Betrokken

Betrokken

vrijdag 26 maart 2010

“anvraag schamteloos”


“Mij vrouw en ik houden van Nederland. Graag mogen wij nou U vragen of het mogelijk kunnen zijn dat de stad Gouda ons een weekje vakantie in deze prachtig stad kunt subsideren?Wij zijn bescheiden, maar een hotel kamer is graag gezien. (wij hebben een klein dochterje van vier jaren). Kunt U ons erbij pecuniair helpen?

Indien U denkt dat deze anvraag schamteloos, ongehoord of impertinent is, mag ik graag weten, waroom de stad Gouda kunt geven protection money aan de bendes van crimineel delinquente? Een duitse krant hebt een bericht over deze protection money gegeven. URL=http://diepresse.com/home/panorama/welt/547560/index.do?from=gl.home_panorama

Wij denken niet dat de stad Gouda kunt zo doen met protection money, dus denken wij dat U alleen maar mensen wilt helpen. Want kunt het mogelijk zijn crimineel elemente voor hun doen nog met geld te belonen?Graag tegemoet zien wij U positive antwoord, ik ben telefonisch verschikkbar: xxxxx
Misschien mag het mogelijk zijn een afspraak voor een bezoek van de gemeenderaad te maken?Met beste groeten uit Duitsland"

Bovenstaand mailtje ontving ik (en anderen) deze week vanuit Duitsland. Het verbaasde mij de afgelopen dagen al dat ik heel veel bezoekers op mijn weblog zag vanuit dat land en na enig speurwerk ontdekte ik het artikel over Gouda dat sinds vorige vrijdag op de website van http://www.diepresse.com/ staat. Oud nieuws dat opeens “hot news” op deze site is.

U zult begrijpen dat ik niet de moeite heb genomen om uitgebreid te reageren. Ik heb volstaan met het verwijzen naar een tweetal bijdragen hierover op mijn weblog.

Nu was dit onderwerp vorige week in Nederland al reden tot een spoeddebat en als vervolg daarop werd deze week in de Tweede Kamer een motie De Krom van de VVD aangenomen, ondanks het feit dat deze door minister Van Middelkoop (ChristenUnie) werd ontraden, omdat de motie o.a. ingrijpt in de lokale autonomie en een karikatuur maakt van wat er in Gouda is voorgevallen.

De motie luidt als volgt:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te bevorderen dat criminele en overlastgevende jongeren niet mogen worden beloond voor hun gedrag middels bijvoorbeeld vakantiereisjes, stagereisjes of feestjes op kosten van de belastingbetaler,
en gaat over tot de orde van de dag.

Voor deze motie hebben gestemd: SP, PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk, zodat zij is aangenomen.

Ik wil niet blijven herhalen, maar ik betreur het dat de kamer in meerderheid heeft ingestemd met deze motie, die ook nog eens gebaseerd is op een onjuist beeld over het gebeuren in Gouda. Vreemd is ook dat er in de motie het onderwerp "vakantiereisjes en stagereisjes" bijgehaald wordt, terwijl de discussie daar niet over ging en het m.i. bijdraagt aan bepaalde karikatuur.

Deze motie zal hopelijk nooit integraal uitgevoerd gaan worden (nog afgezien van het feit dat de lokale overheid hier over gaat), daar deze voorbij gaat aan waardevolle activiteiten voor jongeren (die soms dreigen te ontsporen). Op diverse plaatsen in Nederland worden, vooral rond de jaarwisseling, daarom specifieke activiteiten georganiseerd. Die zijn meestal een groot succes en ze dragen bij aan de leefbaarheid in de steden!

2 opmerkingen:

M. Klijmij zei

Maar overlastgevende jongeren worden ook niet beloond, dat lijkt me ook juist. Dan kan De Krom helemaal happy zijn, maar het feest van vorig jaar had net zo goed doorgegaan als deze motie was aangenomen.

Jan de Koning zei

Ook hier blijkt weer dat de landelijke politieke partijen te ver weg staan van de lokale politiek. Laten we de lokale politiek dicht bij mensen houden en baseren op de werkelijke feiten.
Volgens mij hebben ze in Den Haag toch wel iets anders te doen dan zich te richten op Gouda.