Betrokken

Betrokken

vrijdag 22 februari 2013

Illegale opslag gevaarlijke stoffen bij Croda?


Onlangs was er de nodige ophef over de nieuwe locatie voor opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein van Croda, tamelijk dicht bij de woningen in Korte Akkeren.
Die locatie voorkeur door Croda heeft ertoe geleid dat er vragen zijn gesteld door Siebe Keulen (PvdA)  in de Staten van Zuid-Holland en ook het wijkteam liet zich niet onbetuigd.
Inmiddels is het besluit echter genomen en is de nieuwe opslag in gebruik genomen.
Er loopt ook geen beroepszaak.

Vanuit de wijk werd de ChristenUnie er vervolgens op geattendeerd dat er langs de muur bij de Bosweg gevaarlijke stoffen (illegaal?) in een soort jerrycans buiten op het achterterrein zouden staan.
Om hier snel duidelijkheid over te krijgen heeft de ChristenUnie direct aan wethouder Ruwhof gevraagd in hoeverre dit klopte.

Inspectie

De wethouder heeft vervolgens een inspectie laten uitvoeren op het achterterrein.


Er blijken IBC‘s (Intermediate Bulk Containers) te staan met diverse vloeistoffen.
De opgeslagen stoffen (met water verdunde zwavelzuur, esther residuen en vetzuren) vallen niet onder de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
Deze stoffen worden afgevoerd en verbrand in een erkende verbrandingsinstallatie.

In de nieuwe opslaghal staan ADR stoffen volgens de regels opgeslagen.
De opslag van de opgeslagen stoffen is volgens de controleur conform de vergunning en hij heeft geen overtredingen kunnen constateren.

Deze maand zal er overigens in verband met de nieuwe vergunning een opleveringscontrole plaatsvinden en dan zal nogmaals ook naar de opgeslagen stoffen worden gekeken.

Extra toetsing

Voor de zekerheid heb ik de bevindingen van deze inspectie ook nog voorgelegd bij een deskundige op dit gebied en die gaf nog de volgende aanvullende informatie:

De risico’s zijn:
-          Verdund zwavelzuur is corrosief als de concentratie zwavelzuur tussen 30 en 70% ligt. Dus als er genoeg water bij zit, dan valt het mee. Maar, als de IBC lekt dan moet er wel rekening mee gehouden worden dat het brandwonden veroorzaakt, ook als er veel water bij zit. Voor omwonenden is er geen gevaar.
-          Ester residuen zijn in het algemeen onschadelijk
-          Voor vetzuren geldt hetzelfde

Ten aanzien van de opslag:
-          Lege IBC’s mogen niet gestapeld worden (lege IBC’s kunnen erg brandgevaarlijk zijn!)
-          Gevulde IBC’s moeten op lekbakken staan met voldoende inhoud of op een vloeistof kerende vloer (bij Croda is het laatste het geval)


Dankzij alertheid in de wijk hebben we in ieder geval een extra check weten te realiseren en gelukkig is  er geen sprake van een overtreding van de milieu vergunning en leveren de IBC's geen direct gevaar op voor de woonomgeving.

7 opmerkingen:

Michel zei

Kan nooit kwaad zoiets na te vragen, maar , dit is wel heel veel tekst voor "niets aan de hand, eigenlijk". ;)

Theo Krins zei

Beste Michel, nadat we geconstateerd hadden dat er de nodige onrust is in Korte Akkeren over de opslag van gevaarlijke stoffen bij Croda zijn we zorgvuldig te werk gegaan.

Anoniem zei

Theo,
Goed dat er navraag is gedaan. Juist vanwege de onrust (al dan niet terecht) is strikte controle m.i. noodzakelijk.
Croda lijkt me ook een echt Groen Links item. 'Heel veel tekst' vergroot in ieder geval het veiligheidsgevoel.
Gertjan

Bert Wiltink zei

Goed dat we inspecteur Theo achter de hand hebben. Hij is expert in zoute zaken en zure zaken. Gouda kan rustig slapen, Theo waakt!

Theo Krins zei

Bedankt voor jullie complimenten Gertjan en Bert. De fractie van de ChristenUnie zet zich in de voor onze mooie stad en probeert daarbij zorgvuldig en constructief te zijn.

Anoniem zei

Theo,

Gaat Croda haar gevaarlijke stoffen straks over de Bosweg omhoog rijden de Rotterdamseweg op, richting Julianasluizen, richting rondweg ? Mag daarom de Bosweg niet open voor civiel verkeer ?

Wordt nu alvast de bekende sterfhuisconstructie toegepast op de Rotterdamseweg, zodat Croda deze weg krijgt voor haar uitbreiding ?

Mijn visie:
De 1e stap daartoe lijkt al gezet door het wijkteam dat de Rotterdamseweg ineens als een racebaan neerzet, zeker langs de bouwvallige muur van Croda. Het verkeer moet daar afgeknepen worden, te beginnen met terreinwinst voor wandelaars en fietsers ???

Politie helpt braaf mee door meteen een snelheidscontrole in te stellen. Tsja......

Wat prachtig dat het wijkteam zo opkomt voor de burgerij met een wandelroute door een park, naar de stad. Welke burger vind dat niet mooi ?, slim hoor ! En intussen helpt het wijkteam Croda in het zadel !!

Lang leve het wijkteam als verlengstuk van de plaatselijke autoriteiten !

Maar een mes dat aan 2 kanten snijdt, kan heel makkelijk zichzelf in de vingers snijden.

Let daarom goed op inspecteur Theo !!

Chris Roda

Anoniem zei

De gemeente is eigenaar van de muur.