnieuw wordt bekeken wat er mogelijk is.

Altijd fijn als je werk wordt gewaardeerd....

Tenslotte bekeken we op de Slapperdel de bouw van de H&M. Het is goed te zien dat de fundering als een puist uitsteekt. Er is nu regelmatig overleg tussen bewoners en aannemer o.l.v. een onafhankelijk voorzitter over de bouw. Daarnaast zijn bewoners met een ontwerper bezig met een herinrichtingsplan voor het overgebleven Slapperdelplein waarbij een compromis gezocht wordt tussen aantal parkeerplaatsen en leefbaarheid. In juni zou het plan gereed moeten zijn. Bewoners vroegen aandacht voor de afgesproken tien extra parkeerplaatsen. Die zouden openbaar moeten zijn maar bevinden zich niet op openbaar gebied en de eigenaar weigert tot op heden om daar aan mee te werken. Deze problematiek valt overigens buiten het herinrichtingsplan. Ook werd de wethouder gevraagd om Slapperdel geen officiële parkeerplaats meer te laten zijn die elke toerist met Google of TomTom kan vinden, want dat heeft nu een aanzuigende werking voor deze toch al krappe plek.

Het Rondje Binnenstad voor raadsleden eindigde traditioneel in het Verzetsmuseum.

We kunnen opnieuw terugzien op een leerzame middag, waarvoor dank aan het wijkteam!


(met dank aan Marie-Louise Pierson)

Geen opmerkingen: