Betrokken

Betrokken

zaterdag 16 februari 2013

Verziekte sfeer in Goudse raad


http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20130213_1/nl/Player
Op woensdag 13 februari leek het een tamelijk rustige raadsavond te worden, maar onder aanvoering van Gouda Positief liep alles heel anders en werd er flink met modder gegooid, waardoor de sfeer tussen verschillende partijen behoorlijk werd verziekt.


In deze blog wil ik daar uiteraard aandacht aan besteden, maar ook aan een heel ander onderwerp: het coffeeshop beleid, waarvoor we een verkennende bijeenkomst hadden.

In 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om vestiging van coffeeshops buiten de singels in Gouda mogelijk te maken.
Aanleiding voor deze motie was met name een herhaalde oproep van bewoners in de Wilhelminastraat die de (parkeer)overlast rond Koffieshop De Vriendschap flink beu zijn.
Naar aanleiding van die motie is het college aan de slag gegaan en heeft adviezen ingewonnen. 
Op basis van die informatie en rekening houdende met vestigingscriteria is vervolgens geconcludeerd dat het vestigen van een coffeeshop buiten de singels maar zeer beperkt mogelijk is.
De politie vindt vestiging buiten de singels ook onwenselijk, omdat ze een toename van de overlast vrezen en tevens zal het een flink deel van de handhavingscapaciteit gaan opslokken.
Binnen de singels is de handhaving door cameratoezicht en samenwerking tussen politie en stadstoezicht goed geregeld, al is de ChristenUnie (met meerdere fracties) van mening dat de handhaving in de praktijk beter moet.

Het college heeft besloten om op 13 maart met betrokken partijen een hoorzitting over dit onderwerp te organiseren en op 13 februari konden we daarvoor aandachtspunten meegeven.



De ChristenUnie heeft in de eerste plaats gevraagd dat de volgende partijen in ieder geval aan tafel zitten:
1. Politie
2. Burgemeester (als portefeuillehouder)
3. Jongerenwerker die bij het keten overleg betrokken is
4. Eén of meer eigenaren van de coffeeshops
5. Omwonenden van de coffeeshops

Verder willen we dat de volgende zaken worden meegenomen c.q. dat daar informatie over beschikbaar wordt gesteld.:

a. Welke coffeeshops leveren nu overlast op (geregistreerde meldingen) en wat is daar in 2011 en 2012  mee gedaan (handhaving)?
b. Wat is er in 2012 concreet gedaan t.a.v. de overlast in de Wilhelminastraat en op welke wijze is er met de bewoners gecommuniceerd?
c. Hoeveel capaciteit voor handhaving is er overdag en in de avonduren beschikbaar?

d. In het keten overleg is vermindering van het het aantal coffeeshops naar voren gekomen. Graag wil de ChristenUnie hierover nader geïnformeerd worden (achtergrond van opmerking en motieven) 
e. Welke kosten moeten we  maken voor cameratoezicht als er wellicht op een bedrijventerrein een coffeeshop wordt gevestigd en wie draait er voor die kosten op?
f. Wat kan er concreet worden gedaan om de parkeeroverlast rond de huidige coffeeshops te verminderen?
g. Het regeringsbeleid gaat uit van de gedachte dat coffeeshops besloten clubs worden voor meerderjarige inwoners en er een clubpas wordt uitgereikt. In hoeverre is het college bereid dit in Gouda ook te gaan invoeren?
h. Wat zijn de consequenties / gevaren op het gebied van volksgezondheid en veiligheid rond coffeeshops en het gebruik van (soft)drugs?

Modder gooien

Tijdens de besluitvormende vergadering was er o.a. een "motie vreemd aan de orde van dag" over de parkeergarage die binnenkort naast het Huis van de Stad wordt gebouwd. De SP meende te hebben ontdekt dat er een voorbehoud aan de orde zou zijn voor het financieel plaatje (geen andere nieuwe parkeervoorziening in de nabije omgeving, welke mogelijk wel wordt gerealiseerd aan de andere zijde van het station), dat in het besluit niet was meegenomen, waardoor mogelijk een financieel nadelig plaatje kan ontstaan. 
Bij goede bestudering van de stukken blijkt echter dat deze optie wel degelijk was meegewogen en de zorgen hierover waren daarom volgens de wethouder niet nodig.  Vooral Gouda Positief (die met GBG en Trots de motie ook heeft ondertekend) greep deze motie echter aan om flink van leer te trekken tegen de andere partijen in de raad en tevens gaf ze ook het college onder uit de zak met zeer tendentieuze opmerkingen.
Deze opstelling leidde ertoe dat er door diverse partijen ook een flinke duit in het zakje werd gedaan richting de indieners van de motie en het resultaat was een verziekte sfeer in de raad.

