Betrokken

Betrokken

maandag 10 december 2012

Zorgen over toezichtHet College van BenW vindt het belangrijk om regie gemeente te zijn en heeft daarom begin 2012 besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om Bouw- en Woningtoezicht (BWT) *  uit te plaatsen naar de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH).
De ChristenUnie heeft echter, evenals een meerderheid in de raad van Gouda, veel vraagtekens bij dit voornemen. In een onlangs gehouden debat kwam er zoveel verweer tegen het raadsvoorstel, dat de wethouder heeft besloten besluitvorming hierover uit te stellen en nog met een aanvullende memo te komen.
Voordelen

Het samengaan van diensten heeft best voordelen, denk daarbij aan synergie, meer capaciteit voor specialismen en minder kwetsbaar. Daarnaast komen er steeds meer eisen vanuit de landelijke overheid en bij samenvoeging met andere gemeenten kan je daar naar verwachting beter uitvoering aan geven.

Zelfstandig

Er zijn echter ook belangrijke kanttekeningen te plaatsen:

Gouda wil koploper zijn in dit traject. Dat betekent dat we ook behoorlijke financiële risico's nemen. Het lijkt onze veel verstandiger om met een aantal geïnteresseerde gemeentes (o.a. Waddinxveen en Zuidplas) om tafel te gaan en gemeenschappelijk toe te treden en niet op elkaar te wachten. Met meer partijen van start gaan geeft ook een betere financiële inbedding.

Daarnaast heeft de wethouder nog niet overtuigend kunnen aantonen waarom Gouda niet gewoon deze dienst vanuit het Huis van de Stad zelfstandig kan blijven verrichten en eventueel specialisme kan inhuren indien geweest. Gouda kan zelfs daarbij een centrale positie innemen in de regio.

Formatie plaatsen

Er wordt hoog opgegeven over de synergie voordelen, maar een aantal geïnteresseerde gemeenten hevelen hun formatieplaatsen 1 op 1 over naar de de omgevingsdienst of hanteren een lump sum methode. Hierdoor zijn stevige vraagtekens te plaatsen bij de verwachte (financiële) voordelen.
Het zou beter zijn als er eerst een gedegen onderzoek naar de benodigde formatie plaatsen wordt gedaan en op basis daarvan de plaatsing wordt vorm gegeven.

Financiën

Omdat de gemeente de bestaande overhead van € 495.000,- na overplaatsing niet direct naar "0" kan brengen, door bijvoorbeeld ergens in de organisatie formatie plaatsen te schrappen is er helemaal geen financieel voordeel, temeer daar de nieuwe organisatie na aanloopkosten ("desintegratiekosten") van in totaal € 240.000,- ook nog eens een jaarlijks tekort heeft. Dat moet dan door efficiëntie slagen worden opgelost, maar het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre dat lukt.  

Geen steun

Kortom er is veel onduidelijkheid over de voordelen, het gaat financieel gezien geld kosten en... Bouw- en Woningtoezicht is een dienst die nu prima functioneert.

De ChristenUnie heeft daarom aangegeven dat ze op basis van het huidige voorstel niet instemt met de overheveling naar ODMH.
Tijdens het debat tekende zich een raadsmeerderheid af (dus ook college partijen gaan niet mee!) tegen het voorstel.

De wethouder gaat nu hard aan de slag om het voorstel te verbeteren en ze zal trachten alsnog een raadsmeerderheid achter haar plannen te krijgen.
We wachten haar aangepaste voorstel af en zullen dan afwegen in hoeverre we bij ons standpunt blijven.


 -      * Afdeling Bouw- en Woningtoezicht houdt toezicht op bouwactiviteiten in de stad

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Kennelijk ligt er nog geen overtuigende business case aan de overplaatsing ten grondslag, waarin met name het baten management het accent moet krijgen.
Een toereikende scenario analyse kan een handvat zijn om tot een meer zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen. Er moet toch iets te kiezen zijn.

Anoniem zei

Beste Theo,

Bestuurlijke maar ook financiele acabadabra, maar voor mij duidelijk dat welke beslissing er ook genomen wordt financieele gevolgen heeft voor ons als burger.

Wat wordt er aan onze Goudsche burger uiteindelijk uit/ver/in/gekocht? met wat voor een koste plaatje!, ??

Verkoop zo iets maar weer een volgende verkiezing.Groet,

Klaas