Betrokken

Betrokken

woensdag 6 februari 2013

Gemiste kans!Begin december hadden we een raadsdebat over uitplaatsing van Bouw- en Woningtoezicht naar Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Een raadsmeerderheid (waaronder de ChristenUnie) was tegen het voorstel van de wethouder, vooral door het weinig florissante financiële plaatje en de onzekerheid over de kwaliteitsborging.

Controle

Op 30 januari was er een nieuw debat over deze uitplaatsing aan de hand van een nieuw voorstel van de wethouder.
In die notitie werd helder hoe de kwaliteit in de toekomst wordt gewaarborgd, doordat er een front-office in Gouda achterblijft met nu een full-time (in plaats van part-time) regie ambtenaar. Ook zal het college toezien op het goed functioneren van de dienstverlening.
Daarnaast komt er een financiële commissie die de financiën op de voet zal volgen om financiële tegenvallers zoveel mogelijk zal voorkomen.

Financieel plaatje

Minstens zo belangrijk is dat door natuurlijk verloop er nu minder ambtenaren vanuit Bouw- en Woningtoezicht worden overgeplaatst en overplaatsing minder geld gaat kosten. De afweging om zelf extra capaciteit aan te gaan trekken of gebruik te gaan maken van de beschikbare capaciteit bij ODMH kan je daarin meenemen, maar dat zal in het nieuwe plaatje financieel voordeliger uitpakken voor overplaatsing.
De ChristenUnie maakte zich ook zorgen over het feit dat de omliggende plaatsen een flink aantal FTE's wil gaan inbrengen als ze overgaan naar de ODMH. Als er dan veel minder uren worden afgenomen dan begroot kan dit gevolgen hebben voor het financiële plaatje van Gouda. Er werd ons echter verzekerd dat dit niet zou gebeuren en dat dit met de betrokken gemeenten wordt afgehandeld.

Slordig

Het was wel slordig dat in de nieuwe (2e) memo van de wethouder een aantal financiële fouten stonden die door de fractie van de ChristenUnie waren ontdekt. We hebben zodoende inmiddels ons derde financiële overzicht.....

Situatie 1 - tekort in 2013 € 122.200,-

Situatie 2 - overschot in 2013 € 57.600,-

Situatie 3 - overschot in 2013 € 57.537,- en extra overhead jaarlijks € 60.000,-

Positief besluit

Omdat door de nieuwe memo en tijdens het debat de belangrijkste (financiële) obstakels zijn wegnomen hebben we uiteindelijk na het debat besloten om in te stemmen met de uitplaatsing van Bouw- en Woningtoezicht.

Huis van de Stad

Wel hebben we aangegeven dat het een gemiste kans is dat ODMH niet op de 10e verdieping van het Huis van de Stad is ondergebracht, terwijl het juist de bedoeling is om zoveel mogelijk diensten daar onder te brengen. Het schijnt echter politiek gevoelig te liggen en er loopt nu een langjarig huurcontract. We hebben echter de wethouder gevraagd om hier t.z.t. nog een keer nadrukkelijk naar te kijken en daar is niet afwijzend op gereageerd.

Alles overziende kunnen we terugzien op pittige en constructieve debatten en zijn we tevreden over het feit dat de wethouder in 2e instantie een beter voorstel aan de raad heeft voorgelegd. Wat dat betreft heeft onze kritische houding resultaat opgeleverd.

3 opmerkingen:

blindganger zei

Hoi Theo, waarom gemiste kans?
Als je iets aan een ander 'bedrijf' uitbesteedt moet je niet willen dat dat bedrijf in je eigen pand zit. Dat zet je als (mede)opdrachtgever op zwakte wanneer het resultaat van ODMH achterblijft bij de verwachtingen en beperkt de ruimte voor het eigen apparaat waardoor Gouda straks duur mag huren buiten de deur.

Theo Krins zei

Dank voor je reactie en ik snap je gedachtengang. Toch moet naar mijn mening het mogelijk zijn om verschillende diensten in één gebouw te hebben, ook al gaat het om taken die zijn uitbesteed.
Het gaat puur om het verhuren van werkruimte.

Het zou niet ten koste gaan van de capaciteit van ons apparaat, aangezien de 10e verdieping leeg staat. We zijn op zoek naar een externe partij die dit wil huren.

Léon van der Meij zei

Hallo Theo,
de ODMH is 'dienend' aan 10 gemeenten en lijkt me lastig als ze bij 1 van hun opdrachtgevers gaan onderhuren. Wat als er discussie in het bestuur ontstaat en de huurbaas dreigt met uitzetting om haar gelijk te halen?
Daarnaast heeft de ODMH met alle B&WT-overnames gauw richting de 200 medewerkers. De 10e verdieping is vast groot....maar zo groot?
Dus verkeerde titel & afsluiting voor verder interessante blog.

Gr, Léon