Namens de ChristenUnie heb ik mijn zorgen uitgesproken over de toonzetting van Gouda Positief. 
Ze had moeten inzien wat voor effect dit heeft voor Gouda en de verhoudingen in de raad. 
Wat nu is gebeurd is desastreus voor de uitstraling van onze stad. 
De burgemeester onderstreepte de zorg over de toonzetting later nog eens extra.

De komende tijd zal er flink gewerkt moeten worden om de verhoudingen in de raad - die de laatste tijd juist beter begon te worden - weer te normaliseren.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo, laat ze lekker met modder gooien. Gewoon de parkeergarage laten bouwen, niet op nieuw de discussie aangaan. Extra parkeerplaatsen is een must.



Cees

Pim zei

Coffeeshops

De overlast rond coffeeshops bestaat in hoofdzaak uit parkeer of verkeersoverlast.
Ook voordat cameratoezicht in de binnenstad werd ingevoerd vond er zover ik weet geen zware criminaliteit rond deze afhaalpunten plaats.
Ik krijg de indruk dat het toezicht op de coffeeshops vooral draait om de bescherming van het personeel en de klandizie zelf.
Het lijkt me dan ook niet meer dan normaal dat de ondernemer
bij een eventuele verhuizing naar de rand van de stad zelf veiligheidsvoorzieningen treft of toezicht regelt voor zijn winkel.
Het is rond bijvoorbeeld een discotheek toch niet anders ?

Pim zei

Vervolg coffeeshops

Het is een illusie dat politie en stadstoezicht 24 x 7 aan symptoombestrijding kunnen doen door toezicht te houden op verkeer en parkeerproblematiek rond coffeeshops.
Het ontbreekt doodeenvoudig aan mankracht.
Verhuizen naar een plek waar de klandizie in alle rust zonder anderen te hinderen hun boodschappen kunnen doen is de enige optie.

Anoniem zei

ik kan me de woede van sommigen goed voorstellen als je denkt dat de gemeente miljoenen gemeenschapsgekdnteveel heeft betaald voor een parkeergarage. Dan kun je de toon niet altijd poeslief houden. Overigens was de toon van GoPo hard maar zakelijk, veel erger vond ik de reacties van de wethouder (koopt u maar een bril) en de andere raadsleden. Inhoudelijk was het verweer van de wethouder ook heel zwak, ik denk echt dat de gemeente genaaid is door een paar aannemers bij de aanbesteding. Heb zelf jarenlang in die sector gewerkt. Krijgt nog wel een staartje als ik GoPo goed inschat.

Anoniem zei

Theo, Verziekte sfeer in de raad met moddergooiende partijen, de vinger wijzen naar 1 partij GoPo die dat veroorzaakt zou hebben is buiten alle proporties.
Gemeenteraadsleden zitten er niet om achter over te leunen en hun tijd uit te dienen, zij zitten er voor de burgers die recht hebben op duidelijkheid en goed stadsbestuur.
Wat in Gouda vertoont wordt slaat alles , wat heeft de coalitie te vrezen dat zij de gelederen sluiten en moddergooiend een duit in het zakje doen en geen respect op kan brengen voor de inbreng van de oppositie partijen?
Het verzieken van de sfeer gebeurt niet alleen in de raadsvergaderingen maar ook daar buiten bijvoorbeeld door schaamteloze art 38 vragen over de abdicatie van de Paus te stellen, gerelateerd aan de vragen van Trots over het aftreden van de Koningin.
Walgelijk en respectloos, dat komt vanuit GL een partij die in de coalitie zit!
Is dat ons Gouds stadbestuur???
Daar gelooft toch niemand meer in.

Ria Jansen

Michel Klijmij zei

Schaamteloze art 38 vragen? Schaamteloos is het om ambtenarencapaciteit in te zetten met vragen als "wanneer is de laatste koninginnedag". Schaamteloos is het om stukken meerdere keren niet (goed) te lezen en vervolgens niet de schuld bij jezelf te zoeken maar blijven volhouden met "gemeente blundert". Schaamteloos is het om bij de financien te beginnen over "gaat u maar rustig slapen" in 1939.

En vergeet niet, ook de rest van de oppositie had geen goed woord over voor de schaamteloze actie van SP, Trots, GoPo en GBG. Pure verdachtmakingen zonder enige basis. Leugens en verdraaien van feiten. Met maar 1 doel, ten koste van de gemeente stemmen winnen,

Nee Ria, als het gaat om schaamteloosheis ken ik wel ergere voorbeelden.

Anoniem zei

Coffeeshops vormen een constante bron van diccussie Coffeeshops behoren niet in de stad en niet in het stadsbeeld Drugsgebruik is niet normaal en het gebruik ervan moeten we ook niet zomaar accepteren Zie de ellende die er van komt Een coffeeshop is een slecht voorbeeld voor onze jeugd Die gaan denken dat een coffeeshop een normaal beeld is in de stad. Drugsgebruik is gevaarlijk voor een hele grote categorie mensen en daar moet ja als stad niet aan mee willen werken