zaterdag 22 februari 2014

Vandalisme meter in Gouda?


Diverse gemeenten in Nederland maken voor de aanpak van vandalisme gebruik van een Vandalismemeter. Met deze meter brengt een gemeente de financiële schade van vandalisme in kaart. Dit moet bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij het probleem en uiteindelijk een daling van het vandalisme.

Vandalismemeter in Gouda

In Gouda zetten we ons al jaren in om de veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Daarbij wordt actief ingezet op o.a. het verminderen van het aantal inbraken en het verminderen van de overlast die vooral wordt veroorzaakt door een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. Maar er is ook sprake van vandalisme in onze stad en een vandalismemeter maakt de kosten daarvan inzichtelijk en verhoogt de bewustwording en kan daardoor ook preventief gaan werken. 
Deze meter is een nuttige toevoeging aan het veiligheidsbeleid in onze stad en het zou een goede zaak zijn als wij die in Gouda ook gaan hanteren! In 2014 stellen we de nieuwe kadernota vast en dan kan dit mooi worden meegenomen.

Hoe werkt het?

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals (onderwijs)gebouwen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen of straatmeubilair, komen voor rekening van de gemeente Gouda en daarmee voor rekening van de inwoners in Gouda. Om inwoners bewust te maken van de kosten van reparatie en schoonmaak brengt de gemeente met een Vandalismemeter de kosten in beeld.

Een Vandalismemeter laat zien hoeveel financiële schade door vandalisme aan eigendommen van de gemeente precies is aangericht. Hierdoor kan iedereen in één oogopslag zien hoeveel de gemeente hieraan heeft moeten uitgeven. Met het bekend maken van deze gegevens hopen gemeenten de oplettendheid en betrokkenheid van burgers bij het vandalismeprobleem te vergroten.
Meestal wordt een aantal keer per jaar de vandalismemeter opgesteld. De input voor de vandalismemeter wordt verzameld aan de hand van meldingen van schade.


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Goede zaak Theo. Alleen heeft dit voor mij weer een verkiezings bijsmaak immers een paar jaar geleden heb ik dit zelfde voorstel gedaan aan de Gemeente. Toe vond men het onzin en on uitvoerbaar. Jammer want burgers hebben soms ook goede ideen.

Cees

Theo Krins zei

Dag Cees, dank voor je reactie!
Via campagne materiaal uit een andere plaats ben ik hierop ben geattendeerd en ik vind het met jou een goed idee om op te pakken.
Wellicht kan ik het na de verkiezingen inbrengen bij de college vorming.

Cleo zei

Goed beeld laat zich enkel vertalen wanneer alle partijen meewerken .
Bereidwilligheid en objectiviteit is momenteel ver te zoeken
Citaat : Dit valt niet onder onze prioriteiten of Wij hebben omomenteel niet de capiciteit om dit te gaan oplossen .