Betrokken

Betrokken

maandag 26 januari 2009

Gouda krijgt ouderenadviseur !


Begin januari kreeg de raad een memo van wethouder Suijker met de verheugende mededeling dat er door de gemeente binnenkort een ouderenadviseur zal worden aangesteld. Eindelijk!
De fractie van de ChristenUnie vraagt sinds 2007 al om een toezegging hiervoor aan de wethouder.

Diverse adviesraden hebben bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) namelijk de noodzaak van een ouderenadviseur onder de aandacht gebracht.
De wethouder reageerde steeds positief op het verzoek van de ChristenUnie, maar wilde er eerst structureel geld voor vinden. Dat is nu gelukt.

De ChristenUnie is wel benieuwd hoe de functie precies ingevuld gaat worden. Een belangrijke taak is naar onze mening dat de ouderenadviseur alle Gouwenaars op (hoge) leeftijd een huisbezoek moet aanbieden. Daarbij kan de adviseur voorlichting geven over faciliteiten voor ouderen en eventueel - als de oudere daarmee instemt - contacten leggen naar andere instanties. Een ouderenadviseur kan op die manier een belangrijke rol vervullen voor mensen die advies wensen op het gebied van wonen, zorg, inkomen, dagbesteding etc.

Geen opmerkingen: