zaterdag 15 februari 2014

Hart onder de riem


Op Valentijnsdag heeft de ChristenUnie op verschillende plaatsen in Gouda, o.a. het NS station, voorbijgangers verrast. Naast een snoephart deelden wij ook een kaartje uit met een oproep om de ChristenUnie te helpen de kwetsbare medeburgers een hart onder de riem te steken.


Sint Valentijn
Valentijnsdag is de dag waarop geliefden, soms anoniem, elkaar extra aandacht geven met bloemen, snoep en vooral kaarten. Toch is de geschiedenis van Valentijn een hele andere dan de romantische dag die het nu geworden is. Er zijn verschillende legendes maar in alle verhalen staat de dienstbaarheid van Sint Valentijn centraal. Zijn bereidheid om op te komen voor de ander, medeburgers te helpen en te ondersteunen is ook de inspiratie van de ChristenUnie.


Geen rozengeur of maneschijn
Natuurlijk zijn de romantische acties tijdens Valentijn, onder invloed van de commercie, leuk en gezellig. Tegelijk is het leven voor veel Gouwenaars geen rozengeur of maneschijn en daar wil de ChristenUnie de aandacht op vestigen. Daarom staat er op de uitgedeelde kaartjes: 
"Net als Sint Valentijn wil de ChristenUnie oog en hart hebben voor kwetsbare mensen in de samenleving. Help ons om vanaf 19 maart hen een hart onder de riem te steken."Geen opmerkingen: