Betrokken

Betrokken

donderdag 28 februari 2013

Rumoer houdt aan in Gouda
Tijdens de besluitvormende vergadering op 14 februari jl. was er o.a. een "motie vreemd aan de orde van dag" over de parkeergarage die binnenkort naast het Huis van de Stad wordt gebouwd.

Vooral Gouda Positief (die met GBG en Trots de motie van de SP ook heeft ondertekend) greep deze motie aan om te wijzen op de naar hun overtuiging onnodig hoge kosten van de garage.

Artikel

Op zaterdag 23 januari stond vervolgens een vette kop in het AD "Garage kán goedkoper". Volgens een ontwikkelaar waren de prijzen in de aanbesteding "onnatuurlijk hoog". Volgens deze krant heeft Bart Witzier (van ontwikkelaar Green Real Estate) namelijk opgemerkt dat een vergelijkbaar project in de Goudse Poort de helft kost.
Volgens Witzier is wethouder van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan door te rekenen met € 12.000 per parkeerplek. Volgens hem kan het ook voor € 5.000, maar zo zegt hij verder: " Wij doen veel in de stad en dan vind ik het vanzelfsprekend om aan te bieden hierin samen op te trekken. Het mag niet zo zijn dat de gemeente een oor wordt aangenaaid." (....)

Gesprek

Wethouder Ruwhof stemde in met een gesprek op 27 februari en toen bleek dat in werkelijkheid het toch allemaal anders is....


Voor de volledigheid vermeld ik het letterlijke persverklaring n.a.v. van dat gesprek:

Verschillen bouwkosten parkeergarages verklaard

De nieuwe parkeergarage Spoorzone is belangrijk voor het noordelijk stationsgebied en de functies die daar ontwikkeld worden, waaronder de nieuwe bioscoop. Door het recente raadsdebat en de berichten in de media is er bij sommigen de vraag gekomen of de garage niet te duur zou zijn. De door directeur maatschappelijk vastgoed Bart Witzier van Green Real Estate geuite bezorgdheid dat de gemeente mogelijk te duur uit is in vergelijking met de door hen ontwikkelde garage in de Goudse Poort, is voor wethouder Wendy Ruwhof (Verkeer en Vervoer) aanleiding geweest om met hem hierover in gesprek te gaan.
Dat gesprek heeft vanochtend plaatsgevonden en was voor beide partijen verhelderend. In een constructieve sfeer zijn de ins en outs van beide parkeergarages besproken. Het is duidelijk geworden dat de uitgangspunten, ligging en eisen van beide garages op een groot aantal punten verschillen waardoor ook de bouwkosten anders zijn. 

De parkeergarage Spoorzone wordt een stedelijke parkeergarage waarbij ook aandacht is besteed aan comfort en veiligheid. Hierbij spelen aspecten als stedelijk inpassing en uitstraling, slagbomen, toiletten, betaalapparatuur en beheervoorzieningen een rol. 

Daarbij zijn de aanlegkosten op deze locatie hoger vanwege trillingsvrij heien en externe veiligheid. 

Voor de parkeergarage Goudse Poort is een veel basaler eisenpakket het uitgangspunt geweest: de bovengenoemde punten ontbreken, er is geen buitengevel en de uitvoering past binnen de meer bedrijfsmatige uitstraling van dit gebied. 
Door deze verschillen in uitgangspunten blijkt het prijsverschil goed verklaarbaar.

Bart Witzier: “We hebben een goed en open gesprek met elkaar gehad en we hebben serieus naar de parkeergarages en de kosten gekeken. De verschillen tussen beide garages zijn toch groter dan mij in eerste instantie ter ore waren gekomen en het verschil in bouwkosten is hierdoor goed te verklaren. Ik ben blij dat er voor alle betrokkenen nu duidelijkheid is gekomen.“ 

Vervolg

In nette bewoordingen is wel duidelijk geworden dat de situatie op z'n minst een stuk genuanceerder is.

Het verhaal is daarmee echter nog niet ten einde:
Op Facebook schrijft Johan Weeber (fractievoorzitter) op 27 februari het volgende:

"Goed nieuws dat er geen bouwfraude is gepleegd zoals de ontwikkelaar (niet wij) suggereerde. Maar ook is duidelijk geworden dat we een extreem luxe garage met toiletten, een loge, led verlichting en een wand aan de spoorkant van enkele tonnen euro's hebben besteld. In deze crisistijd vind ik dat onverantwoord en had op z'n minst duidelijk moeten worden voorgelegd. Wordt nog vervolgd van onze kant want formeel weten wij nog van niets omdat we niet bij gesprek mochten zijn." 

Verder stuurde Johan Weeber op 28 februari naar de raadsleden een mail dat hij vooralsnog zijn uitlatingen niet rectificeert.

Hij blijft o.a. bezwaar maken tegen de totale kosten en de opstelling van de wethouder en het feit dat hij niet bij het gesprek met Green Real Estate betrokken was. Verder heeft hij door het hele verloopt nog vele vragen.
Hij is nog altijd bereid te rectificeren en hoopt op een vruchtbare samenwerking, maar dan moet er wel aan een aantal van zijn eisen worden voldaan...
Toonzetting

In de raad heb ik aangegeven dat ik me regelmatig best herken in hun kritische opstelling richting het college over het gevoerde financiële beleid en over de parkeergarage zijn wij ook kritisch geweest, maar het is wel belangrijk om op behoorlijke wijze te opereren.
Het is daarnaast ook prima om met tegenvoorstellen te komen, maar doe dat dan niet achteraf, maar  op het moment als er besluiten worden genomen.
Het is niet sterk om na een genomen besluit via een motie van een andere partij een eerder genomen besluit over de parkeergarage alsnog proberen ongedaan te maken. Stel dan gewoon artikel-38 vragen.

Gelukkig was deze week de sfeer tussen de politieke fracties wat minder gespannen en het is te hopen dat we vanaf nu met elkaar zoveel mogelijk gezamenlijk op constructieve wijze de schouders eronder zetten om Gouda positief op de kaart te zetten en de financiën op orde te krijgen.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Theo,

Je laatste zin is misschien wat onhandig gekozen. Met zijn allen... Gouda positief... Ik neem aan dat je dat niet voor ogen hebt...

Groet,

Ronald

Theo Krins zei

Tsja, het is maar hoe je het leest :-)

Janse Groningen zei

Beste Theo en lezers,
Wellicht is het opmerkelijker dat het persbericht en het gesprek zo snel en met die inhoud op elkaar volgen. Immers de belangen van Zeeman/Green Real Estate in de stad Gouda en elders zijn groot. Een goed gesprek met de echte cijfers op tafel en de verschullen zijn geklaard??De politiek en het publiek zou gesust kunnen zijn ware het niet dat de belangen van Green Real Estate en Multivastgoed veel belangstelling nodigt heeft teneinde ook hen en politieke wereld te controleren.De argumentatie uit het persbericht van de Gemeente is flinterdun.Geen cijfers en onderbouwing.Kennelijk appels met beton en led verlichting, letterlijk uitstraling vergelijken. Wat zijn investerings/en beheerskosten per parkeerplek de inkomsten(bezettingsgraad) en mogelijke exploitatie tekorten van dergelijke parkeervoorzieningen op. Een in een extern vergelijkingsonderzoek :onderzoek, meer dan een gesprek onder"'bekenden"' levert eerder helderheid op voor kiezers dan een gesprek voor de buhne.Rumoer zolang de cijfers van het Bolwerkniet boven water zijn door de goede aanpak van gemeentebelangen is het modderen.Trouwens waarom zou Green Real Estate niet nu al de aanleg en verdere bouw en expliotatie van deze nieuwe garage overnemen? De gronden zijn van NS toch.Of zitten er belangen verschillen met de zuidzijde garage en de garage in de Agnietenstraat?
JanPieter Janse uw meelezer.

Gerard Overkamp zei

Beste Theo,

Goed dat je via deze blog duidelijk maakt waar het probleem zit. Ik ben het overigens niet eens met het argument dat je in deze tijd soberder moet bouwen. De crise hoe zwaar en vervelend ook duurt hopelijk maar een paar jaar. Bouwwerken blijven voor tientallen jaren staan. In de Raambuurt staan tientallen voorbeelden van goedkope en sobere bouwblokken die in het begin van de jaren 80(ook een periode van economische crisis)zijn gebouwd. Die crisis zijn we vergeten maar de bouwblokken doen ons nog steeds aan die periode herinneren. laten we die fout niet nog een keer maken.

Johan Weeber zei

Beste Theo,

Prima en redelijk genuanceerd stukje, echter twee waarde-oordelen vallen mij op. Wij zijn "onbehoorlijk" en jullie "kritisch". Ik breng je even in herinnering dat wij in mei 2012 tegen het realiseren door onze gemeente van deze parkeergarage hebben gestemd. Laat het aan een marktpartij, onze gemeente kan dat niet kostenefficient, hebben wij gezegd. De wethouder presenteerde in mei het bedrag van 12 K per parkeerplaats als een soort landelijk gemiddelde. Er is geen enkele raadsfractie die op dat moment gevraagd heeft : wat krijgen we eigenlijk voor dat geld, en kan het niet wat minder, en de wethouder heeft de raad niet geinformeerd dat men een "parkeerpaleis" voor ogen had in plaats van een sobere, doch fraaie parkeergarage. Want mooi hoeft niet altijd duur te zijn, Gerard Overkamp, daarvan ken ik legio voorbeelden, zeker bij parkeergarages. Dit gebrek aan informatieverstrekking en het niet doorvragen door de raad zou ik eerder als onbehoorlijk willen kenschetsen. Wij hebben, ondanks onze tegenstem, toch tot het laatst proberen mee te denken om gemeenschapsgeld te besparen. Dat is ook de insteek van Green geweest. In januari was dat nog de insteek van meerdere fracties, men wilde strepen in de begroting. De gunning is zelfs nog een week opgeschort geweest. En dan blijkt dat er vervolgens helemaal niets mee is gebeurd door het College en dat alle raadsleden zich met een kluitje het riet in hebben laten sturen, en dat er gewoon gegund is. Hoezo kritisch en waar heeft dat dan toe geleid?


Anoniem zei

Beste Theo,

Wat te denken over Gouda West, heeft hier niets mee van doen maar er zijn vreemde ontwikkelingen gaande.

Twee panden zijn geconfisceerd (de n246 na sluizen naar spoorovergang bij pleisterplaats Moordrecht) om GW te ontwikkelen. Het is daar altijd druk?? Doe een onderzoek wat daar gaande is!

Groeten,
Klaas

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,

Ik heb veel sympathie voor de CU. Ik lees echter altijd dat jullie kritisch zijn op het financiele terrein, maar nooit wat het effect van die kritiek nu eigenlijk is. Uiteindelijk hebben we toch altijd weer uit de hand lopende kosten, tekorten etc. Waarschijnlijk omdat die wethouders de raad niet helemaal serieus nemen en vooral hun eigen naadje naaien. Moet kritisch langzamerhand niet eens plaats gaan maken voor de vuist op tafel?

Groet
Gert

Theo Krins zei

Dag Gert, financiële zaken liggen wat complexer.
We hebben bijv. in het najaar "met de vuist op tafel geslagen" door de apathische houding van veel fracties over de financiën aan de kaak te stellen en zelf wel met meer dan 10 ideeën te komen. Verder hebben we in november tegen de begroting voor 2013 gestemd.

Belangrijk is dat je in de politiek altijd moet proberen tot constructieve oplossingen te komen. Dat doe je door o.a. zelf allerlei ideeën in te brengen en uiteindelijk ontstaat er een raadsmeerderheid voor een bepaald idee. Daarin ga je mee of je stemt tegen.
Rond het plan van deze parkeergarage hebben we alternatieven aangedragen, maar die kregen geen steun en deze oplossing lijkt financieel verantwoord. Vergeet niet dat je deze garage niet op zichzelf kunt beoordelen. Het vormt een integraal onderdeel met de rest van de ontwikkeling in de Spoorzone. Door tegen een parkeergarage te stemmen komen andere projecten in de problemen.
Natuurlijk hadden we ook andere trajecten kunnen bewandelen, zoals Johan Weeber aangeeft, maar dit traject lijkt een aantrekkelijke te zijn.
Kunnen er dan geen tegenvallers meer komen? Dat is niet uit te sluiten, maar dat geldt bij veel financiële besluiten, zeker in de huidige crisis.

gert mallegrom zei

Hoi Theo,

Ik snap dat zaken altijd complex liggen. Echter er is ook nog een groot risico dat het geheel achteraf duurder uit valt zoals bij veel projecten. Fijn wel om te lezen dat jullie ook zelf ideeën hebben aangedragen. Zeggen andere fracties dat ook of geven die hun apathische houding toe?

Groet
Gert